• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 อุบลราชธานี ประวัติจังหวัดอุบลราชธานี เที่ยวอุบล
ประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานีได้ชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งแดนอีสาน นอกจากงานแห่เทียนพรรษาที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดอุบลราชธานีแล้ว อุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุดของอีสานใต้ จังหวัดอุบลราชธานีเคยเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย หากไม่นับกรุงเทพมหานครที่เป็นเมืองหลวง ถูกแยกออกเป็นจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญยังมีประชากรอันดับ 3 ของประเทศไทย
   ในอดีตอุบลราชธานีคือพื้นที่ของอาณาจักรเขมร จนกระทั่งพระรามาธิบดีแห่งกรุงศรีอยุธยาได้รวบรวมเป็นอาณาจักรเดียวกัน หลังจากนั้นมานานปี พ.ศ.2310 ก็ได้มีการแตกแยกเป็นหมู่เป็นเหล่าปกปักหลักฐานที่นั่น 20 ปีต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้รวมก๊กหมู่เหล่าเป็นอาณาจักรสำเร็จ และได้สถาปนากรุงธนบุรี ครั้งนั้นพระวอ พระตาพร้อมท้าวคำผง(พระปทุมวรราชสุริยวงศ์)แห่งเมืองเวียงจันทน์ ได้อพยพจากหนองบัวลำภูมาตั้งเมืองใหม่ที่บริเวณบ้านดอนมดแดงปี พ.ศ.2326 บริเวณของแม่น้ำมูล และต่อมาได้เกิดน้ำท่วมเกาะนั้น แล้วได้ย้ายเมืองมาตั้งบริเวณตัวจังหวัดในปัจจุบัน และได้ตั้งเป็นเมืองอุบลราชธานีขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2335ได้กลายเป็นมณฑลอุบลราชธานี ซึ่งเป็นศูนย์กลางบริหารของมณฑลอีสาน ต่อมมามณฑลอุบลราชธานีได้ยุบโอนขึ้นกับมณฑลนครราชสีมาในปี พ.ศ.2468
   ในปี พ.ศ.2476 ได้มีการยกเลิกมณฑลทั้งประเทศ และได้กลายเป็นจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งแยกออกมา จนกระทั่งปี พ.ศ.2515 จังหวัดอุบลราชธานีได้กลายเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และในปีเดียวกันจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ถูกแบ่งออกโดยอำเภอยโสธรและอำเภอใกล้เคียงเป็นจังหวัดยโสธรในปี พศ.2515 ต่อมาปี พ.ศ.2536 ได้ถูกแบ่งอีกครั้งโดยอำเภออำนาจเจริญ ปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่เป็นอันดับ 5 ของไทยอละมีประชากรอันดับ 3 ของประเทศ

ประเพณีแห่งเทียนพรรษาอุบลราชธานีเป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ผู้คนในทุกอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีจะร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสรรค์งานศิลปะ จนกลายเป็นขบวนแห่งต้นเทียนที่สุดอลังการ สะท้อนถึงฝีมือช่างและพลังศรัทธาที่ชาวอุบลมีต่อพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดี
     เกจิพระอาจารย์เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานีอาจกล่าวได้ว่ามากที่สุดของไทย​ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
 พระอาจารย์เสาร์ กนตสีโล
 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์หรือติสฺโส อ้วน
 หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล
 หลวงพ่อชา สุภัทโท
 หลวงปู่คำคะนิง จุลมณี
 หลวงปู่บุญมาก  ฐิติปญฺโญ
 พระครูกมลภาวนากร
 พระอาจารย์จวน จุลเชษโฐ
 พระอาจารย์กิ  ธมฺมุตฺตโม

 
เที่ยวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติจังหวัดอุบลราชธานี
 วัดหนองป่าพง สถานวิปัสนากัมฐาน
 วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
 วัดศรีอุบลรัตนาราม
 วัดพระธาตุหนองบัว
 วัดภูพร้าว
 วัดบ้านนาเมือง
 วัดทุ่งศรีวิไล
 วัดทุ่งศรีเมือง
 พิพิธภัณฑ์อุบลราชธานี
 พระเจ้าใหญ่อินแปลง
 พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ บ้านปากแซง
เที่ยวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ผาแต้ม
 ผาชะนะได
 ผาชัน เสาเฉลียงใหญ่
 สามพันโบก
 แก่งสะพือ
 แก่งตะนะ เขื่อนปากมูล
 น้ำตกสร้อยสวรรค์
 น้ำตกลงรู น้ำตกแสงจันทร์
 น้ำตกทุ่งนาเมือง เถาวัลย์ยักษ์
 ด่านช่องเม็ก
 อำเภอโขงเจียม วัดถ้ำคูหาสวรรค์
 พัทยาน้อย เขื่อนสิรินธร
  

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,035
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,853,470
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY