• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL2.1 เที่ยววังเวียง เขื่อนน้ำงึม เวียงจันทน์
KL 2.1 เที่ยวลาวเวียงจันทร์ เที่ยววังเวียง ไป-กลับรถ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวเวียงจันทน์ ทัวร์เวียงจันทน์ เมืองวังเวียง วังเวียง ทัวร์ลาว เที่ยวลาวกลาง เขยลาวทัวร์ เที่ยวเวียงจันทน์ที่เที่ยวน้อยครึ่งวันหมด เพิ่มรดชาดจัดไปเที่ยวเมืองวังเวียงเที่ยวทั้งทีให้คุ้มค่า
วันแรก นมัสการหลวงพ่อพระใส
ถึงวังเวียง
ขึ้นถ้ำจังดูหินงอกหินย้อย พานั่งเรือล่องน้ำซองที่ใสสะอาดทิวทัศน์สวยงามมาก พักวังเวียง
วันที่สอง  กลับเวียงจันทน์ ถึงเวียงจันทน์นำเที่ยวพระธาตุหลวง วัดศรีเมือง หอพระแก้ว ประตูชัย ซื้อสินค้าราคาถูกก่อนกลับหนองคาย
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 2.1 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก :  หนองคาย - เขื่อนน้ำงึม - วังเวียง
เช้า


บ่าย

เย็น
กราบนมัสการ หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพสักการะชาวไทย-ลาวสองฝั่งโขงเพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเดินทาง ข้ามแม่น้ำโขงด้วย สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านเวียงจันทน์มุ่งหน้าไปเมืองวังเวียง

ถึง เมืองวังเวียงเมืองที่มีธรรมชาติงดงามด้วยภูเขาหินปูนสูงชันตั้งเด่นตระหง่าน แมกไม้นานาพันธุ์ เมืองวังเวียงมี  แม่น้ำน้ำซอง ที่ใสสะอาดไหลผ่านอากาศเย็นสบายทำให้เมืองวังเวียงเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนิยมมาท่องเที่ยวแห่งนี้มาก ต่างให้สมญานามว่าเปรียบเสมือน กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก รีสอร์ทเมืองวังเวียง เปลี่ยนชุดลุยน้ำ

ขึ้นชม ถ้ำจัง ผ่านสะพานแขวนข้ามแม่น้ำซอง เก็บภาพประทับใจก่อนขึ้นตัวถ้ำด้วยบันได 137 ขั้นภายในถ้ำจังสวยงามด้วยหินงอกหินย้อยทอแสงระยิบระยับ น้ำไหลลอดเบื้องล่างถึง นครเวียงจันทร์  นำพาท่านนมัสการ พระธาตุหลวงเมืองไซเสดถาพระธาตุสำคัญคู่เมืองของลาว  สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะขึ้นใหม่
ลงเรือล่องน้ำซอง กว้างตื้นและใสสะอาด นักท่องเที่ยวต่างชาติเล่นน้ำเล่นห่วงยาง ล่องเรือแคนนู กระโดดน้ำตลอดริมฝั่งมี ผาตั้ง สูงตระหง่านเป็นฉากหลังสวยงามมากริมฝั่งนัก
   
มองดูพระอาทิตย์อัสดงผ่านม่านภูเขาเป็นฉากหลังอันลางเลือน เหมือนภาพวาดบนหลังเขาหินปูนตั้งตระหง่าน สวยงามยิ่งนัก สำหรับคณะ35 ท่านขึ้นไป ทีมงานเขยลาวจัดงานเลี้ยง พร้อมคาราโอเกะเพลงไทยให้ร่วมสนุกกัน ต่อด้วยการย่ำราตรีแดนสุขาวดี ถนนข้าวเปลือก คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประดับร้าน ไฟแสงสี เหมือนตรอกข้าวสารเช่ารถจักรยานเที่ยวหรือเข้าที่พัก รีสอร์ทริมน้ำซอง (ตามสมัครใจ
วันที่สอง :    วังเวียง - นครเวียงจันทน์
เช้า


บ่าย
อรุณสวัสดิ์ยามเช้ารับอากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย มองดูเมฆหมอกลอยเลื่อนโอบกอดขุนเขาช่างรื่นรมย์ยิ่งนัก จากนั้นเดินทางสู่เวียงจันทน์

ถึงเวียงจันทน์นำพาท่านนมัสการ พระธาตุหลวง เมืองไซเสดถา พระธาตุเก่าแก่สำคัญคู่เมือง ตำนานกล่าวว่าได้สร้างครอบรูพญานาคที่ขึ้นมาจากเมืองบาดาล 1 ใน 3 รูที่ขึ้นมายังโลกมนุษย์ พระธาตุหลวงอันเดิมที่ถูกพวกจีนฮ่อรื้อส่วนยอดค้นหาสิ่งของมีค่าจนถึงชั้นบัลลังก์ สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2109 และทำการบูรณะต่อเติมเรื่อยมา ครั้งหลังสุดบูรณะสมัยพระเจ้าศรีสว่างวงศ์
เก็บภาพที่ระลึกหน้าประตูชัยสถาปัตยกรรมศิลปะฝรั่งเศส เหมือน อาร์ก เดอ ทรี ยงฟ์ เดอ เลตวล กรุงปารีสด้านบนผสมผสานศิลปะลาวสวยงาม เชื่อกันว่าถ้าใครได้ ขึ้นหอคอยชั้นบนจะได้เป็นเขยลาว

ชมหอพระแก้วปัจจุบันบูรณะใหม่ สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชอัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเมืองศรีนครพิงค์เชียงใหม่ เมื่อกลับไปหลวงพระบาง ราชธานีของอาณาจักรล้านช้าง ก่อนจะย้ายราชธานีไปตั้งที่เวียงจันทน์ถูกพระยามหากษัตริย์ศึกของสยาม ตีแตกแล้วอัญเชิญพระแก้วมรกตมายังกรุงธนบุรีในปี พ.ศ.2322

กราบนมัสการขอพรศาลหลักเมือง ณ วัดศรีเมือง  เจ้าแม่สีเมืองล่ำลือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์
ได้เวลาเดินทางกลับข้าม สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เลือกซื้อ สินค้าที่ร้านปลอดภาษี และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่ จ.หนองคาย โดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 2.1 วังเวียง เวียงจันทร์ 2 วัน 1 คืน
 
โรงแรม 8 - 10 ท่าน 16-20 ท่าน 25 - 29 ท่าน 35 ท่านขึ้นไป
ทวีสุขรีสอร์ท หรือเทียบเท่า 4,900 4,700 4,300 3,900
อ่างคำ หรือ เทียบเท่า 4,500 4,300 3,900 3,500
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามแดนไทย – ลาว
ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาวตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 4 มื้อ
ค่าที่พัก 1 คืน
บริการเสริมพิเศษ
ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าเดินทางถึง อ.เมืองหนองคาย
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หรือสำเนาสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนา จำนวน 1 แผ่น (ไม่ต้องมีรูปถ่าย)
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 2 รูป
Y šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทาง 15 วัน วางเงินมัดจำ 20% ในวันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน                                                         
แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-476809 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 7 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด

การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-2 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 2.1 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 431
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,911,167
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY