• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 วัดสุปัฏนารามวรวิหาร เที่ยวอุบลราชธานี ทัวร์ท้องถิ่น
วัดสุปัฎนารามวรวิหาร วัดนิกายธรรมยุตแห่งแรกของภาคอีสาน
วัดสุปัฏนารามวรวิหารเป็นวัดนิกายธรรมยุตแห่งแรกของภาคอีสาน พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหารนับได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและโดดเด่นของวัด มีหอศิลปวัฒนธรรมที่เก็บวัตถุโบราณและศิลาจารึกยุคขอมโบราณมากมาย วัดสุปัฏนารามวรวิหารสร้างตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๙๓ เสร็จเมื่อ พ.ศ.๒๓๙๖ ตรงกับรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔

วัดสุปัฏนารามวรวิหารเป็นวัดนิกายธรรมยุตแห่งแรกของภาคอีสาน
พระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหารนับได้ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญและโดดเด่นของวัด ตั้งอยู่ที่ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พระอุโบสถที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นหลังใหม่ที่สร้างขึ้นแทนหลังเก่าในสมัยเจ้าอาวาสรูปที่ 7 คือ สมเด็จมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) ซึ่งหลังเก่านั้นสร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ลักษณะของพระอุโบสถ เป็นอาคารขนาดใหญ่ กว้าง 20 เมตร ยาว 34 เมตร สูงจากพื้นถึงช่อฟ้า 22 เมตร เป็นอาคารที่ได้รับอิทธิพลจีน ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 3 ตัวอาคารมีระเบียงและเสานางนางเรียงรูปทรงสี่เหลี่ยมล้อมรอบอยู่ ระหว่างเสาก่ออิฐเป็นรูปโค้งเรือนแก้ว ตัวอาคารทำเป็นประตูโดยรอบทางด้านหน้าและด้านข้าง หลังคาทรงจั่วชั้นเดียวมีปีกนก 2 ข้าง คลุมระเบียง หน้าจั่วเรียบเต็มเสมอเสาด้านหน้า มีลายปูนปั้น เป็นลายไทยผีมือช่างญวน ช่อฟ้าเป็นรูปพญานาคแบบญวน เชิงบันไดทั้ง 4 ด้าน ปั้นปูนรูปสิงโตหมอบยิ้ม อยู่มุมละ 1 ตัว ซึ่งโบสถ์ทั่วไปมักจะมีพญานาคเฝ้าบันได
ประวัติการก่อสร้างพระอุโบสถแห่งนี้เริ่มจากอุโบสถหลังเก่าได้เริ่มผุพังและมีขนาดเล็ก ทำให้เวลาประกอบศาสนกิจค่อนข้างลำบาก พร้อมทั้งเล็กเกินไปสำหรับการตั้งแถวของกองทหาร ตำรวจ ลูกเสือ และข้าราชการในสมัยนั้น ในการทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาประจำปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์(ติสฺโส อ้วน) ได้นิมนต์พระมหาเถระ ข้าราชการ คหบดีประชุมปรึกษาและเห็นควรรื้อถอนพรุอุโบสถหลังเก่าออกแล้วปลูกสร้างใหม่ทดแทน โดยย้ายสถานที่ตั้งให้พ้นจากทางถนนที่อาจมีการตัดผ่านในอนาคต และให้ห่างออกจากตลิ่งโดยหันหน้าไปทางทิศใต้สู่แม่น้ำมูล พระอุโบสถมีขนาดกว้าง 21 เมตร ยาว 35 เมตร สูง 22 เมตร ผู้อำนวยการสร้างได้แก่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) สถาปนิกผู้ออกแบบคือหลวงสถิตนิมานการหรือชวน สุปิยพันธ์ ซึ่งเป็นช่างหลวงเป็นผู้ออกแบบ โดยเริ่มเตรียมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2460 ลงมือก่อสร้าง พ.ศ.2463 ติดดวงดาวเพดาน พ.ศ.2478 ฉลองและผูกพัทธสีมา พ.ศ.2479 เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จึงได้ประดิษฐานพระสัพพัญญูเจ้าเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดสุปัฏนารามวรวิหาร
หอศิลปวัฒนธรรมได้เก็บรวบรวมโบราณวัตถุหลายชิ้นจากแหล่งโบราณคดีหลายแห่งในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ชิ้นที่สำคัญซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนแล้ว คือศิลาจารึกภูหมาในหรือศิลาจารึกถ้ำศิลาผา เดิมอยู่ในถ้ำภูหมาในอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นรูปใบเสมา จารึกอักษร ๑ ด้าน ๖ บรรทัด ใช้อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ เนื้อความกล่าวถึงเจ้าชายจิตรเสน กษัตริย์ ผู้ยิ่งใหญ่ ทรงได้ชัยชนะเหนือกัมพูประเทศ และได้เฉลิมพระนามว่า ศรีมเหนทรวรมัน อีกทั้งได้สร้างศิวลึงค์ไว้บนภูเขานี้ เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะของพระองค์

 

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 448
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,911,184
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY