• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL2.4 มุกดาหาร สะหวันนะเขต 2 วัน 1 คืน
KL 2.4  เที่ยวสะหวันนะเขต มุกดาหาร  ไป-กลับรถ 2 วัน 1 คืน
พระธาตุอิงฮัง พระธาตุโผ่น สะหวันนะเขต ลาวภาคกลาง สะหวันนะเขตลาวที่เที่ยวมีน้อยแต่ใจอยากค้างซักคืน เที่ยวมุกดาหารก่อนแล้วค่อยข้ามไปเที่ยวสะหวันนะเขต
วันแรก เที่ยวภูผาเทิบ ขึ้นเขามโนรมย์ ข้ามแม่น้ำโขงสู่สะหวันนะเขตลาว ไปนมัสการพระธาตุอิงฮัง พักสะหวันนะเขต
วันที่สอง ไป
พระธาตุโพ่น แวะศูนย์หัตถกรรมโอทอปสะหวันนะเขต ข้ามกลับมุกดาหาร ซื้อสินค้าราคาถูกที่ตลาดอินโดจีน
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 2.4 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก :   มุกดาหาร - ภูผาเทิบ - เขามโนรมย์ - พระธาตุอิงฮัง - สะหวันนะเขต
เช้า


บ่าย


เย็น
ที่ยวภูผาเทิบประติมากรรมธรรมชาติเกิดจากการกัดเซาะของฝนน้ำลมและแสงแดด ผ่านกาลเวลานับล้านปีทำให้กลุ่มหินเหล่านี้มีสภาพแตกต่างกัน ดูคล้ายรูปไอพ่น จานบิน เก๋งจีน มงกุฎ หัวจระเข้และหอยสังข์ มีมากมายหลายให้เลือกจินตนาการ
ภูมโนรมย์เป็นภูเขาอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองมุกดาหาร บนยอดเขาจะมีศาลาที่พักและรอยพระพุทธบาทจำลองลึก 1 เมตร เมื่อมองจากยอดเขาจะเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของเมืองมุกดาหาร แม่น้ำโขง และแขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 จากฝั่งมุกดาหารสู่เมืองไกรสรพรหมวิหารแขวงสะหวันนะเขต

นมัสการพระธาตุอิงฮัง
สถานที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จเสวยภัตตาหารเพลที่ใต้ต้นฮังหรือต้นรังบ้านเรา อิงภาษาลาวมีความหมายว่าพิงจึงรวมเรียกว่าพระธาตุอิงฮัง ภายในองค์พระธาตุอิงฮังปรากฏร่องรอยของแท่งศิลาอาคารเดิมก่อนสร้างพระธาตุองค์ปัจจุบันครอบทับไว้เมื่อราวพุทธศตวรรตที่ 22 ช่วงที่ขอมเรืองอำนาจได้สร้างปราสาทหินขนาดเล็กครอบพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าไว้ และแกะสลักแนวกามาวิจิตรของศาสนาฮินดูปรากฏภายในองค์พระธาตุ ปรากฎมีประติมากรรมรูปสิงห์อายุราวพุทธศตวรรตที่ 14 อยู่ในลานพระธาตุอิงฮัง

ท่องราตรีเมืองสะหวันคึกคักยามค่ำคืน ก่อนเข้าที่พัก โรงแรมสะหวันนะเขต
วันที่สอง  :   พระธาตุโพ่น - สะหวันนะเขต - มุกดาหาร
เช้า

บ่าย


 
พระธาตุโพ่นเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จเช่นกัน ตั้งอยู่บ้านโพนธาตุ เมืองไชยพูทอง แขวงสะหวันนะเขต พระพุทธเจ้าเสด็จบริเวณพระธาตุอิงฮังและฉันเนื้อหมูเป็นภัตตาหารเพลโดยนั่งพิงต้นรัง(อิงฮัง)แล้วเกิดท้องเสียอย่างแรง เมื่อเสด็จถึงบริเวณพระธาตุโพ่นพญานาคได้เนรมิตฐานนั่งอุจจาระให้พระพุทธเจ้า ตรงฐานที่พระพุทธเจ้านั่งจึงเป็นอีกสถานที่ผู้คนที่เลื่อมใสสัการะ สร้างพระธาตุครอบบริเวณนั้นเรียกว่าพระธาตุโพ่น คำว่าโพ่นภาษาลาวแปลว่ามูลหรือขี้ซึ่งหมายถึงสถานที่พระพุทธเจ้านั่งขี้ตามภาษาลาวเรียกว่าโพ่นนั่นเอง

ข้ามแม่น้ำโขงอำลาสะหวันนะเขตเข้าสู่ตัวเมืองมุกดาหาร แวะตลาดอินโดจีนซื้อสินค้าราคาถูกของฝากก่อนกลับ
 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 2.2 ถ้ำกองลอ พระธาตุศรีโคตรบอง ถ้ำนางแอ่น ไป-กลับรถ 2 วัน 1 คืน
 
จำนวน 8 - 10 ท่าน 15-20 ท่าน 25 - 30 ท่าน 35 ท่านขึ้นไป
ราคา่ 3,300 3,100 2,800 2,500
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามแดนไทย – ลาว
ค่าอาหาร  จำนวน 5 มื้อ
ค่าที่พัก 1 คืน
ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาวตลอดรายการ
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
บัญชีรายชื่อ พร้อมหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก(ไม่ต้องมีรูปถ่าย)
šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทาง7 วัน วางเงินมัดจำจำนวน 1,000 บาท ณ วันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน                                แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-476809 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 7 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด

การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-2 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 2.4 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 1,096
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,853,531
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
18 มิถุนายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY