• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 หลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สองฝั่งโขง
หลวงพ่อพระใสพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สองฝั่งโขง
หลวงพ่อพระใสเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณและศักดิ์สิทธิ์ทรงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์แห่งหนึ่งของจังหวัดหนองคาย หลวงพ่อพระใสมีประวัติความเป็นมาอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งปรากฏเป็นตำนานสืบขานเล่าต่อกันมา หลวงพ่อพระใสเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย พุทธศาสนิกชนคนไทยลาวตลอดทั้งสองฝั่งสายน้ำโขงศรัทธาหลวงพ่อพระใสเป็นอย่างมาก
หลวงพ่อพระใส พระศักดิ์สิทธิ์ทรงอิทธิฤทธิ์ปาฎิหารย์ที่ผู้คนสองฝั่งโขงไทยลาวน้อมสักการะ
หลวงพ่อพระใสประดิษฐานอยู่ ณ วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย หลวงพ่อพระใสเป็นพระพุทธรูปปางมารพิชัยหล่อด้วยทองสีสุกปรั่ง ขนาดหน้าตักกว้าง 2 คืบ 8 นิ้ว ส่วนสูงจากพระชงค์ถึงยอดพระเกศ 4 คืบ 1 นิ้ว มีพระรูปลักษณะงดงามมาก ว่า ในปี พ.ศ.2105 ในรัชสมัยของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งราชอาณาจักรล้านช้างศรีสัตนาคนหุต ทรงมีพระราชธิดา 3 พระองค์ พระราชธิดาสุข พระราชธิดาเสริม และพระราชธิดาใส พระราชธิดาทั้ง 3 พระองค์ทรงมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึ่งร่วมพระทัยขอพรจากราชบิดาสร้างพระพุทธรูปประจำพระองค์ขึ้น โดยมีข้าราชบริพาร ชาวบ้าน และชาววัดได้ระดมช่างกำลังคนมาช่วยกันสร้างอย่างมากมาย การหล่อทองเป็นไปด้วยความยากลำบากใช้เวลาหล่อทองถึง 7 วัน 7 คืนทองก็ยังไม่ละลาย ทำให้ไม่สามารถประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปตามขั้นตอนได้ ล่วงเข้าวันที่ 8 ตอนใกล้เพลในขณะที่หลวงตากับเณรน้อยกำลังช่วยสูบลมหล่อทองอยู่นั้น ก็ปรากฏมีชีปะขาวคนหนึ่งอาสามาช่วย  หลวงตากับสามเณรจึงหยุดพักและขึ้นไปฉันท์เพลบนศาลา เวลานั้นชาวบ้านก็แปลกใจที่เห็นชีปะขาวจำนวนมากมายกำลังเททองหล่อพระพุทธรูปอยู่ แต่หลวงตากลับมองเห็นชีปะขาวคนนั้นเพียงคนเดียว เมื่อฉันท์เพลเสร็จหลวงตาและชาวบ้านก็พบว่าทองทั้งหมดได้ถูกเทลงในเบ้าหล่อทั้ง 3 เบ้าเรียบร้อยแล้วและชีปะขาวได้อันตทาลหายไป ชาวบ้านต่างโจทย์ขานเชื่อกันว่า เหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเป็นอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ของเหล่ากายทิพย์พญานาคที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้
หลวงพ่อพระใส พระศักดิ์สิทธิ์ทรงอิทธิฤทธิ์ปาฎิหารย์ที่ผู้คนสองฝั่งโขงไทยลาวน้อมสักการะ
ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินทร์มหาราชได้เกิดสงครามกับแคว้นศรีสัตนาคหุต เมืองเวียงจันทน์เป็นเมืองหลวง พระเจ้าธรรมเทววงค์ชาวเมืองเวียงจันทน์ได้อันเชิญพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์อพยพหลบภัยสงครามไปไว้ที่เมืองเชียงคำ ต่อมาเมื่อสงครามสงบอพยพกลับมาประดิษฐาน ณ วัดโพนไซย เมืองเวียงจันทน์อีกครั้ง ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นช่วงที่เมืองเวียงจันทน์เกิดทุกข์เข็ญขึ้นอีกครั้ง ชาวเมืองเวียงจันทน์จึงได้อัญเชิญ พระสุข พระเสริม พระใส ไปซ่อนไว้บนภูเขาควาย เมื่อเมืองเวียงจันทน์ถูกปราบฝ่ายไทยได้อัญเชิญ พระสุข พระเสริม พระใส ข้ามฝั่งโขงมายังฝั่งไทย จังหวัดหนองคาย โดยอัญเชิญใช้พิธีล่องแพลงมาตามลำน้ำงึม ระหว่างที่ขบวนเรือแพไม้ไผ่อันเชิญพระสุข พระเสริม พระใส ลงมาถึงปากน้ำงึม เฉียงกับบ้านหนองกุ้ง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคายก็ได้มีเหตุอัศจรรย์เกิดพายุใหญ่ ลมแรงพัดกระหน่ำน้ำฟุ่งกว้างตีฟองเป็นคลื่นยักษ์ซัดพาแพอันเชิญองค์พระเอียงมาเอียงไปจนแพแตก ทำให้แท่นพระสุขแหวกแพลงไปในน้ำ องค์พระสุข พระเสริม พระใส จึงเรียกบริเวณนั้นว่า เวินแท่น จากปากน้ำงึมไปไม่ไกลคือบริเวณเวินแท่นในตำนาน  ขบวนอันเชิญพระสุข พระเสริม พระใสพยายามล่องแพต่อมาจนพ้นปากน้ำงึมทันใดนั้นองค์พระสุขได้แหวกแพจมลงไปในน้ำโขงตามแท่นไป เหตุการณ์พระสุขจมน้ำในครานั้นชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าพญานาคมารับเอาพระสุขไปบูชาในเมืองบาดาล ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนั้นว่า เวินสุข ซึ่งปรากฏอยู่ห่างเวินแท่นมาไม่ไกลจะเป็นเวินน้ำวนขนาดใหญ่ วันดีคืนดีชาวบ้านมักจะเจอเจ้าพิทักษ์เฝ้าองค์พระสุขสำแดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็นอยู่เสมอ และบริเวณนี้ยังมีบั้งไฟพญานาคปรากฏให้เห็นทุกๆปี ใน พ.ศ.2536 ชาวหนองคายได้ประกอบพิธีบวงทรวงอันเชิญพระพุทธคุณขององค์พระสุขที่จมใต้สายน้ำโขง บริเวณบ้านหนองกุ้ง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ทำพิธีเททองสร้างหลวงพ่อพระสุขจำลองเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ วัดหลวง อำเภอโพนพิสัย ภายในเจดีย์ที่ประดิษฐานพระสุขจำลองไว้นั้นจะมีน้ำไหลออกมาจากป่องเพดานตลอดปีโดยไม่ทราบที่ไปที่มาของน้ำนั้น หลังจากนั้นทางวัดได้บูรณะเจดีย์หมดเงินไปหลายแสนบาทแต่ก็มีน้ำไหลย้อยมาอยู่เช่นนั้นดังเดิม ทางวัดจึงประทับร่างทรงหาสาเหตุ จึงได้รับรู้ว่าเป็นหยดน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากใต้บาดาล ว่ากันว่ามีพญานาคหนุ่มคอยดูแลรักษาน้ำอยู่มุมโบสถ์ไม่ให้ขาดน้ำตลอดปี ขบวนอันเชิญองค์พระซึ่งเหลือเพียงพระเสริม และพระใสสององค์ ได้อัญเชิญต่อจนข้ามสายน้ำโขงมาถึงฝั่งไทยที่เมืองหนองคาย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้โปรดขุนวรธานีและเจ้าเหม็งอันเชิญพระเสริมและพระใสไปไว้ยังกรุงเทพ เกวียนอันเชิญจากวัดหอกล่องเมื่อมาถึงวัดโพธิ์ชัยเกิดเหตุขัดข้องเกวียนไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ที่สุดที่อัญเชิญพระใสก็หักพังทับลงมา แม้จะนำเกวียนมาเปลี่ยนใหม่แต่ก็ไม่เป็นผล ด้วยอำนาจเหล่าเทพเทวดา พญานาค ได้กระทำอิทธิฤทธิ์ ยื้อยุทธ ฉุด ของหลวงพ่อพระใสไว้ เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าสัพสัตว์ของเหล่าพุทธศาสนิกชนริมน้ำโขง ชาวบ้านตกลงกันว่าจะประดิษฐานหลวงพ่อพระใสไว้ที่วัดโพธิ์ชัย ส่วนหลวงพ่อพระเสริมให้อันเชิญไปที่กรุงเทพ ประดิษฐานไว้ ณ วัดประทุมวนารามถึงปัจจุบัน ประชาชนชาวจังหวัดหนองคายได้กำหนดประเพณีสมโภชน์หลวงพ่อพระใส ซึ่งยึดถือปฏิบัติกันมาแต่ครั้งโบราณถึงปัจจุบันนี้ โดยกำหนดเอาวันสงกรานต์ของทุกปี อันเชิญพระใสขึ้นราชรชแห่ไปตามเมืองเพื่อให้ประชาชนสักการะได้บูชาและสรงน้ำขอพร นับเป็นความศักดิ์สิทธิ์อย่างน่าอัศจรรย์ของพ่อพระใสในวันที่ประกอบพิธีแห่อันเชิญลงสรงน้ำทุกปีนั้นจะมีเหตุการณ์ครึ้มฟ้าครึ้มฝน มีฝนตกโปรยปรายฉุ่มฉ่ำไปตลอดทั่วทั้งวันงาน ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นปาฏิหารย์ของหลวงพ่อพระใส และเหล่าเทวดพญานาคที่มาคอยชุมนุมเพื่อร่วมแซ่ซ้องสาธุกาลในวันดังกล่าว
หลวงพ่อพระใส พระศักดิ์สิทธิ์ทรงอิทธิฤทธิ์ปาฎิหารย์ที่ผู้คนสองฝั่งโขงไทยลาวน้อมสักการะ


 

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,081
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,853,516
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY