• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL8.2 ชเวดากอง มุเตา อินทร์แขวน แอร์เอเชีย 3 วัน
KL 8.2 พม่า เสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ 3 วัน 2 คืน (แอร์เอเชีย)
ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า โดยทีมงานคุณภาพ จาก เขยลาวทัวร์
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง3 วัน 2 คืน
 
เที่ยวพม่าสำหรับคนมีเวลาน้อยเที่ยวครบเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวนและพระธาตุมุเตา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพม่า เที่ยวชเวดากองจดีย์ที่สวยที่สุดในโลก ขึ้นยอดดอยดูความอัศจรรย์ของพระธาตุอินทร์แขวนและพระธาตุมุเตาที่สูงที่สุดของประเทศพม่า
 
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ประเทศ : พม่า 
เที่ยวเมือง : ย่างกุ้ง
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : Air Asia
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 8.2 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก  :  ย่างกุ้ง - หงสาวดี - ไจ๊ทีโย
05.40 น
07.15 น
08.30 น


บ่ายเย็น
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ  สายการบินแอร์เอเชีย
ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินที่ FD 251(รับของว่างบนเครื่อง)
ถึงสนามบิน เมงกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการเข้าเมืองแล้วท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ บาโก (BAGO) สัญลักษณ์หงส์ตัวเมียยืนอยู่บนหลังหงส์ตัวผู้เมืองหลวงเก่าของอาณาจักรมอญโบราณอายุเก่าแก่กว่า 400 ปี
นมัสการเจดีย์ชเวมอดอร์หรือพระธาตุมุเตาที่คนไทยรู้จักกันดี พระธาตุมุเตาเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดของพม่า อีกทั้งพระธาตุมุเตายังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 1 ใน 5 ของพม่า สร้างขึ้นได้ยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาและพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งโบราณกาล ก่อนพระมหากษัตริย์จะออกทำศึกจะต้องมาทำพิธีที่พระธาตุมุเตานี้
จากนั้นนำท่านชม ชม พระราชวังบุเรงนอง ตั้งอยู่ไม่ไกลจากพระธาตุมุเตา มองจากพระราชวังบุเรงนองสามารถมองเห็นพระธาตุมุเตาได้อย่างชัดเจน บริเวณที่ตั้งพระราชวังบุเรงนองสร้างขึ้นใหม่จาสภาพที่เดิมเห็นรากฐานเดิมคงอยู่ ท้องพระโรงกว้างขวาง ลาบทาด้วยสีทองเหลืองอร่ามงดงาม บัลลังก์ที่ประทับลวดลายวิจิตรงดงาม สมเด็จพระเรศวรเคยประทับอยู่ที่นี่ถึง 6 ปี พร้อมกับพระนางสุพรรณกัลยา บริเวณสถานที่ยังปรากฏเสาท่อนไม้อาคารดังเดิมที่จมอยู่ใต้พื้นดินนานกับรักษาไว้สร้างจำลองจากรากฐานเดิมที่เคยมีอยู่ ท้องพระโรงบัลลังก์สวยงาม ทุกอย่างเป็นสีทองเหลืองอร่ามน่าชมยิ่งนัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไจ๊ทีโยเปลี่ยนรถขึ้นเขา เตรียมสัมภาระสำหรับค้างคืนไปด้วย ระหว่างทางขึ้นเขาทัศนียภาพสวยงามมาก เข้าที่พักใกล้องค์พระธาตุอินแขวน
ชม พระธาตุอินทร์แขวนพระพุทธสถานมหัศจรรย์ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ ว่าองค์พระธาตุอินทร์แขวนที่ตั้งหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผา ส่วนผิวของพระธาตุอินทร์แขวนสัมผัสกับพื้นเพียงน้อยนิดยืนหยัดอยู่ได้อย่างไรกว่า 2,000 ปี พระธาตุอินทร์แขวนเป็นสถานที่ที่เคารพศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 1 ใน 5 ของพม่า เส้นพระเกศของพระพุทธเจ้าวางอยู่ใต้ก้อนหินสีทองก้อนนั้น
หลังรับประทานอาหารเดินขึ้นชมทัศนียภาพและสักการะพระธาตุอินทร์แขวนอีกรอบก่อนเข้าที่พัก 
 
วันที่สอง   :   หงสาวดี - ย่างกุ้ง
เช้า
บ่าย

เย็น

 
อรุณสวัสดิ์ ชมพระอาทิตย์ทอแสงลอดผ่านมหานทีเจดีย์ยามเช้าสวยงามจับจิต ถ่ายภาพที่ระลึกก่อนอำลาพระธาตุอินทร์แขวน
ลงจากเขากลับถึงเมืองหงสาวดีนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่เก่าแก่ ตำนานเล่าว่าถูกทิ้งร้างอยู่กลางป่ามานานกว่า 500 ปี จนอังกฤษสร้างทางรถไฟพบเจอพระนอนองค์ใหญ่องค์นี้เข้า ทางการพม่าจึงได้สั่งบูรณะขึ้นใหม่อีกหนตกแต่งอย่างประณีตลงรักประดับมุก มีอาคารกันแดดถาวร สินค้าพื้นบ้านมีจำหน่ายที่อาคารแห่งนี้ทั้งผ้า ไม้แกะสลักราคาถูก ที่สำคัญคนขายของที่นี่พูดภาษาไทยได้คล่อง
แวะชม พระพุทธรูปไจ้ปุน วิจิตรมลังเมลืองของพระพุทธรูปที่หันปฤษฎางค์ชนกัน บ่ายพระพักตร์ไปยังสี่ทิศสร้างขึ้นเมื่อประมาณ 500 กว่าปี ตำนานเล่าว่าหญิงมอญพี่น้อง 4 คน ร่วมกันสร้าง อุทิศเข้าสู่บวรพุทธศาสนาและสาบานตนจะไม่ข้องแวะบุรุษเพศ หากคนหนึ่งคนใดผิดคำสาบานให้พระพุทธรูปพังลงมา
ถึงกรุงย่างกุ้งนำคณะไปช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อตหรือตลาดโบโจ๊ก ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของเมียนม่าร์สินค้าหลากหลายอาทิ อัญมณี เครื่องเงิน งานฝีมือสวยงามและราคาถูก ผ้าโสร่งหญิงชายที่มีลวดลายงาม
นมัสการและชมความยิ่งใหญ่อลังการของมหาเจดีย์ชเวดากองได้ชื่อว่าเป็นเจดีที่สวยที่สุดในโลก ความงดงามอันวิจิตรของมหาเจดีย์ชเวดากองตราตรึงในจิตใจของผู้คนที่ไปเยือน ทุกมุมมองสิ่งก่อสร้างที่รายล้อมมหาเจดีย์ชเวดากองถูกเนรมิตให้งดงามดังอยู่ในสรวงสวรรค์ องค์มหาเจดีย์ชเวดากองเหลืองอร่ามด้วยทองคำแท้ เพชร อัญมณีที่ประดับแสงไฟที่ส่องกระทบช่วงกลางคืนทอแสงเรืองรองจนสามารถสัมผัสได้ด้วยสายตา ผู้คนจากทั่วสารทิศเข้าเที่ยวชมความยิ่งใหญ่อลังการและนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองอย่างไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืนเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพม่า
 ​
วันที่สาม   :   ย่างกุ้ง - กรุงเทพมหานคร
เช้า

บ่าย

 
นำเดินทางสู่เมืองสิเรียมเคยเป็นเมืองท่าของโปรตุเกสในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี ชมความสวยงามของเจดีย์กลางน้ำพระเจดีย์เยเลพญาตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ำ
นำคณะชม พระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตจี พระตาสวยที่สุดของพม่าพระบาทซ้อนกันแตกต่างกับศิลปะของไทย
จากนั้นชม เจดีย์กาบาเอ เจดีย์ทรงกลมสร้างใช้เป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎกและประชุมสงฆ์โลก
แวะวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วจำลองมาจากประเทศจีน เป็นองค์เดียวกันกับที่อัญเชิญมาพุทธมณฑล จ. นครปฐม
แล้วออกเดินทางไปสนามบิน เมกาลาดอน กรุงย่างกุ้ง
17.30 น. เครื่องบินมุ่งสู่ กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 254
19.05 น. ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ...และประทับใจ
 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 8.2 เที่ยวพม่า เสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ ไปเครื่อง-กลับเครื่อง 3 วัน 2 คืน (แอร์เอเชีย)
 
จำนวน 4- 6 ท่าน 8-10 ท่าน 14-18 ท่าน 20-26 ท่าน 30-35 ท่าน
ค่าบริการ 21,500 18,900 17,300 16,900 16,500
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการ ภาษีสนามบินกรุงย่างกุ้ง
ค่าเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ย่างกุ้ง
ค่ารถยนต์นำเที่ยวพม่าตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 6 มื้อ
ค่าที่พัก 2 คืน

ค่ามัคคุเทศก์พม่า ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการมาตรฐาน
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ 
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ค่ากระเป๋าขึ้นเครื่องบินที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทาง (PASSPORT) อายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
บัตรประชาชน
šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทาง 1 เดือน วางเงินมัดจำท่านละ 8,000 บาทในวันจอง ส่วนที่ เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน                        แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-210701 หรือส่งไลน์ไปที่ ID: kheylaos
ก่อนวันเดินทาง 15 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด


การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 8.2 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 14
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 709
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,766,087
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 เมษายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY