• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL1.5 เที่ยวทุ่งไหหิน หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน
KL 1.5 เที่ยวทุ่งไหหิน หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน
ทุ่งไหหิน เชียงขวาง
ทัวร์ทุ่งไหหิน หลวงพระบาง วังเวียง 4 วัน
 
เที่ยวทุ่งไหหินเชียงขวางดินแดนอัศจรรย์ปริศนาที่ยังไม่มีใครกล้ายืนยัน แล้ววนไปเที่ยวเมืองวังเวียง เวียงจันทน์ก่อนกลับ
วันแรก เข้าหนองคายไปเมืองปากซันมุ่งสู่แขวงเชียงขวาง แวะวัดเพี้ยก่อนเข้าชมทุ่งไหหิน ถ้ำเผาศพ
วันที่สอง นั่งรถขึ้นลงเขาระดับ 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลกว่า 200 กิโลเมตร ผ่านเมืองภูคูณ เมืองกาสี พักเมืองวังเวียง
วันที่สาม เที่ยววังเวียงครึ่งวัน ถ้ำจัง ล่องเรือแม่น้ำซอง เดินทางเข้าสู่เวียงจันทน์
วันที่สี่ เที่ยวเวียงจันทน์ พระธาตุหลวง ประตูชัย หอพระแก้ว วัดศรีเมือง ซื้อสินค้าปลอดภาษี ข้ามโขงกลับหนองคาย
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 1.5 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก   :  หนองคาย - ปากซัน -  เชียงขวาง
เช้า


บ่าย
เย็น
รับคณะที่ อ.เมืองหนองคาย รับประทานอาหารแล้วข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว มุ่งหน้าตามถนนหมายเลข 13 สู่เมืองปากซันแล้วมุ่งหน้าสู่แขวงเชียงขวาง

ถึง เมืองคูณเมืองหลวงเก่าของแขวงเชียงขวาง แวะวัดเพิ้ยหรือวัดใหญ่นมัสการพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวลาวทั่วไป
yesชม ทุ่งไหหิน ทุ่งที่เต็มไปด้วยไหโบราณ ดินแดนที่ยังคงเป็นปริศนาว่าสร้างไหขึ้นมาทำไมทำอะไร เพื่อใคร นักโบราณคดีหลายประเทศยังไม่กล้าฟันธงแน่ชัด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มเราจะแวะชมกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มีไหมากที่สุด ไหใบใหญ่ที่สุดจะอยู่ที่นี่ ไหบางใบยังคงมีฝาครอบอยู่ด้านบนและไหหินลักษณะพิเศษพบเพียงใบเดียวสลักคนยืนยกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ
yesแวะเข้าพิจารณาถ้ำเผาศพบริเวณทุ่งไหหินยุคโบราณ โพลงถ้ำเจาะปล่องระบายอากาศ 3 ช่อง ในช่วงสงครามเป็นที่หลบภัยระหว่างสงคราม


เข้าที่พัก โรงแรมเชียงขวาง ระดับมาตรฐาน(3ดาว)
วันที่สอง :    เชียงขวาง - วังเวียง
เช้า


บ่ายเย็น
ออกเดินทางไปวังเวียง ต้องขึ้นเขาไต่ระดับความสูงลูกแล้วลูกเล่า ระหว่างทาง เพลิดเพลินกับการชมวิถีชีวิตของลาวเทิงและลาวสูง อากาศเย็นสบาย จอดแวะระหว่างทางถ่ายภาพไปเรื่อยๆ

ถึงยอดดอยภูคูณจุดสูงที่สุดของถนนหมายเลข 13 เหนือ ภาพภูเขาสลับซับซ้อนทอดยาวทมึนสุดลูกตาอันสวยงาม ทำให้คลายอารมณ์จากความหวาดเสียวระหว่างเดินทาง ลงจากเขาลูกแล้วลูกเล่า โค้งแล้วโค้งเล่า ผ่านเมืองกาสีค่อยเจอพื้นราบระยะสั้นๆ

ถึงเมืองวังเวียง รับประทานอาหาร(6)พร้อมนั่งชมพระอาทิตย์อัสดงผ่านม่านภูผาตั้ง สวยงามมาก เข้าที่พัก รีสอร์ทริมน้ำซอง หรือเช่าจักรยานชมราตรีตรอกข้าวเหนียว
วันที่สาม :    วังเวียง - เวียงจันทน์
เช้า
เย็น
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับอากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย มองดูเมฆหมอกลอยเลื่อนโอบกอดขุนเขาช่างรื่นรมย์ยิ่งนัก
เดินข้ามสะพานแขวนสีเหลืองที่ทอดข้ามแม่น้ำซองสัญลักษณ์ของเมืองวังเวียงแล้วไต่บันไดสูงชัน 137 ขั้นyesชมถ้ำจัง ถ้ำหินปูนที่มีความงามของหินงอกหินย้อยรูปทรงประหลาดหลากหลายจินตนาการ สมเด็จพระเทพฯเคยเสด็จฯ               
yesลงเรือหางยาว ล่องแม่น้ำซองมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดใจผู้คนให้มาเที่ยวเมืองวังเวียงสายน้ำที่ใสสะอาดกว้างตื้นสองริมฝั่งทัศนียภาพสวยงาม โดยมีภูเขาหินปูนตระหง่านสูงเด่นสลับซับซ้อนเป็นฉากหลังสวยงามเกินบรรยาย สมแล้วที่ได้รับสมญานามจากผู้มาเยือนว่าที่นี่แหละกุ้ยหลินเมืองลาว
เก็บสัมภาระ ทำธุระส่วนตัวแล้วเดินทางสู่เวียงจันทน์

ถึงเวียงจันทน์ เข้าที่พัก โรงแรมเวียงจันทน์ หรือออกท่องราตรีเวียงจันทน์ต่อ(ตามสมัครใจ
วันที่สี่ :   เวียงจันทน์ – หนองคาย
เช้าบ่าย
เก็บภาพที่ระลึกหน้าประตูชัยสถาปัตยกรรมศิลปะฝรั่งเศส เหมือน อาร์ก เดอ ทรี ยงฟ์ เดอ เลตวล กรุงปารีสด้านบนผสมผสานศิลปะลาวสวยงาม เชื่อกันว่าถ้าใครได้ขึ้นหอคอยชั้นบนจะได้เป็นเขยลาว
yesนำพาท่านนมัสการ พระธาตุหลวง เมืองไซเสดถา พระธาตุเก่าแก่สำคัญคู่เมือง ตำนานกล่าวว่าได้สร้างครอบรูพญานาคที่ขึ้นมาจากเมืองบาดาล 1 ใน 3 รูที่ขึ้นมายังโลกมนุษย์ พระธาตุหลวงอันเดิมที่ถูกพวกจีนฮ่อรื้อส่วนยอดค้นหาสิ่งของมีค่าจนถึงชั้นบัลลังก์ สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2109 และทำการบูรณะต่อเติมเรื่อยมา ครั้งหลังสุดบูรณะสมัยพระเจ้าศรีสว่างวงศ์
yesชมหอพระแก้วปัจจุบันบูรณะใหม่ สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเมืองศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เมื่อกลับไปหลวงพระบาง ราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง ก่อนจะย้ายราชธานีไปตั้งที่เวียงจันทน์ถูกพระยามหากษัตริย์ศึกของสยาม ตีแตกแล้วอัญเชิญพระแก้วมรกตมายังกรุงธนบุรีในปี พ.ศ.2322
yesกราบนมัสการขอพร ศาลหลักเมือง ณ วัดศรีเมือง  เจ้าแม่สีเมือง  ล่ำลือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์

ถึงด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว เลือกซื้อ สินค้าที่ร้านปลอดภาษี ผ่านพิธีการนำท่านสู่ จ.หนองคาย กลับโดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 1.5 เที่ยวทุ่งไหหิน วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน
 
จำนวน 8 - 10 ท่าน 12 - 15 ท่าน 25 - 29 ท่าน 35 ท่านขึ้นไป
โรงแรมมาตรฐาน 3 ดาว 7,900 7,700 7,300 6,900
         
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามแดนไทย – ลาว
ค่ารถยนต์นำเที่ยวตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 11 มื้อ
ค่าที่พัก 3 คืน

การแสดงศิลปะลาว  / บายศรีสู่ขวัญ (สำหรับคณะ 35 ท่านขึ้นไป)
ค่ามัคคุเทศก์ ค่าเข้าชมสถานที่
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าเดินทางถึง อ.เมืองหนองคาย
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทาง(PASSPORT) อายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
บัตรประชาชน
Y ส่งสำเนาไปตามที่อยู่บริษัทฯ หรือแสกนแนบไฟล์ไปที่ Phairot@kl-tour.com
šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทาง 15 วัน วางเงินมัดจำท่านละ 2,000 บาทในวันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน                            ส่งไลน์หลักฐานการโอนเงินไปที่ไอดีไลน์ kheylaos หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 7 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดเที่ยว

 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 1.5 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 825
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,814,506
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 พฤษภาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY