• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 เที่ยวบุโรพุทโธ บุโรพุทโธ วัดพรามนันต์ วัดเมนดุท เมืองยอร์คกาต้า
เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ อินโดนีเซีย
บุโรพุทโธเป็นสถาปัตยกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอินโดนีเซีย บุโรพุทโธเป็นพุทธสถานลัทธิมหานยาน บุโรพุทโธแห่งนี้มีชื่อเสียงมาก และบุโรพุทโธเป็นพุทธสถานที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก สร้างโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทราแห่งชวา สร้างบุโรพุทโธขึ้นด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้า  บุโรพุทโธจึงเป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธในชวารวมทั้งชาวเอเชียในซีกโลกตะวันออก บุโรพุทโธนับเป็นสถาปัตยกรรมที่เชิดหน้าชูตาอินโดนีเซียมากที่สุด
บุโรพุทโธพุทธศาสนสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
บุโรพุทโธมีลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมคือเป็นสถูปตั้งอยู่บนพีระมิดทรงขั้นบันได บุโรพุทโธมีทั้งหมด 10 ชั้น มีความสูงกว่า 42 เมตรจากฐานชั้นล่าง ซึ่งแต่ละชั้นจะมีภาพสลักนูนต่ำแสดงคติธรรมทางพุทธศาสนา ด้วยทัศนคติเกี่ยวกับจักรวาลตามพุทธศาสนาและการเข้าสู่นิพพาน 6 ชั้นนับจากฐาน เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบย่อมุมคล้ายพีระมิดขั้นบันได ชั้นที่ 7 เป็นฐานวงกลมขนาดใหญ่ บุโรพุทโธขึ้นไปอีก 3 ชั้นจะเจอประดับเจดีย์ทรงระฆังโปร่งฉลุลายเป็นรูปสี่แหลี่ยมข้าวหลามตัด  ครอบองค์พระพุทธรูปองค์เล็กข้างใน ส่วนนี้มีความเชื่อกันว่าหากยื่นมือไปจนถึงและสัมผัสพระพุทธรูปภายในได้ พร้อมอธิษฐานแล้วจะสมหวังและโชคดี  เจดีย์เหล่านี้มีจำนวน 72 องค์ เรียงเป็นแนวล้อมรอบสถูปของชั้นที่10 ซึ่งมีลักษณะเป็นฐานวงกลมใหญ่ของเจดีย์องค์ประธานสูง 150 ฟุต  เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ข้างในแต่ปัจจุบันว่างเปล่า
บุโรพุทโธพุทธศาสนสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อินโดนีเซีย
บุโรพุทโธเปรียบเสมือนศูนย์กลางของจักรวาล แบ่งได้เป็น 3 ชั้นคือ ส่วนฐานของเจดีย์เป็นขั้นบันไดใหญ่ 4 ขั้น โดยรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมกำแพงรอบฐานมีภาพสลักนูนต่ำราว 160 ภาพ อยู่ในส่วนกามาฐานหรือขั้นที่มนุษย์ยังผูกพันอย่างใกล้ชิดกับความสุขทางโลกและถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหา ส่วนที่ 2 คือส่วนบนของฐานที่มีขั้นบันไดรูปกลมมีฐาน 6 ขั้น ที่มีรูปสลักนูนต่ำเกือบ 1,400 ภาพที่แสดงพุทธประวัติ ถือเป็นขั้นรูปธาตุหรือขั้นที่มนุษย์หลุดพ้นจากกิเลสทางโลกมาได้บางส่วน และส่วนที่ 3 คือส่วนของฐานกลมที่มีเจดีย์เล็กๆ 3 ชั้นล้อมรอบสถูปองค์ใหญ่ที่สุดหมายถึงจักรวาลคือขั้นอธูปธาตุที่มนุษย์ไม่ผูกพันกับทางโลกอีกต่อไป
บุโรพุทโธพุทธศาสนสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อินโดนีเซีย
ในชั้นอธูปธาตุนี้สร้างเป็นฐานระเบียงวงกลม 3 ชั้น มีเจดีย์ทรงระฆังโปร่งฉลุลายเป็นช่องสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดเรียงรายโดยรอบ  ชั้นบนสุดเป็นฐานวงกลมใหญ่ของเจดีย์องค์ประธาน ตั้งอยู่กึ่งกลางของสถูปด้วยลักษณะของเขาพระสุเมรุ มาตามปรัชญาทางศาสนาที่ว่าพื้นฐานเจดีย์คือโลกมนุษย์ที่ยังเต็มไปด้วยกิเลสตัณหา
บุโรพุทโธพุทธศาสนสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อินโดนีเซีย
ส่วนยอดสูงสุดคือชั้นสรวงสวรรค์หรือนิพพานในคติความเชื่อของศานาพุทธ บุโรพุทโธหรือบูโรบูดูร์ หรือที่ชาวชวาเขียนว่าบาราบูดูร์เป็นภาษาสันสกฤต โดยคำว่า Bara มาจากคำว่า Biara มีความหมายถึงวิหารหรือวัด ส่วนคำว่าBudurมีความหมายว่าภูเขาสูงเมื่อรวมกันจึงหมายถึง วิหารที่สร้างขึ้นบนภูเขาสูง
วัดพราหมณ์นันท์ เที่ยวบุโรพุทโธอินโดนีเซีย
  วัดพราหมณ์นันท์
วัดพราหมณ์นันท์ เที่ยวบุโรพุทโธอินโดนีเซีย 
  วัดเมนดุท
 
  เมืองยอร์คกาต้า
     

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 798
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,814,479
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 พฤษภาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY