• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL3.6 เที่ยวลาวใต้ครบ จำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ
KL3.6 เที่ยวลาวใต้ครบ จำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ 4 วัน 3 คืน
เที่ยวลาวใต้จำปาสักด้วยตนเองราคาประหยัด เที่ยวลาวใต้ตามโปรแกรมนี้เที่ยวลาวใต้ทั้งทีเอาให้ครบเกือบทุกที่ เน้นที่เที่ยวที่ผู้คนนิยมเที่ยวกันในสี่แขวงภาคใต้ลาว จำปาสัก เซกอง อัตตะปือ และสาละวัน
วันแรก ปราสาทวัดพู น้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดเยือง เมืองปากซอง
วันที่สอง ไร่ธนาทร น้ำตกเซกะตาม น้ำตกหัวคน น้ำตกตาดแฟก น้ำตกตาดเลาะ ตาดฮัง สาละวัน

วันที่สาม น้ำตกผาส้วม ตลาดดาวเรือง น้ำตกคอนพระเพ็ง เกาะดอนโขง
วันที่สี่ น้ำตกหลี่ผี มหานทีสีทันดร ด่านช่องเม็ก

 
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก  :  ปราสาทวัดพู - น้ำตกตาดฟาน - ตาดเยือง  - เมืองปากซอง
เช้า
บ่ายเย็น
ถึงด่านช่องเม็กผ่านพิธีการเข้าสู่ลาวที่ด่านวังเต่ามุ่งหน้าสู่เมืองจำปาสัก เมืองเก่าแก่ที่สุดของลาวภาคใต้
ชมมรดกโลก ปราสาทวัดพู จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรกต้นแบบของเขาพระวิหาร ทำเลที่ตั้งสวยงามมากเชิงเขา ลิงคบรรบต มียอด 9 ยอด ยอดสูงสุดเป็นศิวลึงค์ธรรมชาติหรือศยัมภูวลงค โดดเด่นบนยอดเขา
ตำนานจีนเรียก ภัทเรศวร  
              
ข้าม สะพานมิตรภาพลาว-ญื่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงในประเทศลาวสู่ เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ลาว จากนั้นเดินทางขึ้นที่ราบสูงบอริเวน ผ่านพื้นดินภูเขาไฟที่มอดสนิทแล้ว อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต้นไม้ พืชเศรษฐกิจปลูกกระจายตามสองข้างทาง
ชม น้ำตกตาดฟาน หรือน้ำตกคู่แฝดสายน้ำสองสายพุ่งกระโจนลงสู่ปล่องภูเขาไฟที่มอดสนิทแล้ว น้ำตกตาดฟานนี้เราสามารถสัมผัสได้เพียงสายตาเท่านั้น ผืนป่าช่วยแต่งแต้มความงามให้น้ำตกตาดฟานน่าชม
ชม น้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่าห้อยระย้าเกาะตามหน้าผา สวยงามมาก                                                                                                                        
ถึงเมืองปากซองเมืองที่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ขึ้นภูเทวดาจุดที่สูงที่สุดของเมืองปากซองเข้าที่พัก
วันที่สอง : ไร่ธนาทร - น้ำตกเซกะตาม - น้ำตกตาดเลาะ - น้ำตกตาดฮัง - สาละวัน
เช้า

บ่ายเย็น
จิบกาแฟสดๆจากไร่เมืองปากซองที่ได้ชื่อว่าเป็นกาแฟที่ดีที่สุดของลาว ท่ามกลางอากาศเย็นสบายยามเช้า ทอดสายตาสู่เบื้องล่าง มองเห็นตัวเมืองปากซองถ้วนทั่ว เก็บสัมภาระออกเดินทาง
แวะไร่ธนาทรบรรยากาศสุดสวยบนพื้นที่ราบกลางขุนเขา มีสวนส้มเขียงหวาน กุหลาบองุ่น และอีกหลายชนิดมีทิวเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลังสวยงามมาก
ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกเซกะตามน้ำตกจากภูเขาที่ใหญ่ที่สุดของจำปาสัก แม่น้ำหลายสายรวมกันลัดเลาะมาตามซอกเขาใหญ่ป่าดงดิบ แล้วพุ่งกระโจนจากหน้าผากระทบแผ่นหินเบื้องล่างเสียงดังกระหึ่มก้องป่า แล้วทอดยาวต่ออีกหลายชั้นเป็นภาพที่ประทับใจยิ่ง
ชมน้ำตกหัวคนอยู่ในพื้นที่แขวงอัตตะปือที่เกิดจากแม่น้ำเซกองทั้งสาย จะโจนลงหน้าผาต่างระดับทั้งสายยาวกว่า 500 เมตร จนถึงฝั่งพื้นที่แขวงเซกอง


ถึงน้ำตกที่สวยที่สุดของแขวงสาละวัน น้ำตกตาดเลาะ และ น้ำตกตาดฮัง สายน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเซเส็ดที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้ำบนยอดเขาสูงที่ใสสะอาดตลอดทั้งปี นำสัมภาระเข้าที่พัก รีสอร์ทริมน้ำตก เปลี่ยนเสื้อผ้าลงเล่นน้ำหรือเดินเลาะเที่ยวเก็บภาพสวยๆทั้ง 2 น้ำตกที่อยู่ใกล้กัน

รับประทานอาหารริมน้ำตก เข้าที่พัก รีสอร์ทริมน้ำตก
วันที่สาม : น้ำตกผาส้วม - ตลาดดาวเรือง - น้ำตกคอนพระเพ็ง - เกาะดอนโขง
เช้า


บ่าย

เย็น
รับไออุ่นจากสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติยามเช้า เก็บสัมภาระแล้วออกเดินทาง ผ่านเมืองเหล่างามของแขวงสาละวันที่ปลูกพืชผัก
ถึงน้ำตกผาส้วมเดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกผาส้วมแท่งหินที่ถูกออกแบบจากลาวาภูเขาไฟเก่าบรรจงวางตั้งเป็นแนวข้างลำน้ำ มองเห็นน้ำตกไหลย้อยลอดช่องแยกของหินพรั่งพรูสู่เบื้องล่างแปลกสวยงามยิ่งนัก ผ่านเข้าไปยังมี น้ำตกบักแงว ให้ผลโฉมซ่อนตัวอยู่กลางป่าใกล้กัน แล้วเยือนหมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่สร้างจัดแสดงไว้หลายเชนเผ่า

แวะ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ลาว มีสินค้าพื้นบ้านและสินค้าก๊อปคุณภาพตามสภาพจำหน่าย
ชม น้ำตกคอนพระเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำนับพันสาย ที่พุ่งกระโจนออกตามซอกหินโยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระทบโขดหินเกิดประกายฟองเสียงดังราวเสียงเพลงหลากหลายความงามจนได้สมญานามจากผู้มาเยือนว่า เปรียบเสมือน ไนแองการ่าแห่งเอเชีย

ข้ามสะพานสู่เกาะดอนโขง เกาะกลางมหานทีสีทันดรที่ใหญ่ที่สุดกว้าง 7 กิโลเมตร ยาว 16 กิโลเมตร เป็นสถานที่ตั้งแขวงสีทันดรเมื่อครั้งฝรั่งเศสปกครอง เข้าที่พัก โรงแรมริมแม่น้ำโขง
วันที่สี่ : เกาะดอนโขง - น้ำตกหลี่ผี - เมืองปากเซ - อุบลราชธานี
เช้า


บ่าย
นั่งริมแม่น้ำโขงทอดสายตาดูวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ข้ามเกาะดอนโขงสู่แผ่นดินใหญ่
ลงนั่งเรือล่องโขงลัดเลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีทันดร มหานครของพญานาคตอนใต้ เกาะน้อยใหญ่นับหมื่นเกาะทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ
ชม น้ำตกหลี่ผี สายน้ำหลายพันสายพุ่งกระโจนลงตามซอกหินกว้างกว่า 3 กิโลเมตร จนจรดชายแดนประเทศกัมพูชา มีสิ่งปลูกสร้างฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำ มีวัดและเจดีย์ของ พระยาคูขี้หอม อันเก่าแก่ มีเวลาเที่ยวเต็มอิ่ม
นั่งเรือข้ามฝาก รถจอดรออยู่นำคณะกลับสู่ด่านช่องเม็ก ระยะทาง 207 กิโลเมตร 

ถึง
ด่านช่องเม็ก แวะซื้อสินค้าปลอดภาษี ก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
    
อัตราค่าบริการต่อท่าน
อัตราค่าบริการ : KL3.6 เที่ยวลาวภาคใต้ครบ จำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ 4 วัน 3 คืน
 
จำนวน 8 - 10 ท่าน 16 - 20 ท่าน 25 - 30 ท่าน 35 - 45 ท่าน
โรงแรมระดับ 3- 4 ดาว 7,900 7,300 7,100 6,700
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามแดนไทย – ลาว
ค่าอาหาร  จำนวน 11 มื้อ
ค่าที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน, ระดับ 4 ดาว 1 คืน
ค่ามัคคุเทศก์ลาว พนักงานบริการประจำรถ ค่าเข้าชมสถานที่
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ไฟฉาย, รองเท้าลุยน้ำ, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทาง PASSPORT อายุเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ถ่ายสำเนาส่งก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
       หรือถ่ายรูปหน้า
PASSPORT ส่งไลน์ไปที่ ID Line : kheylaos
หนังสือเดินทาง PASSPORT เล่มจริงให้ถือมาวันเดินทาง

การจองทัวร์
เงินมัดจำล่วงหน้าท่านละ 2,000 บาท ก่อนการเดินทางล่วงหน้า 20 วัน เข้าบัญชี นายไพโรจน์ แก้ววงษา ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่  361-239008-7                                                         
แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-710210 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 3 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด

การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกเดินทาง ภายใน 15-19 วันคืนเงินมัดจำ 50%
ยกเลิกการเดินทางภายใน 10-14 วันคืนเงินมัดจำ 20% หลัง 7 วันไม่คืนเงินมัดจำ
บริษัทจะรวบรวมผู้ประสงค์ร่วมเดินทาง หากไม่สามารถเดินทางได้ จะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 5 วัน คืนและเงินมัดจำให้ทั้งหมด
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 737
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,766,115
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 เมษายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY