• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
 • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
 • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
 • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
 • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
 • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
 • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
 • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 สะพานอูเป็ง เที่ยวพม่า ทัวร์เมียนม่าร์
สะพานอูเป็งแห่งอมรปุระ สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
อมรปุระหรืออินวะราชธานีเก่าของเมียนม่าร์ถูกทิ้งร้างไปสร้างเมืองหลวงใหม่ที่มัณฑะเลย์ เมืองอมรปุระเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ชาวเมียนม่าร์ที่เมืองอมรปุระนี้รู้จักคนไทยคือเสรียมหรือสยาม เพราะเมืองอมรปุระเป็นสถานที่กักกันเชลยสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยา
สะพานไม้อูเป็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก อยู่ที่เมืองอมรปุระ
สะพานอูเป็งนักท่องเที่ยวและชาวบ้านชะสะพานแห่งนี้สัญจรไปมา สะพานอูเป็งนับเป็นสะพานไม้สักยาวที่สุดในโลกก็ว่าได้ มีความยาวถึง 1.451 กิโลเมตร
สะพานไม้อูเป็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก อยู่ที่เมืองอมรปุระ 
สาเหตุการสร้างมาจากการย้ายเมืองอมรปุระไปสร้างราชธานีใหม่ที่มัณฑะเลย์ ไม้สักในวังที่รื้อบางส่วนยังคงเหลือมากมายอูเป็นซึ่งเป็นเสนาบดีในพระเจ้าโปดอพญาแห่งเมืองอมรปุระขณะนั้น เสียดายไม้สักที่ถูกทิ้งไว้ไม่ได้ทำประโยชน์จึงนำมาสร้างสะพาน สะพานแห่งนี้ชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่าสะพานอูเป็งตามชื่อผู้สร้างสะพานไม้อูเป็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก อยู่ที่เมืองอมรปุระ
สะพานอูเป็งใช้ไม้สักจำนวน 1,089 ต้นที่รื้อถอนมาจากพระราชวังในอมรปุระหรือกรุงอินวะ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของกรุงอินวะหลงเหลือให้เห็นอยู่น้อยมาก ปัจจุบันสะพานยังอยู่ในสภาพดีมากเหมือนเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวที่มานิยมเดินเล่นบนสะพานและแวะหลบแดดบริเวณศาลาพักเหนื่อย การเดินทางใช้เวลานานพอสมควรเคยมีการสร้างศาลาที่พักอยู่ 5 แห่ง พร้อมชมทัศนียภาพทะเลสาบไปในตัว ขณะที่บางคนไม่อยากเหนื่อย ก็จะใช้วิธีนั่งเรือชมทะเลสาบแทน
สะพานไม้อูเป็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก อยู่ที่เมืองอมรปุระ
สะพานไม้อูเป็งช่วงน้ำลด
 
เที่ยวลาว ทัวร์เมียนม่าร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กัมพูชา เขยลาวทัวร์
 

KL8.1 ทัวร์ร์พม่า เที่ยวพม่ากรุงย่างกุ้งเจดีย์ชเวดากอง

เที่ยวชเวดากอง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ย่างกุ้ง ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ทัวร์พม่า เที่ยวเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง

เที่ยวชเวดากองพม่าเจดีย์ที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในโลก เจดีย์ชเวดากองถูกประดับด้วยเพชรนิลจินดาทองคำแท้รอบองค์เจดีย์ชเวดากองประเมินค่าไม่ได้ รอบองค์มหาเจดีย์ชเวดากองสวยงามดั่งแดนเนรมิตที่เดียวสุดคุ้ม กรุงย่างกุ้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย เหมาะสำหรับคนมีเวลาน้อย

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 2 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • การเดินทาง :ไปเครื่อง-กลับเครื่อง
 • เที่ยวเมือง : ย่างกุ้ง
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 12,500 บาท   ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL8.2 : ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน มุเตา 3 วัน

เที่ยวชเวดากอง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ย่างกุ้ง ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ทัวร์พม่า เที่ยวชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน

เที่ยวพม่าสำหรับคนมีเวลาน้อยเที่ยวครบเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวนและพระธาตุมุเตา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพม่า เที่ยวชเวดากองจดีย์ที่สวยที่สุดในโลก ขึ้นยอดดอยดูความอัศจรรย์ของพระธาตุอินทร์แขวนและพระธาตุมุเตาที่สูงที่สุดของประเทศพม่า

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • การเดินทาง :ไปเครื่อง-กลับเครื่อง
 • เที่ยวเมือง : หงสาวดี ย่างกุ้ง
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 19,500 บาท   ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL8.3 : ทัวร์พม่า เที่ยวชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน มุเตา เจดีย์กลางน้ำ 4 วัน

เที่ยวชเวดากอง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ย่างกุ้ง ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า
ทัวร์พม่า เที่ยวชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าเมืองย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี ไจ้ทีโยแบบจัดเต็มเที่ยวพม่าตอนใต้ที่สำคัญครบ ได้เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียมและเที่ยว 3 ใน 5 สิ่งศักดฺิ์สิทธฺ์ที่สุดมหาเจดีย์ชเวดากอง ขึ้นยอดเขาดูความอัศจรรย์ของพระธาตุอินทร์แขวนและพระธาตูมุเตาที่สูงที่สุดในพม่า

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 4 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • การเดินทาง :ไปเครื่อง-กลับเครื่อง
 • เที่ยวเมือง : ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊ทีโย สิเรียม
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 21,000 บาท  ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL8.4 : ทัวร์พม่า เที่ยวเมืองพุกาม มัณฑะเลย์ มิงคุน 4 วัน

เที่ยวพุกาม มัณฑะเลย์ มิงคุณ พินอูละวิน ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เขยลาวทัวร์
ทัวร์พม่า เที่ยวพุกาม มัณฑะเลย์ มิงคุน

เที่ยวพม่าลงเครื่องที่เมืองมัณฑะเลย์นั่งเครื่องต่อไปเที่ยวพุกาม เที่ยวพุกามเสร็จแล้วนั่งเครื่องกลับมัณฑะเลย์เที่ยวมัณฑะเลย์ ล่องเรือแม่น้ำอิรวะดีไปเมืองมิงคุนเที่ยวเจดีย์มิงคุน นมัสการพระมหามัยยมุณีเนื้อนิ่มร่วมพิธีล้างพระพักตร์ก่อนกลับ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 4 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • การเดินทาง :ไปเครื่อง-กลับเครื่อง
 • เที่ยวเมือง : พุกาม มัณฑะเลย์ มิงคุน
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 24,900 บาท   ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL8.5 ทัวร์ร์พม่า เที่ยวพม่าเมืองพุกาม มัณฑะเลย์ มิงคุน พินอูลวิน 5 วัน

เที่ยวพุกาม มัณฑะเลย์ มิงคุณ พินอูละวิน ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เขยลาวทัวร์
ทัวร์พม่า เที่ยวพุกาม มัณฑะเลย์ พินอูลวิน

เที่ยวพม่าลงเครื่องที่เมืองมัณฑะเลย์นั่งเครื่องต่อไปเที่ยวพุกาม เที่ยวพุกามเสร็จแล้วนั่งเครื่องกลับมัณฑะเลย์เที่ยวมัณฑะเลย์ ล่องเรือแม่น้ำอิรวะดีไปเมืองมิงคุนเที่ยวเจดีย์มิงคุน นั่งรถขึ้นเขาสู่เมืองหนาวเที่ยวเมืองพินอูลวิน นมัสการพระมหามัยยมุณีเนื้อนิ่มร่วมพิธีล้างพระพักตร์ก่อนกลับ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 5 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • การเดินทาง :ไปเครื่อง-กลับเครื่อง
 • เที่ยวเมือง : พุกาม มัณฑะเลย์ พินอูลวิน มิงคุน
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 26,500 บาท   ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์
 

KL8.1 ทัวร์ร์พม่า เที่ยวพม่ากรุงย่างกุ้งเจดีย์ชเวดากอง

เที่ยวชเวดากอง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ย่างกุ้ง ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

เที่ยวชเวดากองพม่าเจดีย์ที่ได้รับการยอมรับว่าสวยที่สุดในโลก เจดีย์ชเวดากองถูกประดับด้วยเพชรนิลจินดาทองคำแท้รอบองค์เจดีย์ชเวดากองประเมินค่าไม่ได้ รอบองค์มหาเจดีย์ชเวดากองสวยงามดั่งแดนเนรมิตที่เดียวสุดคุ้ม กรุงย่างกุ้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย เหมาะสำหรับคนมีเวลาน้อย

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 2 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • การเดินทาง :ไปเครื่อง-กลับเครื่อง
 • เที่ยวเมือง : ย่างกุ้ง
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 12,500 บาท
                                                          ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ 

KL8.2 : ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน มุเตา 3 วัน

เที่ยวชเวดากอง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ย่างกุ้ง ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

เที่ยวพม่าสำหรับคนมีเวลาน้อยเที่ยวครบเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวนและพระธาตุมุเตา 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพม่า เที่ยวชเวดากองจดีย์ที่สวยที่สุดในโลก ขึ้นยอดดอยดูความอัศจรรย์ของพระธาตุอินทร์แขวนและพระธาตุมุเตาที่สูงที่สุดของประเทศพม่า

 
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • การเดินทาง :ไปเครื่อง-กลับเครื่อง
 • เที่ยวเมือง : หงสาวดี ย่างกุ้ง

ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 19,500 บาท
ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL8.3 : ทัวร์พม่า เที่ยวชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน มุเตา เจดีย์กลางน้ำ 4 วัน

เที่ยวชเวดากอง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ย่างกุ้ง ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าเมืองย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี ไจ้ทีโยแบบจัดเต็มเที่ยวพม่าตอนใต้ที่สำคัญครบ ได้เจดีย์กลางน้ำเมืองสิเรียมและเที่ยว 3 ใน 5 สิ่งศักดฺิ์สิทธฺ์ที่สุดมหาเจดีย์ชเวดากอง ขึ้นยอดเขาดูความอัศจรรย์ของพระธาตุอินทร์แขวนและพระธาตูมุเตาที่สูงที่สุดในพม่า

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 4 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • การเดินทาง :ไปเครื่อง-กลับเครื่อง
 • เที่ยวเมือง : ย่างกุ้ง หงสาวดี ไจ๊ทีโย สิเรียม
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 21,000 บาท
                                                            ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL8.4 : ทัวร์พม่า เที่ยวเมืองพุกาม มัณฑะเลย์ มิงคุน 4 วัน

เที่ยวพุกาม มัณฑะเลย์ มิงคุณ พินอูละวิน ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เขยลาวทัวร์

เที่ยวพม่าลงเครื่องที่เมืองมัณฑะเลย์นั่งเครื่องต่อไปเที่ยวพุกาม เที่ยวพุกามเสร็จแล้วนั่งเครื่องกลับมัณฑะเลย์เที่ยวมัณฑะเลย์ ล่องเรือแม่น้ำอิรวะดีไปเมืองมิงคุนเที่ยวเจดีย์มิงคุน นมัสการพระมหามัยยมุณีเนื้อนิ่มร่วมพิธีล้างพระพักตร์ก่อนกลับ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 4 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • การเดินทาง :ไปเครื่อง-กลับเครื่อง
 • เที่ยวเมือง : พุกาม มัณฑะเลย์ มิงคุน
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 24,900 บาท
                                                         ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL8.5 ทัวร์ร์พม่า เที่ยวพม่าเมืองพุกาม มัณฑะเลย์ มิงคุน พินอูลวิน 5 วัน

เที่ยวพุกาม มัณฑะเลย์ มิงคุณ พินอูละวิน ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า เขยลาวทัวร์

เที่ยวพม่าลงเครื่องที่เมืองมัณฑะเลย์นั่งเครื่องต่อไปเที่ยวพุกาม เที่ยวพุกามเสร็จแล้วนั่งเครื่องกลับมัณฑะเลย์เที่ยวมัณฑะเลย์ ล่องเรือแม่น้ำอิรวะดีไปเมืองมิงคุนเที่ยวเจดีย์มิงคุน นั่งรถขึ้นเขาสู่เมืองหนาวเที่ยวเมืองพินอูลวิน นมัสการพระมหามัยยมุณีเนื้อนิ่มร่วมพิธีล้างพระพักตร์ก่อนกลับ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 5 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : พม่า
 • การเดินทาง :ไปเครื่อง-กลับเครื่อง
 • เที่ยวเมือง : พุกาม มัณฑะเลย์ พินอูลวิน มิงคุน
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 26,500 บาท
                                                        ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ 

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 80
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 947
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,853,382
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY