• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL2.3 เที่ยวถ้ำกองลอ เมืองท่าแขก เที่ยวลาว
KL 2.3  เที่ยวลาวกลาง เที่ยวถ้ำกองลอ ไป-กลับรถ 2 วัน 1 คืน
เที่ยวถ้ำกองลอ ทัวร์ถ้ำกองลอ เมืองท่าแขก ทัวร์ลาว เที่ยวลาวกลาง เขยลาวทัวร์ เที่ยวลาวกลางเมืองท่าแขกต้องไปเที่ยวถ้ำกองลอ สถานที่เที่ยวเมืองท่าแขกแห่งอื่นเพิ่มสีสันได้เป็นอย่างดี
วันแรก
ไปถ้ำกองลอ ผ่านป่าหินปูนภูผาม่าน 
นั่งเรือเข้าถ้ำน้ำลอดกว่า 7 กิโลเมตร มีหินงอกหินย้อยชมกลางถ้ำ กลับไปพักเมืองท่าแขก
วันที่สอง พระธาตุศรีโคตรบอง กำแพงหินยักษ์ ถ้ำนางแอ่น ถ้ำปลาฝากลับนครพนม
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 2.3 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก :   นครพนม - ท่าแขก - ถ้ำกองลอ
เช้า
บ่าย
เย็น
รับคณะที่ อ.เมืองนครพนม ผ่านพิธีการข้ามแดน ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 เข้าสู่ลาวที่ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วนแล้วออกเดินทางมุ่งหน้าเข้าสู่ ถนนหมายเลข 8 ชมความงามอันวิจิตรของ ป่าหินปูน ภูผาม่าน ประติมากรรมธรรมชาติที่หาชมได้ยากยิ่งป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์  ภูเขาหินปูนยอดแหลมคมชูเด่น มากรูปแบบหลากหลายจินตนาการอาเซี่ยนได้บันทึกไว้เป็น ป่าอัศจรรย์
       
ถ้ำกองลอสิ่งที่ธรรมชาติสร้างไว้อย่างยิ่งใหญ่  นั่งเรือหางยาวเข้าสู่ตัวถ้ำกองลอ ความระทึกใจเริ่มขึ้นเมื่อเรือน้ำเราเข้าภายในตัวถ้ำความมืดเสียงสะท้อนดังก้อง หินงอกหินย้อยบนผนังด้านข้างโผล่ขึ้นมาจากน้ำทักทายเราตลอดความยาวกว่า 7.5 กิโลเมตร แวะให้ยลโฉมความสวยงามของหินงอกหินย้อยระดับไฟส่องสว่างกลางถ้ำกองลอ ก่อนนั่งเรือทะลุออกอีกด้านหนึ่งของภูเขาใหญ่ประทับใจและน่าอัศจรรย์ยิ่งนัก

       
ร่วมสังสรรค์ รำวงสาละวันกับสาวลาวเผ่าภูไท หรือชวนเพื่อนที่รู้ใจ ท่องราตรีต่อ(ตามสมัครใจ
)
 
วันที่สอง  :   ธาตุศรีโคตรบอง - กำแพงหินยักษ์ - ถ้ำปลาฝา - ถ้ำแอ่น
เช้า


บ่าย


 
นมัสการ พระธาตุศรีโคตรตะบอง สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราชทรงบูรณะขึ้นใหม่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตำนานกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่มีพญานาคคอยรักษา และคำสาบของศรีโคตรที่น่าสะพรึงกลัวสำหรับชาวลาวทั้งมวล
ไปชม ถ้ำนางแอ่น ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่บรรยากาศร่มรื่น  ภายในมีหินงอกหินย้อย รูปร่างแปลก หลากหลายจินตนาการ
แวะ ถ้ำปลาฝา ถ้ำเพิ่งถูกค้นพบใหม่ฮือหากันมาก เพราะเจอพระพุทธรูปทองคำแท้ทั้งองค์ในถ้ำนี้โดยบังเอิญ และยังมีพระพุทธรูปจำนวนมากทั้งเป็นองค์ปูนองค์ไม้
       
ชม กำแพงหินยักษ์ ความลึกลับของกำแพงหินที่ซ่อนตัวรายล้อมอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์สูงกว่า 20 เมตรหนากว่า 2 เมตร วางเป็นแนวกำแพงความยาวกว่า 10 กิโลเมตรสถานที่มาของคำสาบที่ชาวลาวหวาดกลัว สมเด็จพระเทพฯ เคยเสด็จ กำแพงหินยักษ์ เป็นชื่อที่พระองค์ท่านพระราชทานนาม
ข้ามแม่น้ำโขงด้วยสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 กลับนครพนม โดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 2.2 ถ้ำกองลอ พระธาตุศรีโคตรบอง ถ้ำนางแอ่น ไป-กลับรถ 2 วัน 1 คืน
 
จำนวน 8 - 10 ท่าน 15-20 ท่าน 25 - 30 ท่าน 35 ท่านขึ้นไป
ราคา่ 3,700 3,500 3,300 3,100
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามแดนไทย – ลาว
ค่าอาหาร  จำนวน 5 มื้อ
ค่าที่พัก 1 คืน

บริการเสริมพิเศษ วงดนตรี / คาีราโอเกะ
ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาวตลอดรายการ
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
บัญชีรายชื่อ พร้อมหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก(ไม่ต้องมีรูปถ่าย)
šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทาง7 วัน วางเงินมัดจำจำนวน 1,000 บาท ณ วันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน                                                         
แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-476809 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 7 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด


การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-2 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 2.3 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 7
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,073
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,853,508
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY