• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL5.1 เมืองเว้ ดานัง ฮอยอัน ไปกลับรถ 3 วัน
KL 5.1 เที่ยวเวียดนามเมืองเว้ ดานัง ฮอยอัน ไปกลับรถ 3 วัน
เที่ยวถ้ำฟองญา เมืองเว้ ดานัง ฮอยอัน ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามกลาง เขยลาวทัวร์
ทัวร์ุเวียดนามกลาง3 วัน 2 คืน
 
เที่ยวเมืองเว้ดานังฮอยอันเวียดนามกลางแบบประหยัด
วันแรก ข้ามมุกดาหารเข้าลาวที่สะหวันนะเขต เข้าเวียดนามผ่าน
เมืองเว้ พักเมืองดานัง
วันที่สอง เที่ยวเมืองฮอยอัน แวะหมู่บ้านหินอ่อน ลอดอุโมงค์ฮายเวิ่น ถึงเมืองเว้เข้าพระราชวังด่ายโน่ย ตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำหอม
วันที่สาม ไปวัดเทียนหมู้ก่อนออกชายแดนเข้าลาว ข้ามโขงสู่มุกดาหาร
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 5.1 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก :  มุกดาหาร - สะหวันนะเขต – ดานัง
เช้า


บ่าย


เย็น
คณะเดินทางถึง อ.เมืองมุกดาหาร ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2  สู่แขวงสะหวันนะเขต ลาว แล้วมุ่งสู่ชายแดนลาว-เวียดนาม
         
ผ่านพิธีการเดินทางออกจากลาวเข้าสู่เวียดนามที่  ด่านพรมแดนลาวบาว ลอดอุโมงค์ภูเขาฮายเวิ่น ความยาว 6.28 กิโลเมตร ถึง นครดาหนัง
              
รับประทานอาหารทะเลสดๆริมแม่น้ำฮานปากอ่าวดาหนัง ทัศนียภาพริมฝั่งสวยงาม ย่ำราตรีต่อหรือเข้าที่พัก(ตามสมัครใจ)
 
วันที่สอง :  ฮอยอัน - เว้
เช้า


บ่าย
เย็น
ออกเดินทางสู่ เมืองฮอยอันหรือโฮ่ยอาน เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม ก่อนฮอยอันเคยเป็นท่าเรือทำการค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองตั้งแต่สมัยจามปา เมืองฮอยอันรุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยราชวงศ์เหงียน เมืองเก่าฮอยอันมีมนต์ขลังและมีเสน่ห์อย่างน่าประหลาด สามารถเดินเที่ยวชมได้วันละ 3 เวลา ทุกครั้งจะแปลกเปลี่ยนไม่ซ้ำกัน บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกฮอยอันยิ่งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันออกกับตะวันตก อเล็กซองเดรเดอโรดส์ พัฒนาอักษรแบบโรมันกลายเป็นภาษาประจำชาติเวียดนามมาขึ้นฝั่งที่เมืองyesฮอยอันนี้เมืองโบราณฮอยอันมีสถาปัตกรรมที่สวยงามตามแบบเฉพาะของฮอยอัน บ้านโบราณทุกหลังมีความหลากหลายในโครงสร้างของสถาปัตยกรรมไม่ซ้ำแบบกันเลย ทั้งในด้านศิลปะการแกะสลัก การแกะสลักตกแต่งภายใน สวนและลานภายในบ้านออกแบบให้ใช้ประโยชน์ได้อย่าลงตัวและสร้างสรรค์ที่สุด หลังคาทรงกระดองปู ลักษณะพิเศษแพร่หลายในฮอยอันทำให้มีเสน่ห์มากเมื่อเดินไปตามท้องถนน อิทธิพลจากจีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ
yesถึงหมู่บ้าน นอนเนื๊อก แกะสลักหินอ่อนส่งจำหน่ายทั่วโลก เลือกดูเลือกซื้อตามอัธยาสัยลอดอุโมงค์ภูเขาฮายเวิ่นอีกครั้ง แวะรับประทานอาหารที่ หาดลังโก อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ ทัศนียภาพริมหาดลังโกสวยงาม          
 
ถึงเว้หรือนครเว้ เป็นนครหลวงสุดท้ายของเวียดนาม พระเจ้ายาลองทรงเลือกเมืองเว้เป็นศูนย์กลางบริหารใหม่ของประเทศ เมืองเว้เป็นมรดกโลกและเป็นเมืองที่สวยที่สุดของเวียดนาม ราชวงศ์เหงียนเนรมิตรเมืองเว้สร้างพระราชวัง สุสาน วัดและเจดีย์ สวยงามอย่างวิจิตรพิสดารกระจายอยู่เต็มเมืองเว้ มีแม่น้ำซงเฮืองหรือแม่น้ำหอมไหลผ่านกลางเมือง เพิ่มความงามให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น
yesเข้าเยี่ยมชมพระราชวัง ด่ายโน่ย มองเห็น ป้อมฝูซวน สูงเด่น ผ่านประตูเที่ยงวันชม พระราชวังไทฮวา ศาลเจ้าจักรพรรดิ  พิพิธภัณฑ์ราชวงศ์
yes
เลือกชมและซื้อสินค้าที่ ตลาดดองบา ตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามภาคกลาง                            

yesลงนั่ง เรือมังกร แม่น้ำหอมหรือซงเฮือง  ดูทัศนียภาพริมฝั่งยามค่ำคืนของเมืองหลวงเก่า พร้อมชมการแสดงดนตรีมรดกโลก กาเฮ้ว บนเรือ ก่อนเข้าที่พัก
 
วันที่สาม :  เว้ – สะหวันนะเขต – มุกดาหาร
เช้า


บ่าย


เย็น
yesชม วัดเทียมหมุ เจดีย์ 7 ชั้นสูงเด่น แสดงชาติภพของพระพุทธเจ้า ความเชื่ออาถรรพ์ครองคู่ ออกเดินทางเส้นทางไปชายแดนลาวบาว แล้วเดินทางเข้าสู่ประเทศลาว

แวะช้อปปิ้งที่ ตลาดปลอดภาษี เขตเศรษฐกิจพิเศษลาวบาว สินค้าจากต่างประเทศมากมาย ออกจากด่านแดนสะหวัน ลาว มุ่งสู่ เมืองคันทะบุรี แขวงสะหวันนะเขต

ถึง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2  ข้ามแม่น้ำโขงสู่ อ.เมืองมุกดาหาร แวะดูและเลือกซื้อสินค้าตลาดอินโดจีน ของฝากก่อนกลับโดยสวัสดิภาพ
   
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 5.1 ทัวร์เวียดนาม เยือนเวียดนามภาคกลาง ไปรถ-กลับรถ 3 วัน 2 คืน
 
โรงแรม 4-8 ท่าน 9-12 ท่าน 13 -20 ท่าน 21-26 ท่าน 28-34 ท่าน 35 ท่านขึ้นไป
ระดับ 4 ดาว 8,000 7,500 7,000 6,500 6,300 5,700
ระดัีบ 3 ดาว 7,500 7,000 6,500 6,000 5,700 5,500
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามแดนไทย – เวียดนาม
ค่ารถยนต์นำเที่ยวเวียดนามตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 8 มื้อ
ค่าที่พัก 2 คืน

ค่ามัคคุเทศก์เวียดนาม ค่าเข้าชมสถานที่
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) อายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ถ่ายสำเนาส่งในวันจอง
šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทางล่วงหน้า 15 วัน วางเงินมัดจำ 2,000 บาท ณ วันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน                                                         
แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-476809 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 7 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด


การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-2 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 5.1 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 395
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,911,131
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY