• ทัวร์เมียนม่าร์ เที่ยวพม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑะเลย์
  • เที่ยวมาเลเซีย มาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย KL-Tour
  • เที่ยวสิงคโปร์ สิงคโปร์ ทัวร์สิงคโปร์
  • เที่ยวลาว ทัวร์ลาว ไปลาวต้องไปกับเขยลาวทัวร์
  • ทัวร์ไทย เมืองไทย เที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย
  • ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามทั่วประเทศ
  • ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร นครวัด นครธม พนมเปญ
  • เที่ยวบาหลี เกาะบาหลี บุโรพุทโธ เที่ยวอินโดนีเซีย
  • ทัวร์จีน เที่ยวจีน เที่ยวคุนหมิง เที่ยวสิบสองปันนา
 พระธาตุหล้าหนอง พระธาตุกลางน้ำหนองคาย
พระธาตุหล้าหนอง พระธาตุกลางน้ำโขง
พระธาตุกลางน้ำมหัศจรรย์แห่งลุ่มน้ำโขงตั้งอยู่กลางลำน้ำโขงบริเวณคุ้มวัดท่า อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  เดิมชื่อพระธาตุหล้าหนองคายต่อมาเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่ว่าพระธาตุเมืองหนองคาย ตามตำนานโบราณกล่าวว่า เป็นพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเดิมตั้งอยู่บนบกริมฝั่งน้ำโขง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.19 โดยพระอรหันต์ 5 องค์ได้อันเชิญพระสารีริกธาตุบาตรเบื้องขวาของพระพุทธเจ้า 9 องค์มาประดิษฐานไว้ ณ เมืองหนองคาย โดยมีพระมหาสังขพิชัยพร้อมชาวเมือง และพระยาสุทโทนาคราชร่วมกันสร้างอุโมงค์หินบรรจุพระบรมธาตุไว้ ต่อมา พ.ศ.2109 พระเจ้าไชยเชษฐา พระราชบริพารจากเวียงจันทน์ร่วมกับชาวเมืองหนองคาย  สร้างพระมหาเจดีย์ครอบคลุมพระธาตุไว้ กาลต่อมากระแสแม่น้ำโขงได้ไหลเปลี่ยนทิศทางกัดเซาะริ่มฝั่งเมืองหนองคอยลงเรื่อยๆ จนกระทั่งในที่สุดองค์พระธาตุก็ได้พังทลายลงในแม่น้ำโขง เมื่อวันศุกร์ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 พ.ศ.2390 เวลาพลบค่ำ เมื่อน้ำกัดเซาะนานปีเข้าองค์พระธาตุก็ตั้งอยู่กลางแม่น้ำโขง ดังที่ปรากฏเป็นพระธาตุกลางน้ำให้เห็นดังเช่นปัจจุบัน ซึ่งอยู่ห่างฝั่งหนองคายประมาณ 200 เมตร สามารถมองเห็นองค์พระธาตุได้ชัดเจนช่วงเดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม ซึ่งมองเห็นองค์พระธาตุโผล่เหนือน้ำประมาณ 3 เมตรอย่างชัดเจน หน้าน้ำหลากจะปรากฏแต่กระแสน้ำโขงที่เชี่ยวกราด หลั่งไหลประทะองค์พระธาตุเกิดเป็นฟองน้ำเชี่ยวไหลวนให้เป็นที่สังเกตจุดที่ตั้งองค์พระธาตุ จากเหตุการณ์องค์พระธาตุพังทลายลงกลางแม่น้ำโขง ทำให้ชาวเมืองหนองคายเชื่อว่า เป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของพระญานาคทำการอันเชิญพระธาตุไปประดิษฐานที่ถ้ำบาดาลไว้มิให้สูญหาย
บริเวณพระธาตุหล้าหนองนี้ชาวบ้านคุ้มวัดท่ายังประสบกับเหตุประหลาดเกิดขึ้นที่องค์พระธาตุ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2539 บริเวณพระธาตุกลางน้ำมีชาวบ้านเห็นสัตว์ประหลาดเหมือนงูขนาดใหญ่ชึ้นมาแหวกว่ายทวนน้ำเล่นอยู่ใกล้องค์พระธาตุ มองเห็นทางยาวออกไปประมาณ 20 เมตร ชาวบ้านใกล้ไกลต่างแห่แหนมามุงดูสิ่งประหลาดกลางลำน้ำโขงกันเต็มฝั่งสร้างความแตกตื่นกลหนกันไปต่างๆ นาๆ บ้างก็ว่าเห็นเหมือนงูตัวใหญ่ยาว 10 เมตร เห็นลำตัวเป็นสีดำ สีเขียว เห็นเกล็ดเป็นมันแวววาว บ้างก็บอกว่าเห็นเหมือนปลาประหลาดที่ทหารอเมริกันจับได้ทางแถบทะเลแดงซึ่งมีความยาว 23 ฟุต ลำตัวเป็นเกล็ดมี 7 สี มีเลือดสีเขียว เหมือนหัวเหมือนพญานาคตามโบสถ์ เสียชีวิตเพราะถูกใบพัดเรือตัด ทหารอเมริกันเรียกชื่อว่า “ออลฟิช” คนไทยลุ่มน้ำโขงเรียกว่า “พญานาค” บางคนก็ว่าเหมือนปลาดาบเงินที่อาศัยอยู่ในทะเล บางคนบอกว่าเป็นฝูงปลาไหลยักษ์ในแม่น้ำโขง บ้างก็ว่าเหมือนกลุ่มปลาตัวหนาขนาดใหญ่ขึ้นมาว่ายน้ำเล่น ก็อธิบายว่าเป็นผลจากสายน้ำเชี่ยวของฤดูน้ำหลากไหลกระทบองค์พระธาตุเกิดคลื่นใต้น้ำขึ้น แต่ชาวบ้านแถบนี้เชื่อว่าเป็นพญานาคที่เฝ้าพิทักษ์รักษาองค์พระธาตุขึ้นมานมัสการพระธาตุกลางน้ำเป็นนิมิตให้คนได้เห็นในช่วงเข้าพรรษา และยังเคยบั้งไฟพญานาคปรากฏขึ้นให้ผู้คนได้พบเห็นที่พระธาตุกลางน้ำแห่งนี้หลายครั้ง 
และเมื่อวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2547 วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของไทย 15 ค่ำเดือน 11 วันออกพรรษา ได้มีปรากฏการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเหนือพระธาตุกลางน้ำโขงเวลาประมาณ 17.00 มีผู้ถ่ายภาพวิดีโอสมัครเล่นถ่ายภาพได้โดยบังเอิญ ท่ามกลางสายตาชาวเมืองหนองคายนับร้อยที่ได้เหตุการณ์ประหลาดที่ได้เกิดขึ้นนี้ร่วมกัน ผู้ได้พบเห็นเหตุการณ์เชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ที่พญานาค 7 ตนว่ายน้ำมาสักการะพระธาตุกลางน้ำโขง เหตุการณ์ประหลาดครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นเวลา 13 นาที 

 

เขยลาวโดยนานไพโรจน์ แก้ววงษา
จองทัวร์, สำรองที่นั่ง, จองทัวร์ลาว, จองทัวร์เวียดนาม, จองทัวพม่า, จองทัวร์กัมพูชา
ติดต่อเขยลาว
วีดีโอที่เขยลาวพาคณะไเที่ยวกลับมาแล้ว
วิีดีโอท่องเที่ยวน่าสนใจ
      วินเพิร์ลแลนด์ ญาจางเวียดนาม
      จ่างอาน ฮาลองบกเวียดนาม
      แสงสีเสียงอีลีมันชั่น เวียดนาม
      น้ำพุดนตรี วินเพิร์ลแลนด์เวียดนาม
      ตาดเยืองไปดูจะเห็นขาอ่อนสาวลาว
      ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขง
สาระที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเขยลาวทัวร์
      พระยาคูขี้หอมอริยะสงฆ์สองฝั่งโขง
      สำเร็จลุนพระเกจิลาวผู้ทรงฤทธิ์เดช
      สิ่งของมีค่าปราสาทขอมเก็บไว้ใหน
      ความเชื่อเรื่องรอยพระพุทธบาท
      ตำนานพระเจ้าห้าพระองค์
      บรรพบุรุษไทยมาจากจีนใต้บางส่วน
ข้อมูลตำนานบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่น่าสนใจ
      นาคหรือพญานาคมาจากใหน
      พญานาคกับบวรพุทธศาสนา
      พระอริยะสงฆ์เคยพบพญานาค
      ปากปล่องพญานาคสู่โลกมนุษย์
      บั้งไฟพญานาคมหัศจรรย์แม่น้ำโขง
      บั้งไฟพญานาคขึ้นที่โขงเจียมอุบล
      มหานทีสีทันดรที่หลบลี้ผีของนาค
ทัวร์ลาว,ทัวร์เวียดนาม,ทัวร์พม่า,ทัวร์เขมร
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 845
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 2,814,526
 เปิดเว็บ 24/11/2556
 ปรับปรุงเว็บ 17/12/2566
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
23 พฤษภาคม 2567
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
   
10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31   
             
Copyright by kl-tour.com
เที่ยวลาว  เที่ยวเวียงจันทน์  เที่ยวหลวงพระบาง  เที่ยวเวียดนาม  เที่ยวพม่า  เที่ยวเขมร  เที่ยวกัมพูชา  เที่ยวจำปาสัก  เที่ยวสิบสองปันนา  เที่ยวนครวัดนครธม
เที่ยวจำปาสักหลวงพระบางลาวทัวร์เวียดนามทั่วประเทศ ทัวร์กัมพูชานครวัดเที่ยวพม่าเสน่ห์แห่งพุทธศิลป์ไปจีน
เที่ยวสิบสองปันนากับเขยลาวทัวร์  ทัวร์ไทยสุดยอดคุณภาพการบริการ ขยันคล่องโดดเด่นทุกพื้นที่เลือกไปเฉพาะที่เก่ง
Engine by MAKEWEBEASY