• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 KL3.2 เมืองปากซอง สาละวัน เที่ยวลาวใต้
KL 3.2 เที่ยวลาวใต้ เมืองปากซอง สาละวัน 2 วัน 1 คืน
เที่ยวลาวใต้ เที่ยวจำปาสัก สาละวัน เซกอง อัตตะปือ น้ำตกเซกะตาม ผาส้วม เขยลาวทัวร์
 
โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับท่านที่เคยไปเที่ยวลาวใต้มาแล้วไปเที่ยวเส้นทางใหม่ เหมาะสำหรับท่านผู้หลงใหลความบริสุทธิ์จากอ้อมกอดของธรรมชาติ เส้นทางที่โอบล้อมด้วยขุนเขาแนวป่าดงดิบและชนเผ่าโบราณ
เข้าด่านช่องเม็กผ่านเมืองปากเซขึ้นที่ราบสูงบอริเวนสู่
เมืองปากซอง แวะชมน้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดเยือง จากนั้นไปดูน้ำตกจากภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในแขวงจำปาสักน้ำตกเซกะตาม พักค้างคืนที่ภูเทวดาเมืองปากซองอากาศเย็นสบายทั้งปี วันที่สองไปแขวงสาละวันชมน้ำตกตาดเลาะ น้ำตกตาดฮัง ผาส้วม แล้วกลับด่านช่องเม็กเข้าไทย
รหัสโปรแกรมทัวร์  KL 3.2 (ใช้สำหรับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูล หรือดำเนินการจองทัวร์คะ)
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์  จองทัวร์,จองโปรแกรมทัวร์
วันแรก  :  ตลาดดาวเรือง - น้ำตกตาดฟาน - น้ำตกเซกะตาม - ไร่ธนาทร - เมืองปากซอง
เช้าบ่ายเย็น
รับคณะเขต อ.เมืองอุบลราชธานีมุ่งหน้าสู่ด่านช่องเม็กระยะทาง 90 กิโลเมตร ผ่านพิธีการข้ามแดนไทย-ลาว
ข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองปากเซเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสี่แขวงภาคใต้ลาว
แวะตลาดดาวเรืองเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านราคาถูก

ชม น้ำตกตาดฟาน หรือน้ำตกคู่แฝดสายน้ำสองสายพุ่งกระโจนลงสู่ปล่องภูเขาไฟที่มอดสนิทแล้ว น้ำตกตาดฟานนี้เราสามารถสัมผัสได้เพียงสายตาเท่านั้น ผืนป่าช่วยแต่งแต้มความงามให้น้ำตกตาดฟานน่าชม
ชมความยิ่งใหญ่ของน้ำตกเซกะตาม น้ำตกจากภูเขาที่ใหญ่ที่สุดของจำปาสัก แม่น้ำหลายสายรวมกันลัดเลาะมาตามซอกเขาใหญ่ป่าดงดิบ แล้วพุ่งกระโจนจากหน้าผากระทบแผ่นหินเบื้องล่าง เสียงดังกระหึ่มก้องป่า แล้วทอดยาวต่ออีกหลายชั้นเป็นภาพที่ประทับใจยิ่ง
แวะไร่ธนาทรบรรยากาศสุดสวยบนพื้นที่ราบกลางขุนเขา มีสวนส้มเขียงหวาน กุหลาบองุ่น และอีกหลายชนิดมีทิวเขาสลับซับซ้อนเป็นฉากหลังสวยงามมาก

ถึงเมืองปากซองเมืองที่อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ขึ้นภูเทวดาจุดที่สูงที่สุดของเมืองปากซองเข้าที่พัก
วันที่สอง : น้ำตกตาดเลาะ - น้ำตกตาดฮัง - น้ำตกผาส้วม - อุบลราชธานี
เช้า

บ่าย
เย็น
จิบกาแฟสดๆจากไร่เมืองปากซองที่ได้ชื่อว่าเป็นกาแฟที่ดีที่สุดของลาว ท่ามกลางอากาศเย็นสบายยามเช้า ทอดสายตาสู่เบื้องล่าง มองเห็นตัวเมืองปากซองถ้วนทั่ว แล้วออกจากเมืองปากซองเส้นทางไปแขวงเซกอง ผ่านเมืองท่าแตงเข้าสูแขวงสาละวัน
ถึงน้ำตกที่สวยที่สุดของแขวงสาละวัน น้ำตกตาดเลาะ และ น้ำตกตาดฮัง สายน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเซเส็ดที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้ำบนยอดเขาสูงที่ใสสะอาดตลอดทั้งปี เดินเลาะเที่ยวเก็บภาพสวยๆริมน้ำตก

ถึงน้ำตกผาส้วมเดินชมบรรยากาศหลากหลายความงามของ น้ำตกผาส้วมแท่งหินที่ถูกออกแบบจากลาวาภูเขาไฟเก่าบรรจงวางตั้งเป็นแนวข้างลำน้ำ มองเห็นน้ำตกไหลย้อยลอดช่องแยกของหินพรั่งพรูสู่เบื้องล่างแปลกสวยงามยิ่งนัก ผ่านเข้าไปยังมี น้ำตกบักแงว ให้ผลโฉมซ่อนตัวอยู่กลางป่าใกล้กัน แล้วเยือนหมู่บ้านชนเผ่าจำลอง ที่สร้างจัดแสดงไว้หลายเชนเผ่า จากนั้นเดินทางผ่านเมืองปากเซเข้าสู่ด่านช่องเม็ก


ถึงด่านช่องเม็กเลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้า ปลอดภาษี และสินค้าพื้นเมืองลาวกลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการต่อท่าน
จองทัวร์ : KL 3.2 ทัวร์ลาวใต้ เมืองปากซอง สาละวัน 2 วัน 1 คืน
 
โรงแรม 8 - 10 ท่าน 14 - 18 ท่าน 25 - 30 ท่าน 35 - 40 ท่าน
ภูเทวดา 3,700 3,500 3,300 3,100
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าธรรมเนียมพิธีการข้ามแดนไทย – ลาว
ค่ารถยนต์นำเที่ยวลาวตลอดรายการ
ค่าอาหาร  จำนวน 5 มื้อ
ค่าที่พัก 1 คืน

บริการเสริมพิเศษ คาราโอเกะ สำหรับ 35 ท่านขึ้นไป
ค่ามัคคุเทศก์ลาว ค่าเข้าชมสถานที่
บริการของว่างตามมาตรฐานเขยลาวทัวร์ และ หมวกฟรี
œ
ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ท่านละ 1,000,000 บาท


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่า VAT และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
œค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
œเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์


สิ่งที่ควรนำติดตัวไป
กล้องถ่ายรูป, ของใช้ส่วนตัว, ยาประจำตัว, รองเท้าหุ้มส้น

การเตรียมเอกสาร
บัญชีรายชื่อ พร้อมหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก(ไม่ต้องมีรูปถ่าย)
เด็กที่ยังไม่ถ่ายบัตรประชาชน ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 1-2 นิ้ว 2 รูป
šส่งล่วงหน้าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

การจองทัวร์
จองก่อนวันเดินทาง 7 วัน วางเงินมัดจำจำนวน 20% ณ วันจอง ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 7 วัน                                        แฟกซ์หลักฐานการโอนเงินไปที่เบอร์ 045-710210 หรือแสกนโดยการแนบไฟล์ไปที่ phairot@kl-tour.com
ก่อนวันเดินทาง 7 วันโอนเงินส่วนที่เหลือทั้งหมด


การยกเลิกทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 3-6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-2 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
 
ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี
คุณ ไพโรจน์  แก้ววงษา    กสิกรไทย พิบูลมังสาหาร 361 - 239008 - 7 ออมทรัพย์

สนใจจองทัวร์ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... 
คุณไพโรจน์ แก้ววงษา โทร. 087-8703909  อีเมล์ Phairot@kl-tour.com
โปรดแจ้งรหัสโปรแกรมทัวร์ KL 3.2 กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 7
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,910,743
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
25 กรกฎาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
 
10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31       
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY