• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL9.4 เที่ยวคุนหมิง สิบสองปันนา ทัวร์จีน
KL 9.4 ทัวร์จีน คุนหมิง สิบสองปันนา ไปรถ กลับรถ 6 วัน 5 คืน
เที่ยวคุนหมิง ทัวร์คุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา ทัวร์สิบสองปันนา ทัวร์จีน เขยลาวทัวร์
ทัวร์จีน สิบสองปันนา คุนหมิง 6 วัน 5 คืน
 
คุนหมิงเป็นเมืองเอกของมณฑลยูนนานจีน ที่เมืองคุนหมิงมีอากาศเย็นตลอดปีจึงได้สมญานามว่านครแห่งฤดูใบไม้ผลิ อีกทั้งยังเป็นประตูสู่เส้นทางสายใหมและคุณหมิงยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
สิบสองปันนามีเมืองเชียงรุ้งเป็นเมืองหนึ่งแห่งมณฑลยูนนานจีน อารยธรรมเชื้อชาติชาวสิบสองปันนาใกล้เคียงกับชาวไทยภาคเหนือจนแยกกันไม่ออก เมืองสิบสองปันนาหรือสิบสองพันนาเป็นต้นกำเนิดไทลื้อแถบภาคเหนือของไทยยังคงสื่อภาษากันได้ เราจะนำพาท่านเที่ยวเมืองสิบสองปันนาแล้วเลยต่อไปเมืองคุนหมิง เที่ยวแบบสบายตามสไตย์เขยลาวทัวร์
 
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ประเทศ : จีน
เที่ยวเมือง : เชียงรุ้ง คุนหมิง
ระยะเวลา :  6 วัน 5 คืน
การเดินทาง : ไปรถ - กลับรถ
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 9.4 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก   :    เชียงของ – เชียงรุ้ง
เช้าบ่าย


เย็น
รับคณะออกเดินทางไปด่าน อำเภอเชียงของ  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงสู่ลาวที่ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว จากนั้นเดินทางสู่ เมืองหลวงน้ำทา ตามเส้นทางใหม่และที่ดีที่สุดของลาว ผ่านหมู่บ้านลาวสูง บนยอดดอย ภูเขาสูงสลับซับซ้อนสวยงามมาก

เข้าสู่ประเทศจีนที่ เมืองบ่อหาน ผ่านเมืองหล้า บรรยากาศสองข้างถนนตัดใหม่สวยงามผ่านภูเขาลอดอุโมงค์กว่า 26 อุโมงค์

ถึง เมืองเชียงรุ้ง เมืองเอกของสิบสองปันนา ซึ่งเป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งได้รับสมญานามเมืองนกยูง เดินชมบรรยากาศยามค่ำคืนที่ถนนคนเดินก่อนเข้าที่พัก
 
วันที่สอง   :    เชียงรุ้ง – ซือเหมา – คุนหมิง
เช้า


เย็น
เดินทางสู่คุนหมิง โดยเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์  ผ่านเมืองผูเอ๋อ เมืองซือเหมา บ้านเกิดของขงเบ้งเมืองเมอะเจียง  ข้ามสะพาน เตาหม้อ เมืองเหยียนเจียงที่สูงที่สุดในโลก

ถึงเมืองคุนหมิงช้อปปิ้งที่ตลาด NIGHT MARKET ก่อนเข้าที่พัก
 ​
วันที่สาม   :   ป่าหิน - ถ้ำจือเซียง - วัดหยวนทง
เช้า
บ่าย

เย็น
นำท่านสู่ อุทยานป่าหิน อันเลื่องชื่อ ความงามและความมหัศจรรย์ของ อุทยานป่าหิน ที่จะทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปร่างพิสดาร มองดูเหมือนภูผาบ้างเสมือนนางในวรรณคดีเส้นทางที่ดูวนเวียนเร้นลับประดุจเขาวงกตที่ดูราวไม่สิ้นสุด ชม หินนางคอย เจ้าแม่กวนอิมสระล้างดาบ นับได้ว่าเป็น ป่าหินที่ใหญ่ที่สุดของโลก

นำท่านชม ถ้ำจือเซียง ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตาสีสันสวยงาม มีลำธารและน้ำตกภายในถ้ำ ชมธารน้ำตกหุบเขาลึก และยังมีถ้ำเล็กๆอยู่ภายในเช่น ถ้ำช้างเผือก, ถ้ำค้างคาว, วังเทพธิดา ฯลฯ เดินบนเส้นทางที่ขนานไปกับผนังถ้ำ เบื้องล่างเป็นผืนน้ำกว้าง อีกทั้งยังมีน้ำตกขนาดใหญ่ เสมือนเป็นโลกใต้ดินได้อย่างน่าอัศจรรย์ดังคำกล่าวที่ว่า บนดินชมป่าหิน ใต้ดินชมจิ่วเซียง นั่งรถกระเช้าไฟฟ้าข้ามเทือกเขาชมแปลงนาขั้นบันได ได้ดูวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จากนั้นพาไปเดินช้อปปิ้งสินค้า ของที่ระลึกกลับบ้าน
 
นำชม   วัดหยวนทง   ซึ่งเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิง มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงามและทัศนียภาพรอบๆภูเขานมัสการ พระพุทธชินราชจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี
 
วันที่สี่   :    เขาซีซาน – ตำหนักทอง
เช้า


บ่ายเย็น
นำทุกท่านสู่ เขาซีซาน หรือ ประตูมังกร ห่าง จากตัวเมือง 29 กิโลเมตร ประตูมังกรเป็นส่วนหนึ่งของวัดในลัทธิเต๋า นำท่านลอดผ่านประตูมังกร หลงเหมิน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง และเป็นที่เชื่อกันว่าเป็น ประตูแห่งความสิริมงคล ซึ่งถ้าผู้ใดได้เดินลอดผ่านประตูนี้จะประสบแต่ความสำเร็จโชคดี ชมอุโมงค์ที่สกัดไว้ตามไหล่เขาพร้อมชมศาลเจ้าและวัดจีนลัทธิเต๋า ซึ่งสร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนับพันปี และชมทัศนียภาพอันงดงามของ ทะเลสาบเตียนฉือ   ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองคุนหมิง

​ชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยน ซึ่งสร้างโดยแม่ทัพอู๋ซันกุ้ย สร้างด้วยทองเหลืองถึง380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทองจึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน จากนั้นนำท่านชิมชาที่ขึ้นชื่อของเมืองจีน ชาผั่วเอ่อ และมีชาหลายประเภทให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก

รับประทานอาหารพร้อมชม โชว์คุนหมิง ชมการแสดงวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ จากนั้นพาไปช้อปปิ้งถนนคนเดินโลสุวรรณ สินค้าแบนด์เนมและสินค้าก๊อปปี้ นานาชนิดจากเมืองคุนหมิงกันตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า   :   คุนหมิง – เชียงรุ้ง – โชว์พาราณศรี
เช้า

บ่าย

เย็น
ออกเดินทางกลับเมืองเชียงรุ้ง

ถึง เมืองเชียงรุ้ง เข้า สวนม่านทิง ซึ่งเป็นสวนที่สวยงาม เป็นสวนตั้งแต่สมัยก่อนที่กษัตริย์ไตลื้อใช้เดินเล่นและพักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นสวนที่ท่านโจวเอินไหล ท่านได้รับการยกย่องและกล่าวขวัญเป็นอย่างมาก ว่าเป็นผู้นำจีนมาสู่ความเป็นสาธารณรัฐ เคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านประธาน เหมาเจ๋อตุง มาร่วมงานประเพณีสงกรานต์กับพี่น้องชาวไตลื้อ ทางรัฐบาลสิบสองปันนาจึงสร้างอนุสาวรีย์ท่านไว้เป็นที่ระลึก มีเจดีย์ขาว หรือเจดีย์ 8 เหลี่ยมสถาปัตยกรรมที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า วัฒนธรรมของเผ่าไทยใหญ่ และชาวไทยใกล้ชิดกันมาก

รับประทานอาหารแบบไตลื้อ พร้อมกับการแสดงทางวัฒนธรรมที่สวยงาม ก่อนเข้าชมการแสดงที่ยิ่งใหญ่ตระการตา โชว์พาราณศรี วัฒนธรรมที่หลงเหลือ ศิลปะชั้นยอดที่หาชมได้ยากยิ่ง
วันที่หก   :    เชียงรุ้ง – บ่อหาน – หลวงน้ำทา – เชียงของ
เช้า ออกเดินทางไปยังด่านชายแดนจีนเดินทางเข้าสู่ลาว มุ่งหน้าสู่เมืองห้วยทรายข้ามแม่น้ำโขงสู่ อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 9.4 ทัวร์จีน คุนหมิง สิบสองปันนา ไปรถ กลับรถ 6 วัน 5 คืน
 
จำนวน 8-10 ท่าน 15-17 ท่าน 18-20 ท่าน 30-35 ท่าน 40 ท่านขึ้นไป
ค่าบริการ 17,000 16,000 15,500 14,700 14,300
----
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 9,500  บาท  (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 5,000   บาท
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าทำวีซ่า       
ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาว-สิบสองปันนา ตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 17 มื้อ
ค่าที่พัก 5 คืน

ค่าเข้าชมการแสดงโชว์ พารานาศรี คนละ 750 บาท
ค่ามัคคุเทศก์จีน ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการมาตรฐาน
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่ารถยนต์เดินทางจากต่างจังหวัดฝั่งประเทศไทย
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) อายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 
šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทาง 15 วัน วางเงินมัดจำท่านละ 5,000 บาทในวันจอง ส่วนที่ เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วัน                                           
แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-476809 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 10 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด


การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 - 16วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 9.2 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 666
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,766,044
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 เมษายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY