• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 เส้นทางบุญหนุนธรรมไทย กับเขยลาวทัวร์
เส้นทางตามรอยบุญหนุนธรรมในประเทศไทยขอนำพาสู่อีสาน

ตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำโขงดูเหมือนจะมีพระอริยะสงฆ์หลายรูปสำเร็จอภิญญาตามถ้ำและภูเขามากมาย นับตั้งแต่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร จนถึงจังหวัดอุบลราชธานี มีสถานศกดิ์สิทธิ์ที่สำคัญสำหรับผู้ใฝ่ธรรมกราบสักการะบูชา สืบสานพระพุทธศาสนา แสดงความกตัญญูรู้คุณในองค์พระธรรม

เส้นทางตามรอยบุญหนุนธรรมไทย ลาว เมียนม่าร์ กัมพูชา พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จตรัสเองกับพระมหากัสสปะ หากท่านปรินิพพานประสงค์ให้เอาอุรังคธาตุของท่านมาบรรจุไว้ ตั้งแต่ พ.ศ.8 พระธาตุพนมจึงเป็นสถานแห่งแรกที่บรรจะพระบรมสารีริกธาตุและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด มีพญานาคพิทักษ์รักษาอยู่ อ่านต่อ
นอกจากนั้นยังมีพระธาตุเรณูนครเป็นวัดสำหรับกระทำพิธีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาตามประเพณี พระบางวัดไตรภูมิสร้างคราวเดียวกันกับพระบางที่หลวงพระบาง พระธาตุท่าอุเทนเป็นพระธาตุประจำวันศุกร์ พระธาตุมหาชัยที่บรรจุพระอรันตธาตุของพระอัญญาโกณฑ้ญญะ พระอนุรุทธะและพระอานนท์
พระธาตุบังพวนเจดีย์ที่เก่าแก่และสำคัญยิ่งของจังหวัดหนองคาย และเป็นพระธาตุที่สำคัญองค์หนึ่งของภาคอีสาน พระธาตุพังพวนบรรจุอุรังคธาตุกระดูกหัวเน่าพระพุทธเจ้าและพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 45 พระองค์ เป็นสัตตมหาสถาน อ่านต่อ
หลวงพ่อพระใสเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณและศักดิ์สิทธิ์ทรงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์แห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคาย มีประวัติความเป็นมาอย่างน่าอัศจรรย์ แวะศาลาแก้วกู่สถานที่บำเพ็ญเพียร มีรูปปูนปั้นมากมายน่าตื่นตาตื่นใจ
เส้นทางตามรอยบุญหนุนธรรมไทย ลาว เมียนม่าร์ กัมพูชา
เส้นทางตามรอยบุญหนุนธรรมไทย ลาว เมียนม่าร์ กัมพูชา วัดผาตากเสื้อก่อนนั้นเคยเป็นวัดป่าที่เงียบสงบ ด้วยเป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่งของภาคอีสาน มีนักธุกิจเข้ามาแทรกเปลี่ยนจากสงบดูคึกคักขึ้น มีสกายวอคขนาดเล็กแห่งแรกของไทย
วัดถ้ำดินเพียงหรือนครบาดาลรูขนาดใหญ่คล้ายร่องรอยการเลื้อยของพญานาค บางจุดเป็นโพลงมีน้ำไหลผ่านทั้งปี ก้อนหินวางเป็นแท่นเหมือนจงใจวาง
 อ่านต่อ
แวะวัดหินหมากเป้งของหลวงปู่เทสก์ เทสรังษี วัดคีรีบรรพตของหลวงปูเหรียญ วราโภ พระอริยะสงห์ดวงประทีปแห่งลุ่มแม่น้ำโขง และแวะนมัสการพระศรีชมภูองค์ตื้อพระศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนสองฝั่งโขงเคารพนับถือ
ภูทอกดินแดนศักดิ์สิทธิ์มหัศจรรย์ที่เคยเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของโลก ผู้เขียนสันนิษฐานว่าภูเขาหินสีชมภูอมแดงที่โผล่ขึ้นกลางท้องทุ่ง เหมือนกับจะโอบล้อมร่างของพระมหากัสสปะที่มรณภาพขณะเดินทางกลับจากพระธาตุพนม ด้านบนชั้นที่ 5 มีสถานที่ศักดิ์ที่พระอริยะสงฆ์แวะเวียนมากราบสักการะ พระอาจารย์จวน กุลเชษโฐผู้สร้างอดีตชาติเป็นสามเณรติดตามพระมหากัสสปะ อ่านต่อ
แวะสะดือแม่น้ำโขงเนื่องจากเป็นสถานที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงที่วัดอาฮงศิลาวาส หรือจะเลยไปบึงโขงหลงถิ่นพญานาคอีกแห่ง
เส้นทางตามรอยบุญหนุนธรรมไทย ลาว เมียนม่าร์ กัมพูชา
เส้นทางตามรอยบุญหนุนธรรมไทย ลาว เมียนม่าร์ กัมพูชา อุบลราชธานีเมืองนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา เป็นคำขวัญที่มีประวัติตำนาน พระอริยะสงฆ์กำเนิดที่จังหวัดอุบลราชธานีจากหลวงปู่เสาร์ กนนตสีโลชวนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตออกบวช เป็นเหตุแห่งความยิ่งใหญ่แห่งพระกัมฐานสืบมา นอกจากนั้นเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ สมเด็จพระมหาวีระวงศ์(อ้วน ติสุโส) พระอาจารย์จวน จุลเชษโฐ หลวงปูชา สุภัทโทฯลฯ มีวัดสุปัฏนารามวรวิหารเป็นวัดนิกายธรรมยุตแห่งแรกของภาคอีสาน วัดที่มีผู้คนนิยมแวะชมมมากในปัจจุบันคือ วัดภูพร้าว พระธาตุหนองบัว วัดหนองป่าพง วัดบ้านนาเมือง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ นมัสการพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง
คำชะโนดตำนานอันลี้ลับมหัศจรรย์เกิดขึ้นมากมาย วังนาคินทร์คำชะโนดของพญานาคราชสีสุทโธผู้เป็นใหญ่เหนือมวลพญานาคแถบลำแม่น้ำโขง มีปากปล่องพญานาคที่พญานาคราชสีสุทโธขอประตูขึ้นลงต่อพระอินทร์เพื่อติดต่อกับเมืองมนุษย์และสวรรค์ บนเกาะคำชะโนดมีต้นชะโนดไม้ประหลาดเชื่อว่ามีที่เดียวในโลก เป็นเกาะที่ไม่เคยถูกน้ำท่วมและน้ำไม่เคยเหือดหาย ผู้คนหลั่งไหลไปคำชะโนดหลากหลายอาชีพแทบจะไม่มีที่ยืน มีทั้งไปบนกลับมาแก้บน ภาพยนตร์กลางแปลงจอเดียวไม่พอฉายทุกคืน อ่านต่อ เส้นทางตามรอยบุญหนุนธรรมไทย ลาว เมียนม่าร์ กัมพูชา

 

ทัวร์อีสานตามรอยอารยะธรรมลุ่มน้ำโขงกับเขยลาวทัวร์ ทัวร์ท้องถิ่นคนอีสานนับจากจังหวัดเลยผ่านจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และไหลเข้าสู่ลาวที่จังหวัดอุบลราชธานี มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ
  เที่ยวเลย เที่ยวเมืองเลย ภูเรือ ภูกระดึง คุนหมิงเมืองเลย เชียงคาน
 อำเภอเชียงคาน
 สวนหินผางาม คุนหมิงเมืองเลย
 ภูเรือ
 ภูกระดึง

 พระธาตุศรีสองรัก
 วัดเนรมิตวิปัสสนา
 อำเภอท่าลี่ ด่านท่าลี่
 แก่งคุดคู้ ภูทอก วัดศรีคูณเมือง

เที่ยวอุดร จังหวัดอุดรธานี วัดป่าภูก้อน คำชะโนด
 วัดป่าภูก้อน
 วังนาคินห์ คำชะโนด
เที่ยวนครพนม พระธาตุพนม พระธาตุเรณู ประเพณีไหลเรือไฟ
 พระธาตุพนม
 พระธาตุเรณูนคร
 พระธาตุท่าอุเทน พระบาง
 บ้านท่านโฮจิมินท์เคยพำนัก
 ไหลเรือไฟ ชมโขง
เที่ยวมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร หอแก้ว ภูผาเทิบ ภูจ้อก้อ ตลาดอินโดจีน
 หอแก้วมุกดาหาร
 ภูผาเทิบ วัดเขามโนรมย์

 ภูจ้อก้อหรือวัดคีรีบรรพต
 แก่งกระเบา ภูสระดอกบัว
 วัดสองคอน
เที่ยวหนองคาย จังหวัดหนองคาย บั้งไฟพญานาค หลวงพ่อพระใส พระธาตุพังพวน
 บั้งไฟพญานาคอัศจรรย์แม่น้ำโขง
 พระธาตุพังพวน
 พระธาตุกลางน้ำ พระธาตุหล้าหนอง
 ผาตากเสื้อ นครบาดาลถ้ำดินเพียง
 วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
 วัดหินหมากเป้ง
 ศาลาแก้วกู่
 หลวงพ่อพระใส
เที่ยวบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ภูทอก แก่งอาฮง

 แก่งอาฮงสะดือแม่น้ำโขง
 ภูทอกสถานที่น่าเที่ยวของโลก

 
 
 
เที่ยวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี ผาแต้ม สามพันโบก ด่านช่องเม็ก แห่เทียนพรรษา  
 
 
  เกจิพระอาจารย์เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีอาจกล่าวได้ว่ามากที่สุดของไทย
จังหวัดอุบลราชธานีถือได้ว่ามีพระเกจิพระอาจารย์เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีมากที่สุดของไทย
​ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
 พระอาจารย์เสาร์ กนตสีโล
 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์หรือติสฺโส อ้วน
 หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล
 หลวงพ่อชา สุภัทโท
 หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี
 หลวงปู่บุญมาก  ฐิติปญฺโญ
 พระครูกมลภาวนากร
 พระอาจารย์กิ  ธมฺมุตฺตโม
เที่ยวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
 ประวัติจังหวัดอุบลราชธานี
 วัดหนองป่าพง สถานวิปัสนากัมฐาน
 วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
 วัดศรีอุบลรัตนาราม
 วัดพระธาตุหนองบัว
 วัดภูพร้าว
 วัดบ้านนาเมือง
 วัดทุ่งศรีวิไล
 วัดทุ่งศรีเมือง
 พิพิธภัณฑ์อุบลราชธานี
 พระเจ้าใหญ่อินแปลง
 พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ บ้านปากแซง
เที่ยวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
 ผาแต้ม
 ผาชะนะได
 ผาชัน เสาเฉลียงใหญ่
 สามพันโบก
 แก่งสะพือ
 แก่งตะนะ เขื่อนปากมูล
 น้ำตกสร้อยสวรรค์
 น้ำตกลงรู น้ำตกแสงจันทร์
 น้ำตกทุ่งนาเมือง เถาวัลย์ยักษ์
 ด่านช่องเม็ก
 อำเภอโขงเจียม วัดถ้ำคูหาสวรรค์
 พัทยาน้อย เขื่อนสิรินธร
 

โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด (Package Tour)
เกี่ยวกับบริษัทเขยลาว
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
เว็บบอร์ด (Webboard)
ติดต่อเขยลาว
เที่ยวลาว เที่ยวพม่า เที่ยวเวียดนาม เที่ยวกัมพูชา
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      ตระการตาภาพหมื่นเจดีย์ที่พุกาม
      นั่งรถจิ๊ปลุยทรายที่มุยเน่สุดสวย
      บานาฮิล์ดานังเวียดนามน่าเที่ยว
      ชเวดากองเจดีย์ที่สวยที่สุดในโลก
      มัณฑะเลย์ฮิลล์เห็นวังสิ้นกษัตริย์
      ล่องเรือวังเวียงกุ้ยหลินแห่งลาว
      น้ำตกจากขุนเขาใหญ่ที่สุดของลาว
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 246
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,388,694
 ปรับปรุงเว็บ 27/09/2561
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
19 กุมภาพันธ์ 2562
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28     
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY