• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL4.1 เที่ยวฮาลองเบย์ ฮานอย เครื่อง 3 วัน
KL 4.1 ฮานอย  ฮาลอง ไปกลับแอร์เอเชีย 3 วัน
เที่ยวฮาลองเบย์ ฮานอย ทัวร์ฮาลองเบย์ ทัวร์ฮานอย ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง ไปกลับเครื่อง 3 วัน
เที่ยวเวียดนามภาคเหนือนุ่งเครื่องลงกรุงฮานอย แล้วไปล่องเรือชมอ่าวฮาลองเที่ยวที่สำคัญครบ
วันแรก ขึ้นเครื่องแอร์เอเชียสนามบินดอนเมืองลง
กรุงฮานอย นั่งรถต่อไปเมืองฮาลอง พักเมืองฮาลอง
วันที่สอง ล่องเรือชมฮาลองเบยฺ์ แวะถ้ำเทียนซุง ล่องอ่าวฮาลองต่อถึงเขาไก่ชนแล้ววนกลับฮานอย ข้ามสะพานเทฮุก ดูเชิดหุ่นกระบอกน้ำ
วันที่สาม เที่ยวกรุงฮานอย จตุรัสบาดิงห์ บ้านลุงโฮ วัดเสาเดียว ไปวิหารวรรณกรรม วัดจั่นก๊วก พิพิธภัณฑ์ทหาร ขึ้นเครื่องกลับ
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 4.1 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก  :  กรุงเทพมหานคร - ฮานอย - ฮาลอง
04.15
06.45

08.30
บ่าย
เย็น
นัดเจอกันที่ สนามบินดอนเมือง เคาเตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย
สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 642 นำคณะออกจากสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้า สู่ กรุงฮานอย รับประทานอาหารบนเครื่อง
ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย นำพาคณะเข้าตัวเมือง
yesแวะวัดจั่นกร๊าก วัดที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงฮานอย มีเจดีย์ 11 ชั้นสูงตั้งโดดเด่นอยู่ริมทะเลสาบ ด้านหลังมีต้นโพธิ์จากอินเดียที่นำมาปลูกขนาดใหญ่อายุหลายร้อยปี

yesไป จัตุรัสบาดิงห์ บนถนนเดียนเบียนที่ตั้งอาคารอันโดดเด่นสง่างามของสุสาท่านโฮจิมินท์ เป็นสถานที่ท่านโฮจิมินท์อ่านคำประเทศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศสหลังจากเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส 84 ปีด้านหลังเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี เป็นที่รับรองแขก ที่ใกล้กันจะพบบ้านพักของท่านโฮจิมินท์ มี วัดเสา
เดียวที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ลักษณะเหมือนศาลาเก๋งจีนหลังเดียว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหาร 10 กร
yesเข้าชม วิหารวรรณกรรม วิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม เป็นสถานศึกษาวรรณคดีขงจื้อ ทดสอบความเชี่ยวชาญทางด้านแต่งบทกวีและประพันธ์ เป็นสถานที่ทำการสอบเพื่อรับปริญญาในโค้งสุดท้าย สร้างขึ้นในราชวงศ์หลีในรัชสมัยพระเจ้าหลีไทโตง ด้านในมีประตูกำแพงใหญ่ชื่อ ได๋แถงห์โมน เป็นรูป พระอาทิตย์ส่องแสง หลังคาเป็นรูปมังกรคู่คาบแก้ว อันเป็นสัญลักษณ์ของกรุงฮานอย
yesเข้าชม พิพิธภัณฑ์ทหาร ชมบันทึกของสงครามรวมชาติ การต่อสู้กับฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟู มีภาพยนตร์ขาวดำพากย์ภาษาไทยจากเหตุการณ์จริงให้ชม ด้านนอกอาคารเป็นลานกว้าง จัดแสดงซากปืนใหญ่ซากเครื่องบินทิ้งระเบิดบี 52 ที่ถูกยิงตกจัดแสดงไว้อย่างน่าชม หอคอยธงชาติที่นี เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของกรุงฮานอย
yesนำคณะออกจากกรุงฮานอยมุ่งหน้าสู่ เมืองฮาลองถึงตลาดไนท์ฮาลอง เข้าที่พัก โรงแรมเมืองฮาลอง
 
วันที่สอง  :  ฮาลอง - ฮานอย
เช้า

บ่าย

เย็น
ไปท่าเรือฮ่งไก เพื่อขึ้นเรือล่องฮาลองเบย์ เรือลำน้อยใหญ่หลายร้อยลำจอดนำเที่ยวทั้งขนถ่ายสินค้าดูคึกคัก
yesเรือนำคณะออกจากท่าเรือเที่ยวชมสถานที่สวยงามในอ่าวฮาลอง ฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรมชาติที่มีความโดดเด่นงดงามไม่เหมือนใคร ภูเขาหินปูนชูเด่นกลางน้ำทะเลที่ใสสะอาดนับพันลูก แต่ละลูกมีรูปทรงแตกต่างกันแล้วแต่จะจินตนาการว่ามีรูปทรง
เหมือนอะไร
yesจอดแวะเข้าชมถ้ำหินปูนที่มีความสวยงามชื่อว่า เทียนซุง ทำท่าเรือไว้อย่างดีแต่ต้อง
เดินขึ้นบันไดเข้าสู่ปากถ้ำ ภายในถ้ำเทียนซุงมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม กระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างประดับไฟซ่อนไว้อย่างแนบเนียน
เรือนำเราล่องต่อผ่านภูเขาหินปูนยืนทักทายหลายลูกจนถึงเขาไก่ชนสัญลักษณ์ของฮาลองเบย์ เรือวนรอบเขาไก่ชนให้เราหามุมสวยๆถ่ายรูป เรือนำส่งท่าเรือ เดินทางเข้ากรุงฮานอย

yesถึงกรุงฮานอย นำชมทะเลสาบหว่านเกี๋ยม หรือทะเลสาบคืนดาบ รายล้อมด้วยต้นไม้ดอกสวยงามมองเห็นหอคอยเต่าโดดเด่นกลางน้ำ เดินข้ามสะพานเทฮุกสีแดงสดใส หนึ่งในเอกลักษณ์ของกรุงฮานอยเพื่อไปวัดหยกทีมีซากเต่าใหญ่ที่มาตามตำนาน

yesชมการแสดงละคร เชิดหุ่นกระบอกใต้น้ำ ศิลปะประจำชาติของเวียดนาม ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการประกวดนานาชาติ ที่หาชมได้ยากยิ่งเข้าที่พัก โรงแรมกรุงฮานอย
 
วันที่สาม  :  ฮานอย - กรุงเทพมหานคร
เช้า
09.00
10.50
ออกเดินทางไปสนามบิน นอยไบ
สายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 643 นำคณะกลับประเทศไทย
ถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
 
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 4.1 ฮานอย  ฮาลอง ไปกลับแอร์เอเชีย 3 วัน
 
จำนวน 4-8 ท่าน 9-12 ท่าน 13 -20 ท่าน 21-26 ท่าน 28-34 ท่าน 35 ท่านขึ้นไป
ราคา 16,000 15,000 14,500 14,000 13,500 13,000
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามแดนไทย – เวียดนาม
ค่าเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ- ฮานอย
ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาวตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 7 มื้อ
ค่าที่พัก 2 คืน

ค่ามัคคุเทศก์เวียดนาม ค่าเข้าชมสถานที่ และพนักงานบริการมาตรฐาน
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
หนังสือเดินทาง(PASSPORT) อายุเหลือก่อนวันเดินทาง 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ถ่ายสำเนาส่งในวันจอง

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทางล่วงหน้า 1 เดือน วางเงินมัดจำ 5,000 บาท ณ วันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน                          แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-210701 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 7 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด

 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 4.1 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 14
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,910,750
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY