• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL3.6 เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาวจำปาสัก เขยลาวทัวร์
KL 3.6 เที่ยวลาวใต้ โปรแกรมสำหรับขาลุย 3 วัน 2 คืน
ออฟโรด เที่ยวลาวใต้ ทัวร์ลาว เที่ยวจำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ เขยลาวทัวร์
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้จำปาสัก 3 วัน 2 คืน
 
เที่ยวลาวใต้ดินแดนที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของลาวโปรแกรมเที่ยวลาวใต้นี้เหมาะสำหรับขาลุยผู้หลงใหลความบริสุทธิ์จากอ้อมกอดของธรรมชาติ เส้นทางที่โอบล้อมด้วยขุนเขาแนวป่าดงดิบชนเผ่าโบราณ และสถานที่ลึกลับน่าอัศจรรย์กลางป่าลึก
ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
ทัวร์ประเทศ : ลาว
เที่ยวเมือง : ปากซอง ปทุมพร ดอนโขง
ระยะเวลา :  3 วัน 2 คืน
การเดินทาง : รถส่วนตัว
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 3.6 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก  :  อุบลราชธานี – ที่ราบสูงบอริเวน – ปากซอง
เช้า ถึงด่านช่องเม็กอุบลราชธานีผ่านพิธีการเข้าสู่แขวงจำปาสักลาว ข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่นผ่านเมืองปากเซ ขึ้นที่ราบสูงบอริเวนสู่เมืองปากซองอากาศเย็นตลอดปี สู่บริเวณป่าไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของลาว ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทิวทัศน์สวยงามมาก ระหว่างทางจะเห็นป่าช้าเผ่ายะเหินกับประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อที่ดูแปลก คนตายแล้วไม่เผาวางนอนไว้และแบ่งสมบัติคนละครึ่งกับผู้มีชีวิตอยู่จนกว่าไม้ใช้หามศพจะหักสร้างที่พำนักในป่าช้าไว้ให้อย่างสวยงาม
จากนั้นแวะป่าบอริเวนความสวยงามของธรรมชาติอันเหลือเชื่อ ที่สามารถหลุดรอดสายตาผู้คนมายาวนานความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เป็นบ่อเกิดของแม่น้ำ 3 สายลดหลั่นเกิดน้ำตกที่สวยงามหลายน้ำตก เราจะเดินลุยสัมผัสสายน้ำ ตะลึงกับความสวยงามของน้ำตกฮารังและน้ำตกถ้ำผู้นำที่แทรกตัวกลางป่า ต้นไม้ใหญ่เถาวัลย์พันเกี่ยวสวยงามมาก จากนั้นรวมกันเป็นหนึ่ง เกี่ยวก้อยกันไปตามหุบเขาแล้วมากระโจนลงหน้าสูงใหญ่อีกครั้งเป็นน้ำตกเซกะตาม

บ่าย ชมไร่ธนาทรอีกแห่งหนึ่งรวมแล้วใหญ่ที่สุดในอาเซี่ยน มีผลไม้หลายชนิดปลูกแซมสวนส้มเขียวหวาน ระหว่างทางจอดแวะชมน้ำตกแซน้อย สายน้ำน้อยลัดเลาะผ่านหุบเขากระโจนลงสู่เบื้องล่างทั้งสายเสียงดังก้องป่า ประดับประดาด้วยพันธ์ไม้ป่าสวยงามจับใจ ต่อด้วยการชมน้ำตกหัวขวดรูปร่างคล้ายขวดที่ตกลงมาจากซอกเขาสู่แอ่งน้ำด้านล่าง สัมผัสสายน้ำที่เย็นสบาย จากนั้นถ่ายรูปทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาภูหลวง ทิวเขาสลับซับซ้อนเขียวขจี มีสายน้ำลัดเลาะไต่ระดับไหลมาตามซอกเขา เป็นภาพที่สวยงามมาก ระหว่างทางแวะน้ำตกห้วยหมากจันทร์ทีพุ่งกระโจนจากหน้าผาสูงสวยงาม
ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกเซกะตามน้ำตกจากภูเขาที่ใหญ่ที่สุดของลาว แม่น้ำหลายสายรวมกันลัดเลาะมาตามซอกเขาใหญ่ป่าดงดิบ แล้วพุ่งกระโจนจากหน้าผากระทบแผ่นหินเบื้องล่างเสียงดังกระหึ่มก้องป่า แล้วทอดยาวต่ออีกหลายชั้นเป็นภาพที่ประทับใจยิ่ง

เย็น แวะตลาดห้วยกองเดินชมสินค้าพื้นบ้าน เป็นแหล่งรวมสัตว์ป่าแหล่งใหญ่ที่ส่งจำหน่ายทั่วสี่แขวงภาคใต้ ถึงเมืองปากซองเมืองไร่ชากาแฟพืชเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของลาว กับบรรยากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เข้าที่พักโรงแรมภูเทวดาบนจุดที่สูงที่สุดของเมืองปากซอง ทำธุระส่วนตัวก่อนออกมาสัมผัสความเย็น และทิวทัศน์ที่สวยงาม 
วันที่สองปากซอง - บาเจียง - ปทุมพร - ดอนโขง
เช้า จิบกาแฟสดๆจากไร่เมืองปากซองที่ได้ชื่อว่าเป็นกาแฟที่ดีที่สุดของลาว ท่ามกลางอากาศเย็นสบายยามเช้า ทอดสายตาสู่เบื้องล่าง มองเห็นตัวเมืองปากซองถ้วนทั่ว แวะ ตลาดปากซอง ซื้อของป่าของโบราณ และพืชผักเมืองหนาว ก่อนออกเดินทางเข้าชม น้ำตกตาดฟานหรือน้ำตกคู่แฝดสายน้ำสองสายพุ่งกระโจนลงสู่ปล่องภูเขาไฟที่มอดสนิทแล้ว น้ำตกตาดฟานนี้เราสามารถสัมผัสได้เพียงสายตาเท่านั้น ผืนป่าช่วยแต่งแต้มความงามให้น้ำตกตาดฟานน่าชม
เที่ยวน้ำตกผาส้วม
แท่งหินที่ถูกออกแบบจากลาวาภูเขาไฟเก่า บรรจงตั้งวางเป็นแนวขอบทางน้ำสวยงามแปลกตา มองเห็นน้ำตกผาส้วมไหลย้อยลอดช่องแยกของหินพรั่งพรูสูาเบื้องล่างสวยงามยิ่งนัก ผ่านเข้าด้านในยังมีน้ำตกบักแงวอวดโฉมซ่อนตัวอยู่กลางป่า รับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นริมน้ำตกผาส้วม

บ่าย เที่ยวอุบโมงโตะโม๊ะโบราณสถานที่เก่าแก่ส่วนหนึ่งของมรดกโลก อุบโมงโตะโม๊ะปราสาทขอมสมัยก่อนเมืองนคร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 ตั้งอยู่บนที่ราบกลางป่าภายในเทวสถานมีมุขลึงค์แกะสลักเป็นรูปตัวคนใบหน้าครบถ้วน
เที่ยวพูอาสาสถานที่อัศจรรย์งานสร้างของคนโบราณ แท่นหินบูชานับร้อยที่รายล้อมเทวสถานยุคอาณาจักรเจนละ ดูราวใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สร้าง เพราะเศษหินทรายก้อนเล็กก้อนน้อย ประสานด้วยดินธรรมดาก่อขึ้นเป็นแผ่น แต่ยืนหยัดต่อสู้กับสภาพดินฟ้าอากาศนานนับพันปี ที่ชะง่อนหน้าผาปรากฏมีรอยพระพุทธบาทแปลกกว่าที่ใด เพราะรอยพระพุทธบาทประทับบนหน้าผาตั้งฉากกับพื้นดิน ซึ่งไม่ปรากฏลักษณะเช่นนี้อยู่ที่ใด ใกล้กันปรากฏมีรูปพญานาคขนาดใหญ่มีน้ำโขงตลอดปีบนยอดเขาแห่งนั้นตามความเชื่อของคนท้องถิ่น

เย็น ข้ามแม่น้ำโขงสู่เกาะดอนโขงเกาะที่ใหญ่ที่สุดกลางมหานทีสีทันดร เกาะดอนโขงเป็นอดีตที่ตั้งของแขวงสีทันดรในสมัยฝรั่งเศสปกครอง บนเกาะดอนโขงมีสนามบินที่เลิกใช้แล้วโรงแรมบ้านพักสวนอาหารพร้อมสรรพ เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมพำนักอีกเมืองหนึ่งก่อนที่จะเดินทางต่อเข้าประเทศกัมพูชา ส่วนกว้างของเกาะดอนโขงกว้าง 7 กิโลเมตร ยาว 16 กิโลเมตร เข้าที่พักโรงแรมบนเกาะดอนโขง

วันที่สาม : ดอนโขง - เกาะคอนใต้ - หลี่ผี - ไนแองการ่าแห่งเอเชีย
เช้า เดินชมตลาดเมืองดอนโขงวิถีชีวิตชาวลาวชนบทแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าพื้นบ้าน พบเจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมมาท่องเที่ยวลาวใต้บนเกาะดอนโขงนี้
เที่ยวน้ำตกหลี่ผีอัศจรรย์แห่งสายน้ำอยู่ปลายสุดของมหานทีสีทันดรอันกว้างใหญ่ ชื่อน้ำตกหลี่ผีคุ้นหูคนไทยเรามานานเพราะหลายตำนานของน้ำตกหลี่ผีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ความสวยงามอันยิ่งใหญ่ในการเที่ยวน้ำตกหลี่ผีความยาวกว่า 3 กิโลเมตรจนติดชายแดนกัมพูชา ระหว่างแวะเที่ยวพระธาตุต้นแบบพระธาตุพนมต้นแบบที่พระครุหลวงโพนเสม็ดหรือพระครูขี้หอมสร้างไว้ เป็นต้นแบบพระธาตุพนมก่อนต่อเติมก่อสร้างองค์พระธาตุพนมจริงจนแล้วเสร็จ ข้างองค์พระธาตุพนมต้นแบบยังมีศิวลึงค์หินทรายขาวของขอมสร้างใกล้องค์พระธาตุ จากนั้นปั่นจักยานเที่ยวชมสิ่งปลูกสร้างของฝรั่งเศสกระจายอยู่ทั่วบริเวณ กำแพงปูนสูงใหญ่ยาวกว่า 300 เมตรที่สร้างกั้นบังคับท่อนซุงที่ฝรั่งเศสตัดจากตอนเหนือของลาวล่องมาตามแม่น้ำโขง แล้วบังคับให้ลงจุดเดียว มีเพียงจุดเดียวที่ท่อนซุงพุ่งลงแล้วทะลุออกไปประเทศกัมพูชา และจากประวัติตำราเรียนที่เขียนว่าประเทศลาวไม่มีรถไฟคงต้องเขียนใหม่ เพราะเส้นทางที่ไปน้ำตกหลี่ผีเป็นเส้นทางรถไฟเก่าที่ฝรั่งเศสสร้างไว้

บ่าย เที่ยวไนแองการ่าแห่งเอเชียมญานามเปรียบเปรยน้ำตกคอนพระเพ็งของผู้ไปเยือน ด้วยมีความคล้ายคลึงกับน้ำตกไนแองการ่าที่ยิ่งใหญ่ น้ำตกคอนพะเพ็งหรือไนแองการ่าแห่งเอเชียเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียอาคเนย์ และเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของมหานทีสีทันดร น้ำตกจากเขื่อนกั้นน้ำธรรมชาติความยาวกว่า 11 กิโลเมตร น้ำตกคอนพะเพ็งอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง น้ำตกหลี่ผีอยู่ฝั่งขวาติดแผ่นดินเขมร น้ำตกคอนพะเพ็งจะสวยงามช่วงแม่น้ำโขงหรือระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤษภาคม ความสูงประมาณ 12 เมตร สายน้ำหลายร้อยสายกระโจนลงเป็นพองคลื่นขนาดใหญ่ทำมุม 180 องศา ก่อนเกี่ยวก้อยกันเข้าสู่ประเทศกัมพูชาซึ่งอยู่ห่างออกไป 7 กิโลเมตร

เย็น ถึงด่านช่องเม็กอุบลราชธานีมีเวลาช้อปสินค้าปลอดภาษีของฝากจากลาว ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 3.6 เที่ยวลาวใต้สำหรับขาลุย 3 วัน 2 คืน
 
โรงแรม 8 - 10 ท่าน 15 - 20 ท่าน 25 - 30 ท่าน 35 - 40 ท่าน
ภูเทวดา / ปอนด์ 5,500 5,300 5,000 4,500
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามแดนไทย – ลาว
ค่ารถยนต์นำเที่ยวในลาวตลอดรายการ
ค่าอาหาร จำนวน 8 มื้อ
ค่าที่พัก 2 คืน
บริการอาหารป่าเสริมพิเศษ อุปกรณ์ประกอบอาหาร(สำหรับต้องการปรุงอาหารพิเศษเอง)
ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่
บริการของว่างตามจุดแวะพักชมสถานที่ท่องเที่ยว
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทาง(PASSPORT) หรือสำเนาบัตรประชาชน 1 แผ่น(ไม่ต้องมีรูปถ่าย)
เด็กที่ยังไม่ถ่ายบัตรประชาชน ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 รูป
šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทาง 15 วัน วางเงินมัดจำจำนวน 20% ณ วันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน                                     ส่งไลน์หลักฐานการโอนเงินไปที่ไอดีไลน์ kheylaos หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 7 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด

การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 3.6 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 439
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,911,175
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY