• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
 • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
 • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
 • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
 • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
 • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
 • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
 • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
 • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 พนมกุเลน ศิวลึงค์ใต้น้ำ น้ำตกพนมกุเลน กัมพูชา
บนเขาพนมกุเลนเคยเป็นเมืองหลวงเก่า
เขาพนมกุเลนมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามเหนทรบรรพต การสร้างปราสาทส่วนใหญ่นำหินทรายจากภูเขาพนมกุเลนนี้สร้าง พนมกุเลนเป็นที่ตั้งของมเหนทรบรรพตมเหนคร ซึ่งหมายถึงพระศิวะ ส่วนบรรพตนั้นหมายถึงภูเขา ความหมายของเมืองจึงเป็นที่อยู่ของพระศิวะ เขาพนมกุเลนจึงเปรียบเสมือนกับเป็นนิมิตรรูปของเขาพระสุเมรุราชที่มีทั้งหมด 109 ยอด สำหรับยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดเขาไกรลาศ ซึ่งเป็นที่อยู่ของพระศิวะ และพระนางอุมาเทวี และเขาพนมกุเลนแห่งนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาหิมาลัยต้นกำเนิดของแม่น้ำคงคาในประเทศฮินดูซึ่งชาวฮินดูเชื่อกันว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ไหลลงมาจากสรวงสวรรค์นั่นเอง
พนมกุเลน เขาพนมกุเลน น้ำตกพนมกุเลน เมืองเสรียมเรียบ กัมพูชา
ภูเขาพนมกุเลนมีศิวลึงค์นับพันองค์ที่จมอยู่ใต้ลำธารน้ำ การบูชาศิวลึงค์ในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกายว่าเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวล  ศิวลึงค์นั้นก็คืออวัยวะเพศชายใช้แทนองค์พระศิวะเทพเจ้าในศาสนาฮินดู และฐานโยนีที่ล้อมรอบศิวลึงค์นั่นก็คืออวัยวะเพศหญิง อันหมายถึงพระนางอุมาเทวีชายาของพระศิวะนั่นเอง ในศาสนาฮินดูเชื่อกันว่าตราบใดที่อวัยวะทั้งสองอย่างนี้ถ้ายังอยู่ด้วยกัน ตราบนั้นโลกจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง
ศิวลึงค์ใต้น้ำพนมกุเลน พนมกุเลน เมืองเสรียมเรียบ กัมพูชา
ศิวลึงค์ใต้น้ำที่อยู่ในลำธารน้ำบนเทือกเขาพนมกุเลนแห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเสียมเรียบ ตั้งอยู่บนเขามีภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นหินทรายอยู่ใต้ลำธารน้ำยาว 400 เมตร ชาวขอมโบราณได้ทำการเปลี่ยนทางเดินของสายน้ำเสียใหม่ โดยทำการเบี่ยงการไหลของสายน้ำให้ไหลลงไปอีกเส้นทางหนึ่ง เพื่อจะให้บริเวณที่จะทำการแกะสลักศิวลึงค์ใต้น้ำทำได้สะดวกขึ้น และเมื่อแกะสลักเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นจึงปล่อยให้กระแสน้ำไหลมาลงตามลำธารเดิม 
ศิวลึงค์ใต้น้ำพนมกุเลน พนมกุเลน เมืองเสรียมเรียบ กัมพูชา
สำหรับศิวลึงค์ที่อยู่ใต้น้ำมีมากถึงหนึ่งพันองค์ซึ่งใช้แทนฤาษีหนึ่งพันตน นอกจากศิวลึงค์แล้วยังมีรูปพระวิษณุเทพถูกแกะสลักอยู่ด้วยกัน สำหรับการบูชาศิวลึงค์นั้น พราหมณ์จะเป็นผู้นำน้ำมาราดบนศิวลึงค์และน้ำที่รดนั้นจะไหลออกไปที่ช่องโยนี ลงไปสู่ท่อโสมสูตรประชาชนก็จะมารองรับน้ำนี้ไปดื่มกินกันโดยเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้
 
พนมกุเลน เขาพนมกุเลน น้ำตกพนมกุเลน เมืองเสรียมเรียบ กัมพูชา
น้ำตกพนมกุเลนเกิดจากสายลำธารที่ไหลผ่านศิวลึงค์ใต้น้ำ ปัจจุบันไม่รองรับเอาน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้ยุ่งยาก ลงอาบกันเลย
สายน้ำที่ไหลลดหลั่นกันเป็นชั้นๆลงมาสู่ที่ต่ำยังก่อให้เกิดชั้นน้ำตกอันสวยงามถึงสามชั้นด้วยกัน
ชั้นแรกเป็นน้ำตกชั้นเล็กๆความสูง 2 เมตรเรียกว่าชั้นศิวะลงสรงน้ำได้แต่เฉพาะแต่พระมหากัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้น
ชั้นที่สองมีความสูง 3 เมตรเรียกว่าชั้นวิษณุใช้ได้แต่พราหมณ์
ชั้นสุดท้ายคือชั้นที่สามที่มีความสูง 60 เมตรใช้สำหรับราษฏรทั่วไป สำหรับชั้นที่สามนี้กระแสน้ำจะไหลลงมาเป็นม่านน้ำขนาดใหญ่อยู่ท่ามกลางแมกไม้อันร่มรื่นที่เรียงรายอยู่สองข้างลำธารน้ำอันศักสิทธิ์ บนเทือกเขาพนมกุเลนแห่งนี้
   
เที่ยวลาว ทัวร์เมียนม่าร์ ทัวร์เวียดนาม ทัวร์กัมพูชา เขยลาวทัวร์
เที่ยวกัมพูชา เขมรขอมโบราณสิ่งมหัศจรรย์โลก พนมเปญน่าชม

KL7.1 : เที่ยวกัมพูชา นครวัด นครธม ไปกลับรถ 2 วัน

เที่ยวนครวัด ทัวร์นครวัด นครธม โตนเลสาบ ทัวร์เขมร เที่ยวกัมพูชา เขยลาวทัวร์
เที่ยวกัมพูชา เขมรโบราณ นครวัดนครธม

เที่ยวกัมพูชาเขมรขอมโบราณสำหรับท่านที่มีเวลาน้อย เที่ยวปราสาทที่สำคัญเกือบครบ ได้นครวัด นครธมมีปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ลานพระเจ้าขี้เรื้อน เวลาไม่พอไม่ได้ไปเฉพาะปราสาทบันทายศรี หากเข้าช่องสะงำได้ชม นอกจากนั้นองค์เจก องค์จอม วัดหัวกระโหลก และล่องเรือโตนเลสาบได้ครบ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 2 วัน 1 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : กัมพูชา
 • การเดินทาง : ไปกลับรถ
 • เที่ยวเมือง : เสรียมเรียบ
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 4,900 บาท    ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL7.2 : เที่ยวกัมพูชา โปรแกรมปกติทั่วไป ไปกลับรถ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวนครวัด ทัวร์นครวัด นครธม โตนเลสาบ ทัวร์เขมร เที่ยวกัมพูชา เขยลาวทัวร์
เที่ยวกัมพูชา เขมรขอมโบราณ นครวัด นครธม

เที่ยวกัมพูชาเขมรขอมโบราณโปรแกรมปกติของทัวร์ทั่วไป เที่ยวปราสาทที่สำคัญครบได้แก่ นครวัด นครธมเที่ยว ปราสาทบาบยน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ลานพระเจ้าขี้เรื้อน นอกจากนั้นองค์เจก องค์จอม วัดหัวกระโหลก และล่องเรือโตนเลสาบได้ครบ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : กัมพูชา
 • การเดินทาง : ไป-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : เสรียมเรียบ
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 5,900 บาท      ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL7.3 : เที่ยวกัมพูชา โปรแกรมพิเศษ ไปกลับรถ 3 วัน

เที่ยวนครวัด ทัวร์นครวัด นครธม โตนเลสาบ ทัวร์เขมร เที่ยวกัมพูชา เขยลาวทัวร์
เที่ยวกัมพูชา นครวัดนครธม บ้านวัฒนธรรม

เที่ยวกัมพูชาเขมรขอมโบราณโปรแกรมพิเศษกว่าปกติของทัวร์ทั่วไป เที่ยวปราสาทที่สำคัญครบได้แก่ นครวัด นครธมเที่ยว ปราสาทบายน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ลานพระเจ้าขี้เรื้อน เพิ่มหมู่บ้านวัฒนธรรมกัมพูชาให้ นอกจากนั้นองค์เจก องค์จอม วัดหัวกระโหลก และล่องเรือโตนเลสาบได้ครบ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • ทัวร์ประเทศ : กัมพูชา
 • การเดินทาง : ไป-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : เสรียมเรียบ
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 6,200 บาท   ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

KL7.4 : พนมเปญ เสรียมราฐ ไปกลับรถ 4 วัน

เที่ยวนครวัด ทัวร์นครวัด นครธม โตนเลสาบ ทัวร์เขมร เที่ยวกัมพูชา เขยลาวทัวร์
เที่ยวกัมพูชา พนมเปญ นครวัด นครธม

เที่ยวกัมพูชาเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวกรุงพนมเปญ ไปล่องเรือแม่น้ำจตุรมุข วังจุตุรมุข วัดพนม โตนเสลง แล้วกลับเมืองเสรียบเรียบเที่ยวโปรแกรมปกติของทัวร์ทั่วไป เที่ยวปราสาทที่สำคัญครบได้แก่ นครวัด นครธมเที่ยว ปราสาทบาบยน ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายศรี ลานพระเจ้าขี้เรื้อน นอกจากนั้นองค์เจก องค์จอม วัดหัวกระโหลก และล่องเรือโตนเลสาบได้ครบ

 • ประเภททัวร์ : ทัวร์ต่างประเทศ
 • ระยะเวลา : 4 วัน
 • ทัวร์ประเทศ : กัมพูชา
 • การเดินทาง : ไป-กลับรถ
 • เที่ยวเมือง : พนมเปญ เสรียมเรียบ
ราคาทัวร์ (เริ่มต้น) : 7,300 บาท   ทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์ จองทัวร์ลาว,เที่ยวลาว,จองทัวร์เวียดนาม,จองทัวร์พม่า,จองทัวร์กัมพูชา,เขยลาวทัวร์

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 728
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,766,106
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 เมษายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY