• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
 • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
 • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
 • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
 • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
 • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
 • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
 • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 พุกาม เมืองพุกาม เที่ยวพม่า ทัวร์เมียนม่าร์
เที่ยวพุกามดินแดนมหานทีหมื่นเจดีย์เมียนม่าร์
เมืองพุกามเมียนม่าร์เสน่ห์พุทธศิลปมหานทีเจดีย์อลังการ์ ทัวร์พุกามพม่านอกจากได้ความลังการงานสร้างนับหมื่นเจดีย์ ตำนานการสร้างเจดีย์ที่พุกามน่าสนใจและความมีอัธยาสัยอันดีของชาวเมืองพุกาม เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้คนไปเที่ยวเมืองพุกามมหานทีเจดีย์แห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย การสร้างเจดีย์ขึ้นมากมายที่เมืองพุกามด้วยความเชื่อชาวพุกามของพม่าเชื่อว่าการสร้างเจดีย์เป็นการสร้างบุญอันยิ่งใหญ่ การได้บุญอันยิ่งใหญ่ต้องสร้างขึ้นเองเท่านั้นไม่ใช่การทำนุบำรุงซ่อมแซมฏิสังขรณ์ ซึ่งชาวพม่าเชื่อว่าการทำเช่นนั้นจะไม่ได้บุญเท่าไหร่ จึงพากันสร้างและสร้างติดต่อกันมานานจนในที่สุดเจดีย์ที่เมืองพุกามจึงมีกระจายเต็มท้องทุ่ง นั่งรถม้าผ่านเจดีย์แห่งพุกามเป็นกิจกรรมที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
 
พุกาม เมืองพุกาม ทัวร์พม่า เที่ยวเมียนม่าร์
เมืองพุกามพม่าเคยมีกษัตริย์ปกครองมากกว่าพันปี ตำนานของเมืองพุกามมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า พระเจ้าอนุรุทธมหาราชทรงตีเมืองสะเทิมได้ เมืองสะเทิมเป็นเมืองมอญที่มีฝีมือด้านช่างอยู่มากถูกกวาดต้อนมาอยู่ที่เมืองพุกาม ชาวเมืองพุกามจึงได้รับการถ่ายทอดความรู้อย่างมากจากพระสงฆ์และคัมภีร์ทางพุทธศาสนาที่ถูกนำมาจากเมืองสะเทิม จนเมืองพุกามตกอยู่ในอำนาจของมองโกล ในราวปี พ.ศ. 1830 อารยธรรมสะดุดลงแต่หลงเหลือให้ชมมาถึงทุกวันนี้ เมืองพุกามมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนสนใจเที่ยวพุกามมากได้แก่
 
เจดีย์ชเวซิกองที่เมืองพุกามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของพม่า
เจดีย์ชเวซิกองเป็นอีก 1 ใน 5 สถานที่ศักดิ์ที่คนพม่าเคารพศรัทธามากที่สุด เจดีย์ชเวซิกองเป็นศิลปะแบบมอญด้านต้นแบบเจดีย์อีกหลายแห่งในพม่าในเวลาต่อมา องค์เจดีย์ประดับด้วยลวดลายสวยงาม นักท่องเที่ยวและผู้คนชาวพม่าเดินทางไปสักการะจากทั่วสารทิศ องค์เจดีย์ชเวซิกองสีทองเหลืองอร่ามทั้งองค์มองเห็นแต่ไกล เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระนภารา(หน้าผาก) และพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าด้วย มีเรื่องปาฏิหาริย์หรือเรื่องน่าพิศวงของมหาเจดีย์ชเวซิกองอย่างเช่น ทองคำเปลวที่บิดบนเจดีย์ หากหลุดลงมาไม่เคยปลิวออกไปนอกรั้วที่ล้อมรอบองค์เจดีย์เลย หรือหากตีกลองมุมใดมุมหนึ่งอีกมุมจะไม่ได้ยินเสียง ฯลฯ เจดีย์ชเวซิกองเป็นเจดีย์แห่งเดียวในพม่าที่มีรูปผีนัตครบ 37 รูป นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่เดินทางไปเที่ยวเมืองพุกาม
 
เที่ยวพุกาม มัณฑะเลย์ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
วิหารหติโลบินโลที่สร้างโดยพระเจ้านันดวงมยา ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้ง 4 ด้าน วิหารสัพพัญญูที่สร้างโดยพระเจ้าลองสินธุที่สูงที่สุดในบรรดาสถานที่อื่นๆในพุกาม จึงเป็นสถานที่เหมาะแก่การถ่ายภาพจากมุมสูงในช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดิน ถือว่าเป็นไฮไลท์ในการเที่ยวเมืองพุกาม ภาพที่เห็นเจดีย์นับพันๆองค์กระจายอยู่เต็มท้องทุ่งยิ่งใหญ่ตระการตายิ่งนัก เป็นภาพที่น่าทึ่งจนขนลุก กับความรู้สึกคล้ายเมืองจำลองแดนเนรมิตแต่เป็นของจริง
 
เที่ยวพุกาม มัณฑะเลย์ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
วิหารกุมโยดยีในเมืองพุกามมีลักษณะคล้ายคลึงกับโบราณสถานในพุทธคยาประเทศอินเดีย ภายในวิหารมีภาพฝาผนังบอกเรื่องราวชาดกครบทุกเรื่อง วิหารนันพญาโดดเด่นในเรื่องการแกะสลักหินที่ด้านบนเป็นลวดลายดอกไม้และรูปพระพรหมถือดอกบัว ภาพแกะสลักหินบนยอดผนังภายในปูพื้นด้วยหิน
 
เที่ยวพุกาม มัณฑะเลย์ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
วัดอนันดาหรืออนันทเจดีย์เป็นวัดที่สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดในเมืองพุกาม วางผังตามแบบอินเดียลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัส มีมุขยื่นออกไป 4 ด้าน เหมือนกากบาท มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ 4 ทิศประจำอยู่ วัดมิงกะลาเจดีย์โดดเด่นในเรื่องของสัดส่วนทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะเจาะจงลงตัวสวยงามใช้ดินเผาเล่าเรื่องชาดก
 
เที่ยวพุกาม มัณฑะเลย์ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
วัดธรรมยางจีมีตำนานการสร้างที่โหดที่สุดในพุกาม วัดธรรมยางจีสร้างโดยพระเจ้านราธู ผู้ปลงพระชนม์บิดาตัวเอง สร้างวัดนี้เพื่อการไถ่บาป การก่ออิฐแทบไม่มีที่ติอิฐสีแดงแต่ละก้อนแทบจะเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกัน มีคำสั่งว่าทางพระเจ้าแผ่นดินสอดเข็มเข้าไประหว่างก้อนอิฐได้ จะถูกประหารชีวิตหรือตัดมือทิ้ง จึงเป็นงานที่มีประวัติการสร้างโหดและกดดันเป็นอย่างมาก
 เที่ยวพุกาม มัณฑะเลย์ ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
 

KL8.1 ทัวร์พม่า เที่ยวเมียนม่าร์กรุงย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง

เที่ยวชเวดากอง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ย่างกุ้ง ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เที่ยวเมียนม่าร์ มหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง

เที่ยวชเวดากองพม่าเจดีย์ที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในโลก เจดีย์ชเวดากองถูกประดับด้วยเพชรนิลจินดาทองคำแท้รอบองค์เจดีย์ชเวดากองประเมินค่าไม่ได้ รอบองค์มหาเจดีย์ชเวดากองสวยงามดั่งแดนเนรมิตที่เดียวสุดคุ้ม กรุงย่างกุ้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย เหมาะสำหรับคนมีเวลาน้อย

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 2 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • การเดินทาง :ไปเครื่อง-กลับเครื่อง
 • เที่ยวเมือง : ย่างกุ้ง
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 9,500 บาท   ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL8.2 : ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน มุเตา สิเรียม 3 วัน

เที่ยวชเวดากอง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ย่างกุ้ง ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
เที่ยวเมียนม่าร์ ชเวดากอง อินทร์แขวน มุเตา

เที่ยวเมียนม่าร์ใช้เวลาน้อยราคาประหยัดจัดเต็ม ได้ครบ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเมียนม่าร์ เริ่มจากมหาเจดีย์ชเวดากองที่สวยที่สุดในโลก ดูความอัศจรรย์ของพระธาตุอินทร์แขวนและพระธาตุมุเตาที่สูงที่สุดของประเทศเมียนม่าร์ มีแถมวังบุเรงนอง พระนอนทั้งตาหวานและยิ้มหวาน เทพทันใจ ช้างเผือก เจดีย์โบตาทาวน์ เลยต่อไปเมืองสิเรียมเจดีย์กลางน้ำเยเลพญา

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • การเดินทาง :ไปเครื่อง-กลับเครื่อง
 • เที่ยวเมือง : หงสาวดี ย่างกุ้ง
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 16,500 บาท   ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL8.3 : ทัวร์พม่า เที่ยวเมียนม่าร์เมืองพุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน 4 วัน

เที่ยวพุกาม มัณฑะเลย์ มิงคุณ พินอูละวิน ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เขยลาวทัวร์
เที่ยวเมียนม่าร์ พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน

เที่ยวเมียนม่าร์ลงเครื่องที่เมืองมัณฑะเลย์นั่งเครื่องต่อไปเที่ยวพุกาม เที่ยวมหานทีเจดีย์แห่งพุกาม เสร็จแล้วนั่งเครื่องกลับมัณฑะเลย์เที่ยวมัณฑะเลย์ ไปสะพานอูเป็งไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ล่องเรือแม่น้ำอิรวะดีไปเมืองมิงกุนเที่ยวเจดีย์มิงกุนดูทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำอิระวดี นมัสการพระมหามัยยมุณีเนื้อนิ่มร่วมพิธีล้างพระพักตร์ก่อนกลับ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 4 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • การเดินทาง :ไปเครื่อง-กลับเครื่อง
 • เที่ยวเมือง : พุกาม มัณฑะเลย์ มิงคุน
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 22,500 บาท   ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ 

KL8.4 : ทัวร์พม่า เที่ยวเมียนม่าร์พุกาม อินเล มัณฑะเลย์ 5 วัน

เที่ยวอินเล ทะเลสาบอินเล พุกาม มัณฑะเลย์
เที่ยวเมียนม่าร์ พุกาม อินเล มัณฑะเลย์

เที่ยวอินเลสัมผัสวิถีชีวิตชาวอินคาพายเรือด้วยเท้าทะเลสาบอินเล นั่งเครื่องไปลงมัณฑะเลย์เที่ยวมัณฑะเลย์ แล้วนั่งเครื่องต่อไปเที่ยวพุกามดูมหานทีเจดีย์แห่งพุกาม จากนั้นนั่งเครื่องไปเที่ยวอินเลก่อนนั่งเครื่องกลับมัณฑะเลย์ ไปสะพานอูเป็งไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกนั่งเครื่องไปกลับกรุงเทพ-มัณฑะเลย์ และนั่งเครื่องภายในประเทศเมียนม่าร์ขาเดียว 3 ครั้ง

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 5 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • การเดินทาง :ไปเครื่อง-กลับเครื่อง
 • เที่ยวเมือง : พุกาม อินเล มัณฑะเลย์
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 28,500 บาท  ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL8.5 ทัวร์พม่า เที่ยวเมียนม่าร์เมืองพุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน พินอูลวิน 5 วัน

เที่ยวพุกาม มัณฑะเลย์ มิงคุณ พินอูละวิน ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เขยลาวทัวร์
เที่ยวเมียนม่าร์ พุกาม มัณฑะเลย์ พินอูลวิน

เที่ยวเมียนม่าร์ลงเครื่องที่เมืองมัณฑะเลย์นั่งเครื่องต่อไปเที่ยวพุกาม เที่ยวมหานทีเจดีย์แห่งพุกาม เสร็จแล้วนั่งเครื่องกลับมัณฑะเลย์เที่ยวมัณฑะเลย์ ไปสะพานอูเป็งไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ล่องเรือแม่น้ำอิรวะดีไปเมืองมิงคุนเที่ยวเจดีย์มิงคุนดูทัชมาฮาลแห่งลุ่มน้ำอิระวดี นั่งรถขึ้นเขาสู่เมืองหนาวเที่ยวเมืองพินอูลวิน นมัสการพระมหามัยยมุณีเนื้อนิ่มร่วมพิธีล้างพระพักตร์ก่อนกลับ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 5 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • การเดินทาง :ไปเครื่อง-กลับเครื่อง
 • เที่ยวเมือง : พุกาม มัณฑะเลย์ พินอูลวิน มิงคุน
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 24,500 บาท   ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด (Package Tour)
เกี่ยวกับบริษัทเขยลาว
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
เว็บบอร์ด (Webboard)
ติดต่อเขยลาว
เที่ยวลาว เที่ยวพม่า เที่ยวเวียดนาม เที่ยวกัมพูชา
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      ตระการตาภาพหมื่นเจดีย์ที่พุกาม
      นั่งรถจิ๊ปลุยทรายที่มุยเน่สุดสวย
      บานาฮิล์ดานังเวียดนามน่าเที่ยว
      ชเวดากองเจดีย์ที่สวยที่สุดในโลก
      มัณฑะเลย์ฮิลล์เห็นวังสิ้นกษัตริย์
      ล่องเรือวังเวียงกุ้ยหลินแห่งลาว
      น้ำตกจากขุนเขาใหญ่ที่สุดของลาว
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 367
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,314,171
 ปรับปรุงเว็บ 22/07/2561
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
22 กรกฎาคม 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31         
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY