• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
 • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
 • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
 • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
 • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
 • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
 • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
 • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 ทัวร์ลาว เที่ยวเวียดนาม เที่ยวเมียนม่าร์ เที่ยวกัมพูชา เที่ยวจีน
เที่ยวลาวภาคเหนือ
เที่ยวลาวเหนือ ทัวร์ลาว เที่ยวหลวงพระบางวังเวียง KL1.1 : หลวงพระบาง ไปกลับเครื่อง 3 วัน
KL1.2 : หลวงพระบาง วังเวียง ไปเครื่อง-กลับรถ 4 วัน
KL1.3 : หลวงพระบาง วังเวียง ไปกลับรถ 3 วัน
KL1.4 : หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ไปกลับรถ 4 วัน
KL1.5 : ทุ่งไหหิน วังเวียง เวียงจันทน์ ไปกลับรถ 4 วัน
 • เที่ยวลาวเหนือมีความหลากหลายทั้งโบราณสถานอันเก่าแก่ ขุนเขา แมกไม้ สายธาร ธรรมชาติที่สวยงามทั้งพื้นราบและบนเขา
 •  
เที่ยวลาวภาคกลาง
ทัวร์ลาว เที่ยวลาวกลางเวียงจันทร์ เที่ยวถ้ำกองลอ

KL2.1 : เวียงจันทร์ วังเวียง 2 วัน
KL2.2 : เวียงจันทน์ วังเวียง 3 วัน
KL2.3 : ท่าแขก ถ้ำกองลอ ศรีโคตรบูรณ์ 2 วัน

KL2.4 : สะหวันนะเขต มุกดาหาร 2 วัน
 

 • เที่ยวลาวภาคกลางมีสถานที่น่าเที่ยวในกำแพงนครเวียงจันทน์ ท่าแขก สะหวันนะเขต นอกนั้นยังไม่น่าเที่ยวเท่าใดนัก
 •  
เที่ยวลาวภาคใต้
ทัวร์ลาว เที่ยวลาวใต้จำปาสักสาละวันเซกองอัตตะปือ

KL3.1 : ปากเซ ดอนโขง 2 วัน
KL3.2 : ปากซอง สาละวัน 2 วัน
KL3.3 : จำปาสัก ปากเซ ดอนโขง 3 วัน
KL3.4 : ปากซอง สาละวัน ดอนโขง 3 วัน
KL3.5 : จำปาสัก เซกอง สาละวัน 3 วัน
KL3.6 : จำปาสัก เซกอง สาละวัน 4 วัน

 • เที่ยวลาวใต้แขวงจำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ หนีไม่พ้นน้ำตกที่มีมากมาย สำหรับผู้ที่หลงไหลอ้อมกอดของธรรมชาติ
 •  
เที่ยวเวียดนามภาคเหนือ
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือฮานอย เที่ยวฮาลองเบย์

KL4.1 : ฮานอย ฮาลอง ไปกลับแอร์เอเชีย 3 วัน
KL4.2 : ฮานอย ฮาลอง ฮาลองบก ไปกลับเครื่อง 4 วัน
KL4.3 : ซาปา ฟานซีปาน ฮานอย ไปกลับแอร์เอเชีย 4 วัน

KL4.4 : ฮานอย ฮาลอง ไป-กลับรถ 5 วัน
KL4.5 : ซาปา ฮาลอง ฮานอย ไปกลับเครื่อง 5 วัน

 • เที่ยวเวียดนามภาคเหนือฮานอยมีสถาปัตยกรรม ฮาลองมรดกโลกธรรมชาติ และนาขั้นบันไดสุดสวยที่ซาปา พิชิตฟานซีปานหลังคาอาเซี่ยน
 •  
เที่ยวเวียดนามภาคกลาง
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลางเมืองเว้-ฮอยอัน-ดานัง

KL5.1 : เมืองเว้ ดานัง บานฮิลล์ ฮอยอัน 3 วัน
KL5.2 : เมืองเว้ บานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน
KL5.3 : ถ้ำฟองยา เว้ บานาฮิล์ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

 

 • เที่ยวเวียดนามภาคกลางสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เพราะนั่งรถไม่ไกลใช้เวลาไม่นาน มีบานาฮิลล์เพิ่มสีสันน่าเที่ยวขึ้นเยอะ
 •  
เที่ยวเวียดนามภาคใต้
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ดาลัด เที่ยวมุยเน่โฮจิมินห์นาตรัง

KL6.1 : ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ซิสตี้ แอร์เอเชีย 3 วัน
KL6.2 : ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ซิสตี้ แอร์เอเชีย 4 วัน
KL6.3 : ดาลัด นาตรัง ไป-กลับรถ 5 วัน
KL6.4 : เที่ยวครบดาลัด มุยเน่ นาตรัง โฮจิมินห์ 7 วัน

 

 • เที่ยวเวียดนามภาคใต้นั่งเครื่องไม่เหนื่อย หากอยากสัมผัสเวียดนามขนานแท้นั่งรถได้ความหมายระหว่างทางเยอะ
 •  
ทัวร์กัมพูชา, เที่ยวกัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมรปราสาทนครวัด-นครธม-พนมเปญ-โตนเลสาบ

KL7.1 : นครวัด นครธม โตนเลสาบ 2 วัน
KL7.2 : นครวัด นครธม โตนเลสาบ 3 วัน
KL7.3 : นครวัด นครธม บ้านวัฒนธรรม โตนเลสาบ 3 วัน
KL7.4 : นครวัด นครธม บ้านวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์อังกอร์ โตนเลสาบ 3 วัน
KL7.5 : พนมเปญ นครวัด นครธม โตนเลสาบ 4 วัน

 

 • เที่ยวกัมพูชาถิ่นศิลานครขอมโบราณหรือเขมรที่คนไทยชอบเรียก สิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่ไกลใครยังไม่เคยเห็นอย่าเพิ่งตาย
 •  
ทัวร์เมียนม่าร์เสน่ห์แห่งพุทธศิลป์
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าพุกามมัณฑะเลย์-เที่ยวชเวดากอง-เที่ยวพระธาตุอินทร์แขวน-มุเตา
 • เที่ยวพม่าหนีไม่พ้นพระธาตุเจดีย์ทางพุทธศาสนา ความศรัทธาเลื่อมใสจากแก่นในของจิตใจชาวพม่าสร้างปฎิมากรรมได้ยิ่งใหญ่
เที่ยวมณฑลยูนาน จีน
ทัวร์จีน ทัวร์คุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา เมืองเชียงรุ้ง

KL9.1 : เชียงรุ้ง สิบสองปันนา ไปรถ-กลับรถ 4 วัน
KL9.2 : เชียงรุ้ง สิบสองปันนา ไปรถ-กลับรถ 4 วัน(เครื่องในไทย)
KL9.3 : คุนหมิง สิบสองปันนา ไปรถ-กลับเครื่อง 5 วัน
KL9.4 : คุนหมิง สิบสองปันนา ไปรถ-กลับรถ 6 วัน

 • เที่ยวมณฑลยูนนานจีน สิบสองปันนา คุนหมิง ตาลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า ดินแดนแห่งตำนานที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย
โปรแกรมท่องเที่ยวทั่วไป
เขยลาวทัวร์ ทัวร์ไทยไปไกลทั่วโลก ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ
เที่ยวมาเลเซียเลยต่อไปสิงคโปร์ในคราวเดียวกัน ที่มาเลเซียตึกแฝดสูงที่สุดในโลกปตราจายาเก็นติ้งไฮแลนด์เป็นสถานที่ทุกคนเที่ยวมาเลเซียต้องไปศูนย์รวมความบันเทิงบ่อนคาสิโนนั่งกระเช้ากับบรรยากาศเย็นสบาย สิงคโปร์สร้างให้ผู้คนไปเที่ยวชมแบบไม่ง้อธรรมชาติ รูบปั้นเมอร์ไลอ้อนสิงโตทะเลดึงดูดนักท่องเที่ยวถ่ายรูปสัญลักษณ์ของสิงคโปร์มากกว่าล้านคนต่อปี
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 4 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : มาเลเซีย สิงคโปร์
 • การเดินทาง :ไปเครื่อง-กลับเครื่อง
 • เที่ยวเมือง : กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง เซนโตซ่า

ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 17,900 บาท
ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 34
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,009
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,853,444
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY