• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 บั้งไฟพญานาคอัศจรรย์แม่น้ำโขงถวายพุทธบูชา
บั้งไฟพญานาคจุดขึ้นในแม่น้ำโขงเพื่อพุทธบูชา
บั้งไฟพญานาคเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่จังหวัดหนองคาย คำถามที่มีอยู่ในใจแทบทุกคนที่ยังไม่เชื่อเรือ่งบั้งไฟพญานาค ถามว่าบั้งไฟพญานาคดูคนแห่แหนไปดูที่จังหวัดหนองคายมีอยู่จริงใหม ผู้เขียนฟันธงเลยว่ามีอยู่จริงเพราะเคยเห็นบั้งไฟพญานาคมากับตา ชาวหนองคายเคยเห็นบั้งไฟพญานาคราวนับ 200 ปี หลายชั่วอายุคน ทั้งพี่น้องประชาชนที่แห่แหนกันมาทั่วทุกสารทิศที่มาชมบั้งไฟพญานาค ต่างก็ยืนยันกันว่าบั้งไฟพญานาคมีจริง ยิ่งในผู้คนลุ่มแม่น้ำโขงไทยลาวแถบจังหวัดหนองคายต่างเชื่อมั่นศรัทธาหนักแน่นว่า บั้งไฟพญานาคเป็นดวงไฟที่บรรดาพญานาคที่สถิตอยู่ใต้แม่น้ำโขงจุดขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันออกพรรษา

แม่น้ำโขงมหานทีแห่งความลึกลับไหลผ่านหลายเชื้อหลากเผ่าพันธุ์ ในช่วงระหว่างที่เลื้อยไหลผ่านเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย ไล่ตั้งแต่อำเภอสังคม อำเภอบึงโขงหลง 320.6 กิโลเมตร ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ในเวลาประมาณหกโมงเย็น ถึง เวลาประมาณหกทุ่ม เกิดสิ่งมหัศจรรย์ปรากฏลูกไฟประหลาดมีขนาดเท่าไข่ไก่ ไข่เป็ด หรือเท่าขนาดผลส้ม มีแสงสว่างเรืองสีชมพูอมแดงโผ่พุ่งทยานเป็นเส้นตรงบ้าง เฉียงบ้างขึ้นจากสายน้ำโขง มีประกายไฟ ไม่มีกลิ่น ไม่มีเสียงพุ่งทยานขึ้นความเร็วคงที่ เมื่อพุ่งพ้นผิวน้ำขึ้นไปประมาณ 50-100 เมตร แสงสว่างเรื่อเรืองก็ดับหายไปในอากาศแบบดับหายไปเลยไม่โค้งตกลงมา เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักของมวลมหาชลที่หลั่งไหลแห่แหนกันมาคอยชมสิ่งมหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำโขง ที่เรียกกันว่า บั้งไฟพญานาค บั้งไฟพญานาค ในหนึ่งปีจะมีปรากฏให้เห็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น คือวันออกพรรษาขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 แต่หากปีใดที่มีเดือนแปดสองหนการเกิดขึ้นของบั้งไฟพญานาคก็จะเลื่อนไป แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งตรงกับวันออกพรรษาของทางฝั่งลาว เช่นใน พ.ศ. 2541 ซึ่งมีเดือนแปดสองหน ชาวหนองคายต่างยืนยันว่าจะมีบั้งไฟพญานาคปรากฏให้เห็นถึงสองวัน มหัศจรรย์บั้งไฟพญานาคเป็นปรากฏตระการ ลักษณะการเกิดที่ลึกลับซับซ้อนกว่าเหตุผลใดๆจะมาอธิบายอย่างจะแจ้งแจ่มชัด ความสงสัยและข้อจัดแย้งต่างๆเกิดขึ้นตามมาอย่างไม่มีข้อยุติ

มีระยะหนึ่งมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าจริงหรือที่ว่าบั้งไฟพญานาค เกิดขึ้นจากการยิงปืนของทหารลาวทางฝั่งลาว คำถามนี้ผมขอถามกลับไปว่า ถ้าหากทหารลาวยิงปืนตลอดแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงจากเวียงจันทน์ถึงแขวงบุริคำไทร ระยะทางถึง 300 กว่ากิโลเมตร ถามว่ากองทัพลาวจะใช้ทหารทหารกี่กองพัน จะใช้กระสุนปืนกี่พันนัดและประเทศลาวมีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำบั้งไฟพญานาคขึ้นมาเพื่อแหกตาชาวโลก แล้วอีกอย่างสีสันของแสงไฟจากกระบอกปืนกับสีสันของลูกไฟพญานาคก็ผิดกัน ความเร็วของวิถีกระสุนกับบั้งไฟพญานาคก็แตกต่างกันด้วย ข้อสงสัยเรื่องการกล่าวอ้างว่า บั้งไฟพญานาคเกิดจากทหารลาวยิงปืนที่สถานีโทรทัศน์ของไทยช่องหนึ่ง เคยสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนมาแล้ว เมื่อปี 2545 จนชาวหนองคายและผู้ที่เคารพในบั้งไฟพญานาคถึงกับไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง ถึงกับมีการรวมตัวประท้วงสถานีโทรทัศน์ทางช่องนั้นอย่างรุนแรง
ประเด็นที่ว่าเกิดจากการกระทำมนุษย์นั้นตัดทิ้งไปได้เลยครับ บั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นในแต่ละปีเป็นพันๆลูก ขึ้นจากแม่น้ำโขงนับร้อยจุด ความยามของแม่น้ำโขงของจังหวัดหนองคายซึ่งมีความยาวกว่า 300 กิโลเมตร ถ้ามนุษย์เป็นคนทำบั้งไฟพญานาค ต้องรู้ต้องเห็นกันทั่วปิดบังกันไว้ยังไงก็ปิดบังไม่มิด ส่วนประเด็นที่ว่าบั้งไฟพญานาคเกิดจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติ โดยเจ้าของทฤษฏีพยายามอธิบายว่า บั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นจาก การหมักบ่มของอินทรีย์สารใต้ลุ่มแม่น้ำโขง หมักบ่มจนกระทั่งกลายเป็นก๊าซมีเทน ขึ้นมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเหนือน้ำ จึงทำให้เกิดลูกไฟซึ่งรียกว่า บั้งไฟพญานาคขึ้น ทฤษฎีนี้มีผู้แย้งว่าก๊าซมีเทนเมื่อลุกเป็นไฟจะเกิดเสียงดัง แต่บั้งไฟพญานาคไม่มีเสียงดัง จึงเป็นไปไม่ได้ที่บั้งไฟพญานาคจะเกิดขึ้นจากก๊าซมีเทน ขณะนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาวิจัยว่า บั้งไฟพญานาคเกิดขึ้นจากสารอะไรกันแน่ แม่น้ำโขงซึ่งมีความยาวกว่า 4000 กิโลเมตร ทำไมบั้งไฟพญานาค จึงจำเพาะเจาะจงมาเกิดที่จังหวัดหนองคายเท่านั้น จังหวัดเชียง เลย มุดดาหาร นครพนม อุบลราชธานี ทำไมบั้งไฟพญานาคไม่เกิดทั้งๆที่จังหวัดเหล่านี้ก็ตั้งอยู่บนแม่น้ำโขงสายเดียวกัน และที่สำคัญที่สุดก็คือ ทำไมบั้งไฟพญานาคจะต้องจำเพาะเจาะจงที่จะเกิดขึ้นในวันออกพรรษา 15 ค่ำ เดือน 11 หนึ่งหนเท่านั้น วันอื่นทำไมไม่เกิด

คำถามยอดฮิตที่มักจะถูกถามกันเป็นประจำ เมื่อสื่อมวลชนสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องบั้งไฟพญานาค คำถามนั้นก็คือคุณเชื่อว่าพญานาคมีจริงหรือไม่ คำถามนี้ผมขอตอบว่าผมไม่เคยเห็นพญานาคตัวจริงหรอกครับ และคนอย่างผมก็ไม่มีโอกาสได้เห็นพญานาคด้วย คนที่จะเห็นพญานาคได้จะต้องเป็นถึงขั้นพระอริยะสงฆ์ เมื่อพระอริยะเจ้าท่านเปล่งสัจจะวาจาว่าพญานาคมีจริง เช่นที่หลวงตามหาบัวได้เขียนไว้ในหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นว่า หลวงปู่มั่นเคยเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นเคยพบกับพญานาค และเคยเทศนาโปรดพญานาคมาหลายครั้ง เรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อหรอกครับและนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่มีโอกาสได้เห็นพญานาคเพราะนักวิทยาศาสตร์กับพญานาคอยู่กันคนละภพ แต่พระอริยะสงฆ์เจ้าท่านเปล่งสัจจะวาจาว่าพญานาคมีจริง 

 

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,101
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,853,536
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY