• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL1.2 เที่ยวหลวงพระบาง วังเวียง ไปกลับเครือง 4 วัน
KL 1.2  เที่ยวหลวงพระบาง ไปกลับเครื่อง 4 วัน 3 คืน
ทัวร์ลาว ทัวร์หลวงพระบาง เที่ยวหลวงพระบาง เที่ยวลาว โดยทีมงานคุณภาพ จาก เขยลาวทัวร์
ทัวร์หลวงพระบาง ประเทศลาว 3 วัน 2 คืน
 
เที่ยวหลวงพระบางไปขึ้นเครื่องกรุงเทพ กลับขึ้นเครื่องอุดรธานี จะได้แวะเที่ยวเมืองวังเวียงได้ด้วย
วันแรก ขึ้นเครื่องแอร์เชียไปหลวงพระบาง ลงเครื่องขึ้นนมัสการพระธาตุพูสีมองเห็นตัวเมืองหลวงพระบางทั่ว กลางคืนเดินดูสินค้าที่ตลาดมืด
วันที่สอง ซิสตี้ทัวร์หลวงพระบาง
ตักบาตรข้าวเหนียว วัดเชียงทอง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม วัดวิชุน พระราชวังหลวง น้ำตกกวางซี พระธาตุพูสี
วันที่สาม ถึงวังเวียงขึ้นถ้ำจัง ล่องเรือแม่น้ำซอง
วันที่สี่ กลับไทยเส้นทางใหม่ผ่านแม่น้ำงึม เวียงจันทน์ แวะซื้อสินค้าปลอดภาษี นำส่งขึ้นเครื่องที่อุดรธานี
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 1.2 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก  :  กรุงเทพมหานคร - หลวงพระบาง
12.01
14.10
15.30เย็น
คณะถึง สนามบินดอนเมือง เชคอินแอร์เอเชีย
เครื่องบินแอร์เอเชียนำคณะเหินฟ้าสู่หลวงพระบาง
ถึงหลวงพระบาง เข้าที่พัก โรงแรมเมืองหลวงพระบาง ทำธุระส่วนตัว
พาขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ ดอยพูสี นมัสการพระธาตุดอยพูสี แล้วเก็บภาพจากที่สูง 
สามารถเห็นตัวเมืองหลวงพระบางครบ 360 องศา              
                      
เดินช้อบปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดมืด ชาวบ้านนำสินค้าที่ทำเอง ทอเอง วางขายเรียงรายตามถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม เข้าที่พักหรือจะท่องราตรี(ตามสมัครใจ)
วันที่สอง  :  ซิสตี้ทัวร์ หลวงพระบาง
เช้าบ่าย
 

เย็น
ตักบาตรข้าวเหนียวประเพณีสืบทอดจากแก่นในจิตใจชาวหลวงพระบาง ยังคงเป็นมนต์เสน่ห์ที่ใครได้ไปแล้วต้องร่วมตักบาตรด้วยความเลื่อมใสด้วยใจบริสุทธิ์ที่แท้จริง แสงอาทิตย์สีทองยามเช้ากระทบจีวรเหลืองอร่ามเปล่งประกาย มีเรือนโบราณเป็นฉากหลังคลาสิคเหลือบรรยาย
เข้าชมวัดเชียงทองที่งดงามด้วยศิลปะล้านช้างที่โดดเด่นที่สุดในหลวงพระบาง วิหารหลวงอ่อนช้อยวิจิตรงดงามเอกลักษณ์ต้นศิลปะสกุลล้านช้าง คล้ายพญาเหยี่ยวสยายปีกร่อนลงแตะพื้นดิน รอบข้างมีหอพุทธไสยาสน์และพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประทับอยู่
เข้าชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาวหรือพระราชวังหลวง เคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว ภายในจัดแสดงเครื่องทรงของที่ระลึกจากต่างประเทศมากมายด้านหน้ามีหอพระบางที่สร้างเป็นที่ประดิษฐานพระบางที่อัญเชิญมาจากกัมพูชา
ชมวัดวิชุนสร้างในรัชสมัยพระยาวิชุนยุคที่หลวงพระบางพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองที่สุด ภายในมีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโม ชาวลาวเรียกว่า พระธาตุหมากโม
                          

ไปน้ำตกกวางซีมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดใจผู้คนให้หลงใหลหลวงพระบาง ธรรมชาติสร้าง น้ำตกกวางซีสวยงามวิจิตรอ่อนช้อยสวยงามยิ่งนัก สายน้ำจากภูเขาหินปูนที่ใสสะอาดสร้างธารน้ำตกเกินนักออกแบบจะเทียมทัน อ่างน้ำสีมรกตน่าลงแซ่เสียนี่กระไรเดิน

เลือกชมและซื้อสินค้าที่ตลาดมืด อีกรอบ เข้าที่พักหรือท่องราตรีต่อ(ตามสมัครใจ)
วันที่สาม  :  หลวงพระบาง - วังเวียง
เช้าบ่าย


เย็น
อำลาเมืองหลวงพระบางมุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียงขึ้นลงภูเขาสูงเฉียดฟ้า ทิวเขาสลับซับซ้อนธรรมชาติสองข้างทางสวยงามจับใจถนนที่คดเคี้ยวกว่า 3,000 โค้งทอดยาวตามไหล่เขา เป็นเส้นทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์                        

ถึงเมืองวังเวียงเดินข้ามสะพานแขวนสีเหลืองที่ทอดข้ามแม่น้ำซองสัญลักษณ์ของเมืองวังเวียง แล้วไต่บันไดสูงชัน 137 ขั้นเพื่อชมถ้ำจัง ถ้ำหินปูนที่มีความงามของหินงอกหินย้อยรูปทรงประหลาดหลากหลายจินตนาการ สมเด็จพระเทพฯเคยเสด็จฯ               
ลงเรือหางยาว ล่องแม่น้ำซองมนต์เสน่ห์ที่ดึงดูดใจผู้คนให้มาเที่ยวเมืองวังเวียงสายน้ำที่ใสสะอาดกว้างตื้นสองริมฝั่งทัศนียภาพสวยงาม โดยมีภูเขาหินปูนตระหง่านสูงเด่นสลับซับซ้อนเป็นฉากหลังสวยงามเกินบรรยาย สมแล้วที่ได้รับสมญานามจากผู้มาเยือนว่าที่นี่แหละกุ้ยหลินเมืองลาว

นั่งชมพระอาทิตย์อัสดงผ่านม่านภูผาตั้งสวยงามมาก เข้าที่พัก รีสอร์ทริมน้ำซอง หรือเช่าจักรยานชมราตรีตรอกข้าวเหนียว (ตามสมัครใจ)
วันที่สี่ :    วังเวียง - เวียงจันทน์ - อุดรธานี
เช้า
บ่าย

18.50
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับอากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย มองดูเมฆหมอกลอยเลื่อนโอบกอดขุนเขาช่างรื่นรมย์ยิ่งนัก อำลาเมืองวังเวียง
ออกเดินทางเส้นทางสู่เวียงจันทน์ขึ้นภูเขาน้อยใหญ่ไม่ค่อยสูงนัก ลงจากเขาไปตามถนนตัดใหม่ที่ความวุ่นวายจอแจของรถยนต์และถนนไม่ค่อยดี ผ่านแม่น้ำงึมหรือแม่น้ำเงือกงูที่ไหลคดเคี้ยวเหมือนงูตัวใหญ่

ถึงด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แวะซื้อสินค้าปลอดภาษีราคาถูก ก่อนข้ามไปหนองคาย ส่งสนามบินอุดรธานี
แอร์เอเชีย
นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL1.2 หลวงพระบาง วังเวียงไป-กลับ เครื่อง 4 วัน
 
จำนวน 8 - 10 ท่าน 12 - 15 ท่าน 25 - 29 ท่าน 35 ท่านขึ้นไป
โรงแรมระดับ 3 ดาว 15,900 15,500 14,500 13,900
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าเครื่งบินกรุงเทพ - หลวงพระบาง
ค่าเครื่องบินไปอุดรธานี - กรุงเทพมหานคร
ค่ารถยนต์นำเที่ยวตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 8 มื้อ
ค่าที่พัก 3 คืน

Y คาราโอเกะ / การแสดงศิลปะลาว (สำหรับคณะ 35 ท่านขึ้นไป)
บริการเสริมพิเศษ
ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าเดินทางถึง อ.เมืองหนองคาย
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ค่ากระเป๋าขึ้นเครื่องบินที่มีน้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทาง(PASSPORT) อายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
บัตรประชาชน
Y ส่งสำเนาในวันจองไปตามที่อยู่บริษัทฯ หรือแสกนแนบไฟล์ไปที่ Phairot@kl-tour.com

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทาง 1 เดือน วางเงินมัดจำท่านละ 6,000 บาทในวันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน                            แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-210701 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 5 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด

 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 1.2 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 837
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,814,518
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 พฤษภาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY