• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL3.3 เที่ยวลาวใต้ จำปาสัก ปากเซ ดอนโขง 3 วัน
KL 3.3 เที่ยวลาวใต้จำปาสัก ไป- กลับรถ 3 วัน 2 คืน
เที่ยวลาวใต้ เที่ยวจำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ หลี่ผี ปากเซ ผาส้วม เขยลาวทัวร์
 
เที่ยวลาวใต้จำปาสักโปรแกรมทัวร์ทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยวที่คนนิยมเดินทางมากที่สุดของลาวภาคใต้
วันแรกด้วยการเที่ยวชม
ปราสาทวัดพูเมืองจำปาสัก วัดหลวงเมืองปากเซ วันที่สองไปไนเองการ่าแห่งเอเชียหรือน้ำตกคอนพระเพ็ง แล้วนั่งเรือล่องมหานทีสีทันดรไปชมน้ำตกหลี่ผี แล้วย้อนกลับมาพักโรงแรมเมืองปากเซ วันที่สามไปเมืองปากซองชมน้ำตกตาดเยือง น้ำตกคู่แฟดหรือน้ำตกตาดฟาน ผาส้วมเป็นจุดสุดท้าย แวะตลาดดาวเรือง ซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ด่านช่องเม็กของฝากก่อนกลับ
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 3.3 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก  : อุบลราชธานี - จำปาสัก
เช้า
บ่ายเย็น
รับคณะที่ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร อุบลราชธานี ผ่านพิธีการเข้าสู่ลาวที่ด่านวังเต่า มุ่งหน้าสู่ เมืองจำปาสัก ชมมรดกโลก ปราสาทวัดพู จุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมโบราณ เป็นปราสาทขอมแห่งแรกต้นแบบของเขาพระวิหาร ทำเลที่ตั้งสวยงามมากเชิงเขา ลิงคบรรบต มียอด 9 ยอด ยอดสูงสุดเป็นศิวลึงค์ธรรมชาติหรือศยัมภูวลงค โดดเด่นบนยอดเขา ตำนานจีนเรียก ภัทเรศวร

ข้าม สะพานมิตรภาพลาว-ญื่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงในประเทศลาวสู่ เมืองปากเซ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ลาว นั่งรถชมผ่านตึกเก่าฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวงวัดเก่าแก่คู่นครจำปาสักด้านหลังวัดติดสะพานเหล็กฝรั่งเศส ข้าม แม่น้ำเซโดน ภาพตะวันตกดินที่ สบเซ สวยงามมาก

ออกท่องราตรีเมืองปากเซบรรยากาศริมแม่น้ำโขง มองเห็นไฟสะพานเชื่อมสองฝั่งโขง มีภูเขาเป็นปราการหลังสวยงาม
วันที่สอง  :  น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพระเพ็ง
เช้า


บ่าย


เย็น
นั่งเรือล่องโขงลัดเลาะเกาะแก่งของ มหานทีสีทันดร เขื่อนธรรมชาติยาวที่สุดในโลกความยาว 11 กิโลเมตร กั้นแม่น้ำโขงส่วนกว้างสุด 16 กิโลเมตรยาว 35 กิโลเมตรที่เกิดเกาะนับหมื่นเกาะเกาะที่มีคนอยู่มี 4,000 เกาะจึงมีเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสี่พันดอน
ชม น้ำตกหลี่ผี สายน้ำพุ่งกระโจนลงตามซอกหินกว้างกว่า 3 กิโลเมตรติดชายแดนประเทศเขมรเป็นสถานที่ชาวต่างชาตินิยมท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของลาวภาคใต้ ระหว่างทางจะมีสิ่งปลูกสร้างของฝรั่งเศส รถไฟไอน้ำแห่งแรกแห่งเดียวในประเทศลาว

ชม น้ำตกคอนพระเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงามจนได้สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย

สำหรับคณะ 40 ท่านขึ้นไปทีมงานเขยลาวจะจัดงานเลี้ยงให้ ดนตรีคาราโอเกะ พร้อมชมการแสดงคณะศิลปะลาว 
ฝึกเต้นจังหวะบาสโลบซึ่งเป็น จังหวะประจำชาติลาว ปิดท้ายด้วยรำวงสาละวัน
วันที่สาม   :  อุทยานบาเจียง - น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดฟาน
เช้า
บ่าย


เย็น

 
ชม น้ำตกตาดเยือง สายน้ำจากภูเขาเทวดาใสสะอาด ตกจากหน้าผาสูงชัน ลดหลั่นประดับด้วยกล้วยไม้ป่าห้อยระย้าเกาะตามหน้าผาสวยงามมาก                                                                                                     ชมน้ำตกฟานหรือน้ำตกคู่แฝด ที่ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติดงหัวสาวลงสู่เหวลึกปล่องภูเขาไฟกว่า 120 เมตร ระทึกใจกับความงามที่ได้เพียงยืนมอง

ถึง อุทยานบาเจียง เดินชมหลากหลายความงามที่บริหารจัดการให้กลมกลืนกับธรรมชาติอย่างลงตัว             
ชมน้ำตกผาส้วมแท่งหินที่ถูกออกแบบจากลาวาภูเขาไฟเก่าบรรจงวางตั้งเป็นแนวข้างลำน้ำ มองเห็นน้ำตกไหลย้อยลอดช่องแยกของหินพรั่งพรูสู่เบื้องล่างแปลกสวยงามยิ่งนักผ่านเข้าไปยังมี น้ำตกบักแงว ให้ผลโฉมซ่อนตัวอยู่กลางป่าใกล้กัน แล้วเยือนหมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่
นำเอาเอกลักษณ์ของชนเผ่าต่างๆสร้างแสดงไว้จัดแสดงไว้หลายเชนเผ่า ชมน้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติวางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้ายฝีมือของมนุษย์
แวะ ตลาดดาวเรือง ตลาดที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ลาว มีสินค้าพื้นบ้านจำหน่ายออกเดินทางกลับ  ถึง

ด่านช่องเม็ก ซื้อของฝาก สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี ก่อนออกเดินทางกลับ ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 3.3 เที่ยวลาวใต้จำปาสัก ไป-กลับรถ 3 วัน 2 คืน
 
 
จำนวน 8 - 10 ท่าน 15 - 20 ท่าน 25 - 30 ท่าน 35 ท่านขึ้นไป
โรงแรมระดับ 4 ดาว 6,500 6,100 5,900 5,700
โรงแรมระดับ 3 ดาว 6,300 5,900 5,700 5,500
โรงแรมระดับมาตรฐาน 5,900 5,500 5,300 4,900
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามแดนไทย – ลาว
ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาวตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 8 มื้อ
ค่าที่พัก 2 คืน

บริการเสริมพิเศษ วงดนตรี / คาราโอเกะ สำหรับ 40 ท่านขึ้นไป
ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการมาตรฐาน
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
บัญชีรายชื่อ พร้อมหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก(ไม่ต้องมีรูปถ่าย)
เด็กที่ยังไม่ถ่ายบัตรประชาชน ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 รูป
šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทาง 7 วัน วางเงินมัดจำจำนวน 20% ณ วันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน                                                         
แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-710210 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 7 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด


การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-2 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 3.3 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 641
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,766,019
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 เมษายน 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30         
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY