• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
 • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
 • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
 • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
 • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
 • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
 • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
 • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 พระธาตุอิงฮัง พระธาตุโผ่น สะหวันนะเขต ลาวภาคกลาง
สะหวันนะเขตลาว ประตูสู่อินโดจีน
สะหวันนะเขตที่ตั้งที่ทำการแขวงสะหวันนะเขตอยู่ที่เมืองคันทะบุรี ชื่อเมืองคันทะบุรีผู้คนส่วนใหญ่ไม่เรียกมักเรียกว่าสะหวันนะเขต มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศลาว ตัวเมืองสะหวันนะเขตฝรั่งเศสได้ทำแบบแปลนผังเมืองเป็นตารางอย่างมีระเบียบ สะหวันนะเขตเจริญรุ่งเรืองรวดเร็วจากการมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 จากสะหวันนะเขตไปชายแดนลาวบาวเวียดนามมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากที่สุด และจากการที่มีบ่อนคาสิโนทำให้ผู้คนเดินทางข้ามไปสะหวันนะเขตเพิ่มขึ้นมากมาย สถานที่ท่องเที่ยวของสะหวันนะเขตมีไม่มากนัก ที่ท่องเที่ยวสะหวันนะเขตที่สำคัญมี
มุกดาหาร สะหวันนะเขต ลาวภาคกลาง
พระธาตุอิงฮังสถานที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จเสวยภัตตาหารเพลที่ใต้ต้นฮังหรือต้นรังบ้านเรา อิงภาษาลาวมีความหมายว่าพิงจึงรวมเรียกว่าพระธาตุอิงฮัง ภายในองค์พระธาตุอิงฮังปรากฏร่องรอยของแท่งศิลาอาคารเดิมก่อนสร้างพระธาตุองค์ปัจจุบันครอบทับไว้เมื่อราวพุทธศตวรรตที่ 22 ช่วงที่ขอมเรืองอำนาจได้สร้างปราสาทหินขนาดเล็กครอบพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าไว้ และแกะสลักแนวกามาวิจิตรของศาสนาฮินดูปรากฏภายในองค์พระธาตุ ปรากฎมีประติมากรรมรูปสิงห์อายุราวพุทธศตวรรตที่ 14 อยู่ในลานพระธาตุอิงฮังด้วย
พระธาตุอิงฮัง สะหวันนะเขต ลาวภาคกลาง
พระธาตุโพ่นเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จเช่นกัน ตั้งอยู่บ้านโพนธาตุ เมืองไชยพูทอง แขวงสะหวันนะเขต พระพุทธเจ้าเสด็จบริเวณพระธาตุอิงฮังและฉันเนื้อหมูเป็นภัตตาหารเพลโดยนั่งพิงต้นรัง(อิงฮัง)แล้วเกิดท้องเสียอย่างแรง เมื่อเสด็จถึงบริเวณพระธาตุโพ่นพญานาคได้เนรมิตฐานนั่งอุจจาระให้พระพุทธเจ้า ตรงฐานที่พระพุทธเจ้านั่งจึงเป็นอีกสถานที่ผู้คนที่เลื่อมใสสัการะ สร้างพระธาตุครอบบริเวณนั้นเรียกว่าพระธาตุโพ่น คำว่าโพ่นภาษาลาวแปลว่ามูลหรือขี้ซึ่งหมายถึงสถานที่พระพุทธเจ้านั่งขี้ตามภาษาลาวเรียกว่าโพ่นนั่นเอง
พระธาตุโพ่น สะหวันนะเขต ลาวภาคกลาง
พระธาตุโพ่นเป็นสถาปัตยกรรมเขมรสมัยก่อนเมืองนคร ถูกดัดแปลงเป็นธาตุลาวเมื่อพุทธศตววรตที่ 22 ยังคงปรากฏร่องรอยของเสาติดมุมผนังทั้ง 4 มุม และเสากรมประดับกรอบประตูศิลปะเขมรแบบกำพงพระราวต้นพุทธศตวรรตที่ 13 หรือตรงกับรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 เป็นหลักฐานสำคัญของแสดงพระอำนาจของกษัตริย์เจนละพระองค์
 
นอกจากนี้ภายในตัวเมืองสะหวันนะเขตยังมสถานที่ท่องเที่ยวเช่น วัดชัยสมบูรณ์หรือวัดใหญ่เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองสะหวันนะเขตนี้ วัดเจ้าตรงข้ามกับวัดชัยสมบูรณ์มีศาลเจ้าสุตตโนที่บูชาเทพบวงสรวงและภูตผีปีศาจต่างๆ อนุสาวรีย์ท่านไกรวงศ์วีรบุรุษสมัยสงครามต่อต้านญี่ปุ่นและถูกลอบสังหารเสียชีวิต โบสถ์เซนต์เทเรซ่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตามแบบฉบับของฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์มีกระดูกและรอยเท้าไดโนเสาร์ ฟอสซิลหินรูปหอย ปลา และเต่า
 
เที่ยวลาว ทัวร์เมียนม่าร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กัมพูชา เขยลาวทัวร์
 
เที่ยวลาวภาคกลาง เวียงจันทน์ วังเวียง ท่าแขก

KL2.1 : เวียงจันทน์ - วังเวียง ไปกลับรถ 2 วัน

เที่ยวเวียงจันทร์ เที่ยววังเวียง เขื่อนน้ำงึม ทัวร์ลาว เที่ยวลาวกลาง

เที่ยวเวียงจันทน์ที่เที่ยวน้อยครึ่งวันหมด โปรแกรมนี้เลยจัดไปเที่ยวเมืองวังเวียงชมธรรมชาติที่สวยงามสูดอากาศที่บริสุทธิ์
วันแรก นมัสการหลวงพ่อพระใส ผ่านเวียงจันทน์มุ่งหน้าไปเมืองวังเวียง ถึงวังเวียงพานั่งเรือล่องน้ำซองที่ใสสะอาดทิวทัศน์สวยงามมาก พักเมืองวังเวียง
วันที่สอง ขึ้นถ้ำจังดูหินงอกหินย้อย แล้ววนกลับเวียงจันทน์ 
ถึงเวียงจันทน์นำเที่ยวพระธาตุหลวง วัดศรีเมือง หอพระแก้ว ประตูชัย ซื้อสินค้าราคาถูกก่อนกลับหนองคาย

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • การเดินทาง :ไปรถ-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : เวียงจันทน์ วังเวียง
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 3,300 บาท     ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL2.2 : เวียงจันทน์ - วังเวียง ไปกลับรถ 3 วัน

เที่ยวเวียงจันทร์ เที่ยววังเวียง เขื่อนน้ำงึม ทัวร์ลาว เที่ยวลาวกลาง

เที่ยวเวียงจันทน์ที่เที่ยวน้อยครึ่งวันหมดพาไปล่องเรือเขื่อนน้ำงึมก่อน แล้วไปเมืองวังเวียง โปรแกรมนี้จัดให้เวลาเที่ยวเมืองวังเวียงอย่างเต็มอิ่ม

วันแรก นมัสการหลวงพ่อพระใส ข้ามลาวไปเขื่อนน้ำงึม ล่องน้ำทานข้าวบนเรือ ถึงวังเวียงขึ้นถ้ำจังดูหินงอกหินย้อย พักวังเวียง
วันที่สอง  พานั่งเรือล่องน้ำซองที่ใสสะอาดทิวทัศน์สวยงามมาก กลับเวียงจันทน์ พักเวียงจันทน์
วันที่สาม  
นำเที่ยวพระธาตุหลวง วัดศรีเมือง หอพระแก้ว ประตูชัย ซื้อสินค้าราคาถูกก่อนกลับหนองคาย

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • การเดินทาง :ไปรถ-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : เวียงจันทน์ วังเวียง
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 4,300 บาท     ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL2.3 : ศรีโคตรบูรณ์ ถ้ำกองลอ ไปกลับรถ 2 วัน

เที่ยวถ้ำกองลอ ทัวร์ถ้ำกองลอ เมืองท่าแขก ทัวร์ลาว เที่ยวลาวกลาง เขยลาวทัวร์
เที่ยวลาวกลางเมืองท่าแขกต้องไปเที่ยวถ้ำกองลอ สถานที่เที่ยวเมืองท่าแขกแห่งอื่นเพิ่มสีสันได้เป็นอย่างดี
วันแรก 
ไปถ้ำกองลอ ผ่านป่าหินปูนภูผาม่าน 
นั่งเรือเข้าถ้ำน้ำลอดกว่า 7 กิโลเมตร มีหินงอกหินย้อยชมกลางถ้ำ กลับไปพักเมืองท่าแขก
วันที่สอง พระธาตุศรีโคตรบอง กำแพงหินยักษ์ ถ้ำนางแอ่น ถ้ำปลาฝากลับนครพนม
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • การเดินทาง :ไปรถ-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : ท่าแขก
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 3,100 บาท    ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL2.4 : มุกดาหาร สะหวันนะเขต ไปกลับรถ 2 วัน

เที่ยวถ้ำกองลอ ทัวร์ถ้ำกองลอ เมืองท่าแขก ทัวร์ลาว เที่ยวลาวกลาง เขยลาวทัวร์
สะหวันนะเขตลาวที่เที่ยวมีน้อยแต่ใจอยากค้างซักคืน เที่ยวมุกดาหารก่อนแล้วค่อยข้ามไปเที่ยวสะหวันนะเขต
วันแรก เที่ยวภูผาเทิบ ขึ้นเขามโนรมย์ ข้ามแม่น้ำโขงสู่สะหวันนะเขตลาว ไปนมัสการพระธาตุอิงฮัง พักสะหวันนะเขต
วันที่สอง ไป
พระธาตุโพ่น แวะศูนย์หัตถกรรมโอทอปสะหวันนะเขต ข้ามกลับมุกดาหาร ซื้อสินค้าราคาถูกที่ตลาดอินโดจีน
 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : ลาว
 • การเดินทาง :ไปรถ-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : ไกรสรพรหมวิหาร สะหวันนะเขต
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 2,300 บาท   ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 391
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,911,127
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY