• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL7.4 นครวัด นครธม เสรียมเรียบ พิพิธภัณฑ์อังกอร์
 
KL 7.4 เที่ยวกัมพูชา นครวัด นครธม พิพิธภัณฑ์อังกอร์ 3 วัน
เที่ยวนครวัด นครธม ทัวร์เขมร พิพิธภัณฑ์อังกอร์ เที่ยวกัมพูชา เขยลาวทัวร์
ทัวร์กัมพูชา นครวัด 3 วัน 2 คืน
 
เที่ยวกัมพูชา ทัวร์กัมพูชาไปนครวัดนครธมที่เมืองเสรียมราฐ ทัวร์ส่วนใหญ่จะคล้ายกัน โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมพิเศษจัดเต็มด้วยเนื้อหาสาระและความบันเทิงของหมู่บ้านวัฒนธรรมกัมพูชา ชมตัวปราสาทในการเที่ยวกัมพูชาแต่ไม่ได้เห็นสิ่งสำคัญที่สุดของแต่ละปราสาท พิพิธภัณฑ์ที่เสรียมราฐได้นำสิ่งสำคัญที่สุดของแต่ละปราสาทเก็บรวบรวมแสดงไว้พร้อมคำบรรยายครบถ้วน
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ประเทศ : กัมพูชา
เที่ยวเมือง : เสียมราฐ
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : ไปรถ - กลับรถ
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 7.4 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก  :  อรัญประเทศ – เสียมราฐ - พิพิธภัณฑ์ - หมู่บ้านวัฒนธรรม
เช้าบ่ายเย็น
คณะถึงด่านพรมแดนไทย-กัมพูชาผ่านพิธีการ(VIP) มุ่งหน้าสู่ เมืองเสรียมราฐ
ถึง เมืองเสรียมราฐ สักการะศาลเจ้าองค์เจก-องค์จอม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง มีฝูงค้างคาวแม่ไก่จำนวนมาก อาศัยบารมี เข้าที่พัก

เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอังกอร์ จัดเก็บรวบรวมสิ่งที่สำคัญของแต่ละปราสาทไว้โชว์แสดงให้ชม พร้อมมีภาพยนตร์ สื่อนิทัศน์คำบรรยายเป็นภาษาไทยให้เข้าใจอย่างละเอียด ก่อนเข้าชมตัวปราสาทซึ่งตัวปราสาทแต่ละแห่งจะไม่ปรากฎสิ่งสำคัญนี้

เข้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรมกัมพูชาที่จัดแสดงประวัติประเพณีวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตดจนถึงปัจจุบัน พร้อมสถานที่ท่องเที่ยวกัมพูชาทั่วประเทศ พร้อมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ชมกันเต็มอิ่ม

รับประทานอาหารแบบบุบเฟ่ห์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองอันลือชื่อชุด ระบำอัปสรา
 
วันที่สอง  :  ตาพรหม – นครธม – นครวัด
เช้า


บ่าย


เย็น
เข้าชม ปราสาทตาพรหม ที่ซ่อนตัวในป่าลึกใต้ต้นสะปงขนาดใหญ่ ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต รากสะปงยักษ์ที่แผ่รากเกาะกุมตัวปราสาทเป็นภาพที่ผู้คนทั่วโลกคุ้นตา จากนั้นนำคณะสู่ นครธม ผ่านสะพานชักนาคดึกดำบรรพ์ มองเห็นปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้วอีกฝั่งเดินจากลานช้างปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ผ่านปราสาทพิมานอากาศ ก่อนเข้าชม ปราสาทบายน ศูนย์กลางแห่งจักรวาลสร้างสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ตัวปราสาทสลักรูปพระพักตร์พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวรขนาดใหญ่จ้องมองเราทุกทิศ รอยยิ้มแห่งบายน ประทับใจยิ่งนัก

ชม ปราสาทบันทายศรี อัญมณีเพชรน้ำเอกทางลวดลาย เนื้อหินทรายสีชมพูสลักลายคมบางชัดเจน เป็นงานประณีตที่สุดของการแกะสลักหินทราย ได้รับการขนานนามว่าเป็น รัตนชาติแห่งกัมพูชา
เข้าชม นครวัด ความยิ่งใหญ่อลังการ์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ที่มนุษย์โบราณสร้างได้อย่างน่าทึ่งพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของพระวิษณุเทพในศาสนาฮินดู สุดยอดแห่งปราสาทหินทั้งมวล ใช้หินล้วนๆเนรมิตรูปทรงได้อย่างวิจิตรพิศดาร เป็นบุญตาผู้ที่เคยเห็นความยิ่งใหญ่อลังการ์ของปราสาทนครวัด รำพึงออกมาว่า ใครยังไม่เห็นอย่าพึ่งตาย

ขึ้น เขาพนมบาเค็ง เพื่อชมพระอาทิตย์อัสดงผ่านม่านปราสาทพนมบาเค็ง เป็นฉากหลังแสงสะท้อนจากสระน้ำขนาดใหญ่สวยงามมาก และสามารถมองเห็น นครวัด ยามต้องแสงอาทิตย์ยามเย็นเหลืองอร่ามดังเมืองเนรมิต
 
วันที่สาม  :  ตาพรหม – นครธม – นครวัด
เช้า


บ่ายเย็น
นำคณะนั่งเรือสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียอาคเนค์ ผ่านชุมชนชาวเวียดนามใช้เรือเป็นที่อยู่อาศัยกระจายกลางน้ำวิถีชีวิตน่าสนใจ กว้างและยาวมากจนปรากฏในแผนที่โลก

เลือกชมและซื้อของฝาก ของที่ระลึกที่ ตลาดซาจ๊ะ มีสินค้าให้เลือกอย่างมากมายทั้งเครื่องประดับและไม้แกะสลัก เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเสรียมราฐ

เยี่ยมชมวัดทะนาย สถานที่เก็บรวบรวมกระดูกหัวกระโหลดผู้เสียชีวิตจากสงครามล้างเผ่าพันธุ์บางที่เก็บได้รอบเมืองเสรียมราฐ และมีนิทัศการแสดงความโหดร้ายของคุกโตนเสลง

ถึง ด่านพรมแดนไทย-กัมพูชา ผ่านพิธีการกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 7.4 กัมพูชา เสรียมราฐ พิพิธภัณฑ์อังกอร์ ไปรถ-กลับรถ 3 วัน 2 คืน
 
จำนวน 4-6 ท่าน 7-9 ท่าน 14-18 ท่าน 20-26 ท่าน 35 ท่านขึ้นไป
ค่าบริการ 7,500 7,000 6,500 5,900 5,300
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามแดนไทย - กัมพูชา (VIP)
ค่าเข้าชมสถานที่
ค่ารถยนต์นำเที่ยวกัมพูชาตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 8 มื้อ
ค่าที่พัก 2 คืน

ค่ามัคคุเทศก์กัมพูชา ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการมาตรฐาน
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่ารถยนต์รับ-ส่งด่านอรัญประเทศ
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) อายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ถ่ายสำเนาส่งในวันจอง
šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทางล่วงหน้า 30% ณ วันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน                                                         
แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-476809 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 15 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด


การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 7.3 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด (Package Tour)
เกี่ยวกับบริษัทเขยลาว
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
เว็บบอร์ด (Webboard)
ติดต่อเขยลาว
เที่ยวลาว เที่ยวพม่า เที่ยวเวียดนาม เที่ยวกัมพูชา
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      ตระการตาภาพหมื่นเจดีย์ที่พุกาม
      นั่งรถจิ๊ปลุยทรายที่มุยเน่สุดสวย
      บานาฮิล์ดานังเวียดนามน่าเที่ยว
      ชเวดากองเจดีย์ที่สวยที่สุดในโลก
      มัณฑะเลย์ฮิลล์เห็นวังสิ้นกษัตริย์
      ล่องเรือวังเวียงกุ้ยหลินแห่งลาว
      น้ำตกจากขุนเขาใหญ่ที่สุดของลาว
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 246
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,947,896
 ปรับปรุงเว็บ 23/04/2562
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
16 พฤษภาคม 2565
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY